مکاتبات بازرگانی | Business Correspondence

پرسش های معمول شما

دوره نیمه فشرده گروهی مکاتبات بازرگانی - حضوری

 • 200 جلسه آموزش
 • 300 ساعت آموزشی
 • 2 روز در هفته
 • 18:00 الی 21:00
 • گروهی (8-12 نفره)
 • نیمه گروهی (4-6 نفره)
مشاهده دوره ها

دوره آخر هفته مکاتبات بازرگانی - حضوری

 • 160 جلسه آموزش
 • 240 ساعت آموزشی
 • پنجشنبه ها و جمعه ها
 • 15:00 الی 18:00 | 10:00 الی 13:00
 • گروهی (8-12 نفره)
 • گروهی (8-12 نفره)
مشاهده دوره ها

دوره نیمه فشرده گروهی مکاتبات بازرگانی - آنلاین

دوره آخر هفته مکاتبات بازرگانی - آنلاین

نام دوره تعداد جلسات مجموع ساعات روزهای برگزاری ساعات برگزاری
Commercial Correspondence 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Emails 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Telephoning 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Meeting 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Marketing and Advertising 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Aviation 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for the Fashion Industry 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Football 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for the Pharmaceutical Industry 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Logistics 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Human Resources 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Human Resources 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Information Technology 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for the Automobile Industry 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Negotiating 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Accounting 10 جلسه 30 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
نام دوره تعداد جلسات مجموع ساعات روزهای برگزاری ساعات برگزاری
Commercial Correspondence 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Emails 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Telephoning 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Meeting 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Marketing and Advertising 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Aviation 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for the Fashion Industry 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Football 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for the Pharmaceutical Industry 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Logistics 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Human Resources 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Human Resources 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Information Technology 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for the Automobile Industry 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Negotiating 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
English for Accounting 5 جلسه 15 ساعت آموزشی یک روز در هفته 18:00 الی 21:00
نام دوره تعداد جلسات مجموع ساعات روز و ساعت برگزاری
کارگاه نامه نگاری بازرگانی یک جلسه 4.5 ساعت آموزشی پنجشنبه 13:00 الی 17:30
کارگاه آشنایی با اصول قرارداد نویسی یک جلسه 4.5 ساعت آموزشی پنجشنبه 13:00 الی 17:30
کارگاه مکالمات تلفنی یک جلسه 4.5 ساعت آموزشی پنجشنبه 13:00 الی 17:30
کارگاه International Commercial Terms یک جلسه 4.5 ساعت آموزشی پنجشنبه 13:00 الی 17:30
نام دوره تعداد جلسات مجموع ساعات روز و ساعت برگزاری
کارگاه نامه نگاری بازرگانی یک جلسه 3 ساعت آموزشی پنجشنبه 18:00 الی 21:00
کارگاه آشنایی با اصول قرارداد نویسی یک جلسه 3 ساعت آموزشی پنجشنبه 18:00 الی 21:00
کارگاه مکالمات تلفنی یک جلسه 3 ساعت آموزشی پنجشنبه 18:00 الی 21:00
کارگاه International Commercial Terms یک جلسه 3 ساعت آموزشی پنجشنبه 18:00 الی 21:00

ویدئوهای آموزشی مکتابات بازرگانی

آموزش نکات کلیدی مکاتبات بازرگانی

نحوه برخورد با دعوت افراد در محیط کاری

مکاتبات بازرگانی

نحوه برخورد با دعوت افراد در محیط کاری

نحوه برگزاری جلسات شغلی

مکاتبات بازرگانی

نحوه برگزاری جلسات شغلی

ایمیل بازرگانی درخواست اطلاعات

مکاتبات بازرگانی

ایمیل بازرگانی درخواست اطلاعات

نحوه معرفی کردن خود در ایمیل

مکاتبات بازرگانی

نحوه معرفی کردن خود در ایمیل

نامه نگاری بازرگانی به زبان انگلیسی با توجه به مشکل بوجود آمده

مکاتبات بازرگانی

نامه نگاری بازرگانی به زبان انگلیسی با توجه به مشکل بوجود آمده

لغات و اصطلاحات انگلیسی رایج در بخش منابع انسانی (Human Resources)

مکاتبات بازرگانی

لغات و اصطلاحات انگلیسی رایج در بخش منابع انسانی (Human Resources)

چگونه در مذاکرات ارتباطی موثر برقرار کنیم؟

مکاتبات بازرگانی

چگونه در مذاکرات ارتباطی موثر برقرار کنیم؟

چطور ایمیل رسمی بنویسیم؟

مکاتبات بازرگانی

چطور ایمیل رسمی بنویسیم؟

چرا از هر ۱۰ کسب و کار جدید ٬ ۹ مورد شکست خورده و فقط ۱ مورد موفق می شود؟

مکاتبات بازرگانی

چرا از هر ۱۰ کسب و کار جدید ٬ ۹ مورد شکست خورده و فقط ۱ مورد موفق می شود؟

مارکتینگ چیست؟

مکاتبات بازرگانی

مارکتینگ چیست؟

انواع جلسات شغلی (Business Meetings )

