برنامه کلاسهای آنلاین

ویزای همراه سوئد

ویزای همراه سوئد

مجوز اقامت برای افراد تحت تکفل و اعضای خانواده (همسر/شریک) برای مهاجرت به سوئد

ویزای همسر = اجازه‌ی اقامت افراد تحت تکفل

ابتدا باید این سوءتفاهم را برطرف کنیم. ویزای همسر، اجازه‌ی اقامت افراد تحت تکفل نامیده می‌شود. مجوزهای مختلفی وجود دارد که به افراد اجازه می‌دهد افراد تحت تکفلشان را با خود به سوئد بیاورند. نوع مجوز درخواستی، بسته به شرایط شخصی که در سوئد زندگی می‌کند، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، ما شرایط ویزای همسر در سوئد یا شرایط افراد تحت تکفل را برای افرادی که برای کار به سوئد می‌آیند، بررسی خواهیم کرد و به‌طور خاص، به مجوزهای ICT، مجوزهای کار استاندارد یا کارت‌های آبی اتحادیه‌ی اروپا می‌پردازیم.

یک عضو خانواده به این‌صورت تعریف می‌شود: همسر، شوهر، شریک زندگی بدون ازدواج، شریک زندگی ثبت‌شده و فرزندان مجرد زیر 18 یا 21 سال (این به مجوز بستگی دارد). در برخی موارد، به فرزندان مجرد 21 ساله یا بیشتر اجازه‌ی اقامت تعلق می‌گیرد، به‌شرطی‌که آن‌ها توسط شما یا شریک زندگی‌تان، پشتیبانی مالی شوند. سایر اعضای خانواده مانند والدین یا خواهر و برادر معمولاً تحت مجوزهای پیشتر ذکر شده، به‌عنوان افراد تحت تکفلِ واجد شرایط قرار نمی‌گیرند.

نکات کلی هنگام درخواست اقامت به‌عنوان عضوی از خانواده، از جمله همسر از این قرار است:

با هم درخواست دهید

اگر عضو یا اعضای یک خانواده قرار است همراه با هم یا مدتی بعد از متقاضی اصلی/شخص مرجع (شخص متقاضی اجازه‌ی کار) به سوئد بیایند، بهترین کار، فرستادن درخواست همراه با درخواست متقاضی اصلی است. همه‌ی مجوزهای زیر امکان افزودن اعضای خانواده را در فرم درخواست آنلاین فراهم می‌کند. این کار به شما اطمینان می‌دهد که همه‌ی درخواست‌ها همزمان بررسی و تائید می‌شود.

افراد تحت تکفل، نیازی برای ورود به سوئد در مدت زمان مشخص ندارند

یک نکته‌ی مهم که باید به‌خاطر بسپارید این است که هیچ جدول زمانی برای اینکه افراد تحت تکفل پس از تائید مجوز اقامت‌شان، باید به سوئد بیایند، وجود ندارد. یعنی، شما می‌توانید با هم درخواست دریافت اجازه‌ی اقامت دهید، حتی اگر اعضای خانواده چند ماه پس از درخواست اصلی به سوئد سفر کنند. اگر متقاضی/مرجع اصلی از قبل با مجوز در سوئد حضور داشته باشد، نکاتی را باید بخاطر بسپارید. مجوزهای افراد تحت تکفل، در کل برای دوره‌ای کوتاه‌تر از 3 ماه قابل‌اعطاء نیست. اگر مجوز کار متقاضی/شخص مرجع، در حال انقضاء است، این خطر وجود دارد که مجوز شما تا زمانی‌که آن شخص در سوئد، مجوز خود را تمدید نکند، بررسی نشود.

گذرنامه‌ها را به‌روز کنید

غالباً مجوزها در سوئد، در یک زمان تا 2 سال اعطاء می‌شوند. بنابراین، خوب است که اطمینان حاصل کنید که گذرنامه‌ی شما برای حداقل 2 سال معتبر است تا از ارائه‌ی درخواست غیرضروری جلوگیری شود.

