کارگاه آنلاین صفر تا صد مهاجرت به کانادا (3 آبان ماه) ثبت نام
انتخاب زمان مشاوره مهاجرت ( حضوری - تلفنی - آنلاین )

جهت دریافت مشاوره مهاجرت و بررسی شرایط فردی، لطفا زمان مشاوره ( حضوری-تلفنی- تصویری) را انتخاب نمایید. کارشناسان دپارتمان مهاجرت در اسرع وقت با شما تماس اولیه را گرفته و پس از تعیین نوع مشاوره ی مورد نظر شما ( حضوری - تلفنی- آنلاین) جلسه مشاوره قطعی می گردد و نهایتا در ساعت مقرر مشاوره انجام خواهد شد.

این مشاوره جهت ارائه ی سرویسی بهتر و دقیق تر رایگان می باشد.

شنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

یک شنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

دوشنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

سه شنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

چهارشنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

پنج شنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00