مکاتبات بازرگانی

انواع جلسات شغلی (Business Meetings )

اصطلاحات رسمی و غیر رسمی رایج در مکالمات انگلیسی تلفنی در کسب و کار -بخش دوم

مکاتبات بازرگانی

اصطلاحات رسمی و غیر رسمی رایج در مکالمات انگلیسی تلفنی در کسب و کار -بخش دوم

اصطلاحات رسمی و غیر رسمی رایج در مکالمات تلفنی دربازرگانی-بخش اول

مکاتبات بازرگانی

اصطلاحات رسمی و غیر رسمی رایج در مکالمات تلفنی دربازرگانی-بخش اول

اصطلاحات رایج انگلیسی در کسب و کار - قسمت دوم

مکاتبات بازرگانی

اصطلاحات رایج انگلیسی در کسب و کار - قسمت دوم

اصطلاحات رایج انگلیسی در کسب و کار- قسمت اول

مکاتبات بازرگانی

اصطلاحات رایج انگلیسی در کسب و کار- قسمت اول

۱۰ روش برای ارزیابی بازار

مکاتبات بازرگانی

۱۰ روش برای ارزیابی بازار

9روش برای نوشتن یک رزومه موثر و تاثیرگذار به زبان انگلیسی

مکاتبات بازرگانی

9روش برای نوشتن یک رزومه موثر و تاثیرگذار به زبان انگلیسی

ده تکنیک برا ی موفقیت در مصاحبه های شغلی

مکاتبات بازرگانی

ده تکنیک برا ی موفقیت در مصاحبه های شغلی

شش نکته برای موفقیت در پذیرش MBA

مکاتبات بازرگانی

شش نکته برای موفقیت در پذیرش MBA

۳ نکته مهم و اساسی در ایمیل زدن در کسب و کار

مکاتبات بازرگانی

۳ نکته مهم و اساسی در ایمیل زدن در کسب و کار

منابع آزمون مکاتبات بازرگانی

پربازدیدترین عناوین مکاتبات بازرگانی

فلش کارت های مکاتبات بازرگانی زنگنه در یک نگاه

فلش کارت های مکاتبات بازرگانی زنگنه

با توجه به پراکنده بودن مطالب آموزشی دوره مکاتبات بازرگانی در کتابهای مختلف و با هدف خلاصه نمودن و منسجم کردن تمامی مطالب مورد نیاز داوطلبان مکاتبات بازرگانی در قالب منبعی قابل استفاده در هر مکان، سه بسته Flash Cards سطح بندی شده توسط مجموعه زنگنه تالیف و منتشر شد.

این فلش کارتها بر اساس مطالب کتابهای اصلی مجموعه موسسات فرهنگی آموزشی زنگنه (Complete IELTS)طراحی شده است به نحوی که صرفا با اتکاء بر این فلش کارتها و کتاب مذکور در هر ترم، به هیچ عنوان نیازی به کتابهای کمک آموزشی دیگر نخواهد بود.

در طراحی این فلش کارتها، آموزش و انتقال مطلب ، از زبان یک استاد با تجربه و دلسوز مکاتبات بازرگانی صورت می گیرد به نحوی که هر جا احساس می کند مطلبی باید بیان شود، فارق از هرگونه طبقه بندی و چارچوب، اقدام به توضیح و آموزش می کند. فلش کارتهای جامع مکاتبات بازرگانی ( که ایده نامگذاری ترم های مکاتبات بازرگانی مجموعه زنگنه نیز همین لغت Flash می باشد) بطور خلاصه دارای ویژگی های ذیل می باشد:

 • تدریس مباحث زمانها، شرطی ها، نقل قول،اسم، صفت، قید، فعل، حروف تعریف، حروف اضافه، انواع جمله و ساختار آن، حذفیات استایلی، نقطه گذاری، ساختارهای موازی، اینورژن، و بسیاری نکات دیگر
 • تدریس رایتینگ آکادمیک و جنرال بطور کامل به همراه سمپلهای +۷
 • تدریس انواع سوالات و تکنیکهای مهارت ریدینگ
 • تدریس انواع سوالات و تکنیکهای مهارت لیسنینگ
 • تدریس Collocations and Idioms با در نظر گرفتن اولویت یادگیری در جمله
 • تدریس نکات مهم دیکته Spelling
 • بیان غلطهای معمول داوطلبان دیگر جهت عدم تکرار
 • ارائه نمونه های متعدد رایتینگ تسک دو و یک (جنرال و آکادمیک)
 • بسط مطالبی که در کتاب بطور گذرا به آنها اشاره شده است
 • طبقه بندی مطالب همانند یونیت های کتاب اصلی در قالب بیش از ۱۰۰۰ فلش کارت

مدرک مکاتبات بازرگانی داوطلبان موفق