وابستگان به فردی که اجازه‌ی کار در سوئد دارد

 • وابستگان به فردی که دارای مجوز کار در سوئد است، از برخی از آسان‌گیرترین قوانین برخوردار می‌شوند. برای این نوع مجوز، اعضای خانواده‌ی زیر به‌عنوان افراد تحت تکفل طبقه‌بندی می‌شوند:
 • همسر، شوهر، شریک زندگی بدون ازدواج و شریک ثبت‌شده. شرط لازم این است که آن‌ها توسط شما یا شریک زندگی خود پشتیبانی مالی شوند. سایر اعضای خانواده مانند پدر و مادر یا خواهر و برادر تحت مجوزهای پیشتر ذکر شده، به‌عنوان افراد تحت تکفلِ واجد شرایط قرار نمی‌گیرند.
 • اسناد لازمی که باید در اختیارتان باشد، از این قرار است:

زوج‌های ازدواج کرده:

 • یک نسخه از گذرنامه (باید اطلاعات شخصی، عکس، امضاء، شماره‌ی گذرنامه، کشور صادرکننده‌ی گذرنامه، مدت اعتبار گذرنامه، بارکد صفحه‌ی شناسایی و اینکه آیا اجازه‌ی زندگی در کشورهایی غیر از کشور مبدا خود را دارید، نشان دهد)
 • سند ازدواج- اگر این سند به زبان انگلیسی یا سوئدی نباشد، یک نسخه‌ی ترجمه شده باید علاوه بر نسخه‌ی اصلی ارائه شود. این نسخه باید توسط یک مترجم رسمی ترجمه شده و برای اثبات اصالت ترجمه، باید مهر وجود داشته باشد.

شریک زندگی بدون ازدواج:

 • یک نسخه از گذرنامه (باید اطلاعات شخصی، عکس، امضاء، شماره‌ی گذرنامه، کشور صادرکننده‌ی گذرنامه، مدت اعتبار گذرنامه، بارکد صفحه‌ی شناسایی و اینکه آیا اجازه‌ی زندگی در کشورهایی غیر از کشور مبدا خود را دارید، نشان دهد)
 • اثبات زندگی مشترک بدون ازدواج- برای اینکه به‌عنوان شریک زندگی بدون ازدواج شناخته شوید، باید حداقل 6 ماه در خارج از سوئد با هم زندگی کرده باشید. این سند را می‌توان با ارائه‌ی قرارداد اجاره (که هر دو نام در آن ذکر شده)، مدرکی دال بر خرید محل اقامت خود (که هر دو نام در آن ذکر شده)، قبض‌هایی که نشان دهد شما در یک آدرس زندگی می‌کنید، شماره‌ی ثبت ملی یا هر سند دیگری که نشان دهد شما 6 ماه یا بیشتر در یک آدرس زندگی کرده‌اید، اثبات کرد.
مجوزهای افراد تحت تکفل برای اعضای خانواده (کودکان) برای مهاجرت به سوئد

ویزای کودکان = مجوز افراد تحت تکفل

مجوزهای مختلفی وجود دارد که به افراد اجازه می‌دهد افراد تحت تکفل‌شان را با خود به سوئد بیاورند. نوع مجوز درخواستی، بسته به شرایط شخصی که در سوئد زندگی می‌کند، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، ما شرایط ویزای همسر در سوئد یا شرایط افراد تحت تکفل را برای افرادی که برای کار به سوئد می‌آیند، بررسی خواهیم کرد و به‌طور خاص، به مجوزهای ICT، مجوزهای کار استاندارد یا کارت‌های آبی اتحادیه‌ی اروپا می‌پردازیم.

یک عضو خانواده به این‌صورت تعریف می‌شود: همسر، شوهر، شریک زندگی بدون ازدواج، شریک زندگی ثبت‌شده و فرزندان مجرد زیر 18 یا 21 سال (این به مجوز بستگی دارد). در برخی موارد، به فرزندان مجرد 21 ساله یا بیشتر اجازه‌ی اقامت تعلق می‌گیرد، به‌شرطی‌که آن‌ها توسط شما یا شریک زندگی‌تان، پشتیبانی مالی شوند. سایر اعضای خانواده مانند والدین یا خواهر و برادر معمولاً تحت مجوزهای پیشتر ذکر شده، به‌عنوان افراد تحت تکفلِ واجد شرایط قرار نمی‌گیرند.

