برنامه کلاس های آنلاین

عوارض خروج از کشور 1400

عوارض خروج از کشور 1400

1 ارديبهشت , 1400

عوارض خروج از کشور براساس بودجه ی سال 1400 مشخص گردیده است.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی و به موجب قانون بودجه سال 1400 کل کشور، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمام مرزهای کشور به شرح ذیل اعلام می گردد.

  • مسافر عادی: مرتبه اول 400 هزار تومان، مرتبه دوم 600 هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر 800 هزار تومان
  • زائران حج تمتع و عمره: مرتبه اول 132 هزار تومان، مرتبه دوم 198 هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر 264 هزار تومان
  • زائران عتبات عالیات (مرز هوایی): مرتبه اول 37 هزار 500 تومان، مرتبه دوم 45 هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر 45 هزار تومان
  • زائران عتبات عالیات (مرز زمینی و دریایی): مرتبه اول 12 هزار 500 تومان، مرتبه دوم 15 هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر 15 هزار تومان
  • مرزنشینان (هوایی): مرتبه اول 75 هزار تومان، مرتبه دوم 600 هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر 800 هزار تومان
  • مرزنشینان (مرز زمینی و دریایی): مرتبه اول 25 هزار تومان، مرتبه دوم 600 هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر 800 هزار تومان
  • ورزشکاران تیم‌های ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان: مرتبه اول 264 هزار تومان، مرتبه دوم 264 هزار تومان و مرتبه سوم و بالاتر 264 هزار تومان


عوارض خروج از کشور در سال 1400
نوع مشافرمرتبه اول در سالمرتبه دوم در سالمرتبه سوم و بیشتر در سالنوع مرز
مسافر عادی
400 هزار تومان600 هزار تومان800 هزار تومانتمام مرزها
زائران حج تمتع و عمره
132 هزار تومان198 هزار تومان264 هزار تومانتمام مرزها
زائران عتبات عالیات
37 هزار 500 تومان
45 هزار تومان
45 هزار تومان
مرز هوایی
زائران عتبات عالیات
12 هزار 500 تومان
15 هزار تومان
15 هزار تومان
 مرز زمینی و مرز دریایی
مرزنشینان
75 هزار تومان
600 هزار تومان
800 هزار تومان
مرز هوایی
مرزنشینان
25 هزار تومان
600 هزار تومان
800 هزار تومان
مرز زمینی و مرز دریایی
ورزشکاران تیم‌های ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان
264 هزار تومان
264 هزار تومان
264 هزار تومان
تمام مرزها

تذکر 1: عبارت تمام مرزها، شامل مرزهای زمینی، هوایی و دریایی می باشد.

تذکر 2: ضروری است حسب مفاد دستورالعمل شماره 44353 مورخ 1397/9/19، شعب از دریافت وجوه یاد شده از طریق فیش نقدی خودداری نموده و مراجعین را برای پرداخت عوارض خروج از کشور به درگاه ها و کانال های پرداخت الکترونیکی راهنمایی نمایند.

شایان ذکر است مشمولین موضوع تبصره 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده و زائرین اربعین که از تاریخ 1400/6/4 تا تاریخ 1400/7/22 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند و کارگرانی که در طول یک سال گذشته به عنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول به کار بودند.