هر نوع مجوز در مورد حداکثر سن کودک، کمی متفاوت است. این و همچنین روند کلی درخواست به‌عنوان عضوی از خانواده، در هر بخش جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وابستگان به فردی که دارای اجازه‌ی کار در سوئد است

وابستگان به فردی که دارای مجوز کار در سوئد است، از برخی از آسان‌گیرترین قوانین بهره‌مند می‌شوند. برای این نوع مجوز، اعضای خانواده‌ی زیر به‌عنوان افراد تحت تکفل طبقه‌بندی می‌شوند:

کودکان مجرد زیر 21 سال

در برخی موارد، به فرزندان مجرد 21 ساله یا بیشتر اجازه‌ی اقامت داده می‌شود. شرط این است که از طرف شما یا شریک زندگی یا سرپرست‌شان پشتیبانی مالی شوند.

اسناد لازمی که باید در اختیارتان باشد، از این قرار است:

کودکان بیولوژیک زیر 21 سال

 • یک نسخه از گذرنامه (باید اطلاعات شخصی، عکس، امضاء، شماره‌ی گذرنامه، کشور صادرکننده‌ی گذرنامه، مدت اعتبار گذرنامه، بارکد صفحه‌ی شناسایی و اینکه آیا اجازه‌ی زندگی در کشورهایی غیر از کشور مبدا خود را دارید، نشان دهد)
 • شناسنامه با ذکر نام هر دو والدین- اگر در شناسنامه، نام هر دو والدین ذکر نشده باشد، سایر اسناد دولتی مانند شماره‌ی ثبت خانواده می‌تواند به‌عنوان اطلاعات تکمیلی ارائه شود. اگر این سند به زبان انگلیسی یا سوئدی نیست، یک نسخه‌ی ترجمه شده باید علاوه بر نسخه‌ی اصلی ارائه شود. این نسخه باید توسط یک مترجم رسمی ترجمه شده باشد و برای اثبات اصالت ترجمه، باید مهر و موم شده باشد.
 • اگر فقط یکی از والدین بیولوژیک قرار است به سوئد بیاید، رضایت والدین دیگر لازم است (فقط برای کودکان زیر 18 سال). رضایت‌نامه‌ی والدین دیگر باید امضاء شود و به‌وضوح بیان کند که او اجازه می‌دهد کودک در سوئد بماند. یک کپی از شناسنامه‌ی والدین دیگر نیز باید همراه با اسناد فرستاده شود (گذرنامه، کارت شناسایی ملی یا سایر اشکال شناسنامه نیز پذیرفته می‌شود).
 • اگر دارای حضانت صرف هستید، اسناد دادگاه یا سایر اسناد قانونی باید ارائه شود.

کودکان غیر بیولوژیک

 • یک نسخه از گذرنامه (باید اطلاعات شخصی، عکس، امضاء، شماره‌ی گذرنامه، کشور صادرکننده‌ی گذرنامه، مدت اعتبار گذرنامه، بارکد صفحه‌ی شناسایی و اینکه آیا اجازه‌ی زندگی در کشورهایی غیر از کشور مبدا خود را دارید، نشان دهد)
 • سند ازدواج- اگر این سند به زبان انگلیسی یا سوئدی نباشد، یک نسخه‌ی ترجمه شده باید علاوه بر نسخه‌ی اصلی ارائه شود. این نسخه باید توسط یک مترجم رسمی ترجمه شده و برای اثبات اصالت ترجمه، باید مهر وجود داشته باشد.
 • اثبات حضانت کودک (مدارک فرزندخواندگی یا سایر اسناد قانونی باید به‌عنوان اثبات این موضوع ارائه شود).

افراد تحت تکفل کسی که دارای مجوز ICT یا کارت آبی EU در سوئد است

برای این نوع مجوز، اعضای خانواده زیر به‌عنوان افراد تحت تکفل طبقه‌بندی می‌شوند: کودکان مجرد زیر 18 سال.

برخلاف مجوز کار استاندارد، کودکان بالای 18 سال، تحت این نوع مجوزها، به‌عنوان افراد تحت تکفلِ واجد شرایط شناخته نمی‌شوند، اسناد لازمی که باید در اختیارتان باشد، از این قرار است:

کودکان بیولوژیک زیر 18 سال

 • یک نسخه از گذرنامه (باید اطلاعات شخصی، عکس، امضاء، شماره‌ی گذرنامه، کشور صادرکننده‌ی گذرنامه، مدت اعتبار گذرنامه، بارکد صفحه‌ی شناسایی و اینکه آیا اجازه‌ی زندگی در کشورهایی غیر از کشور مبدا خود را دارید، نشان دهد)
 • شناسنامه با ذکر نام هر دو والدین- اگر در شناسنامه، نام هر دو والدین ذکر نشده باشد، سایر اسناد دولتی مانند شماره‌ی ثبت خانواده می‌تواند به‌عنوان اطلاعات تکمیلی ارائه شود. اگر این سند به زبان انگلیسی یا سوئدی نباشد، یک نسخه‌ی ترجمه شده باید علاوه بر نسخه‌ی اصلی ارائه شود. این نسخه باید توسط یک مترجم رسمی ترجمه شده باشد و برای اثبات اصالت ترجمه، باید مهر و موم شده باشد.
 • اگر فقط یکی از والدین بیولوژیک قرار است به سوئد بیاید، رضایت والدین دیگر لازم است. رضایت‌نامه‌ی والدین دیگر باید امضاء شود و به‌وضوح بیان کند که او اجازه می‌دهد کودک در سوئد بماند. یک کپی از شناسنامه‌ی والدین دیگر نیز باید همراه با اسناد فرستاده شود (گذرنامه، کارت شناسایی ملی یا سایر اشکال شناسنامه نیز پذیرفته می‌شود).
 • اگر دارای حضانت صرف هستید، اسناد دادگاه یا سایر اسناد قانونی باید ارائه شود.

کودکان غیر بیولوژیک

 • یک نسخه از گذرنامه (باید اطلاعات شخصی، عکس، امضاء، شماره‌ی گذرنامه، کشور صادرکننده‌ی گذرنامه، مدت اعتبار گذرنامه، بارکد صفحه‌ی شناسایی و اینکه آیا اجازه‌ی زندگی در کشورهایی غیر از کشور مبدا خود را دارید، نشان دهد)
 • سند ازدواج- اگر این سند به زبان انگلیسی یا سوئدی نباشد، یک نسخه‌ی ترجمه شده باید علاوه بر نسخه‌ی اصلی ارائه شود. این نسخه باید توسط یک مترجم رسمی ترجمه شده و برای اثبات اصالت ترجمه، باید مهر وجود داشته باشد.
 • اثبات حضانت کودک (مدارک فرزندخواندگی یا سایر اسناد قانونی باید ارائه شود).


این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

محل اقامت در سوئد

محل اقامت در سوئد

به عنوان یک دانشجوی خارجی که در سوئد به دنبال خانه می گردد اولین جایی که تماس میگیرید باید دانشگاهتان باشد. اغلب دانشگاه ها سرویس های اقامتی برای دانشجویان خارجی ارائه میدهند، که شامل فراهم کردن محل سکونت قطعی یا توصیه هایی در مورد یافتن اتاقی برای خودتان ...

بیشتر بخوانید
لیست کارهایی که باید قبل از آمدن به سوئد انجام دهید

لیست کارهایی که باید قبل از آمدن به سوئد انجام دهید

انتظار سرانجام به سررسید. اکنون شما رسماً دارای جایگاهی را در یک دانشگاه سوئد به دست آورده اید. زمان هیجان زده بودن است! در کمتر از چندماه به سوئد خواهیدآمد. در اینجا لیستی از لوازم مورد نیاز که باید آماده کنید را ارائه کرده ایم. ...

بیشتر بخوانید
سوئد را بشناسید

سوئد را بشناسید

سوئد کشوری بسیار چندفرهنگی است. 15 درصد افراد سوئد در کشوری دیگر متولد شده اند. در حالی که حدوداً از هر 5 کودک یک نفر خانواده ای ریشه هایی در کشوری دیگر دارد. ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter