Market Leader Work Book Advanced

دانلود کتاب Market Leader Work Book Advanced

در ادیشن سوم این کتاب معروف و پرفروش ویژگی های جدید آورده شده است و این ویژگی ها بر محبوبیت هرچه بیشتر این کتاب در جهان کمک کرده است.

سری کتاب های Market Leader از معروف ترین کتاب ها در حوزه بیزینس و بازرگانی هستند.

در کتاب معلم این سری کتاب ها هرچه لازم است برای تدریس این کتاب بیاموزید به شما آموزش داده شده است.

فایل صوتی این کتاب کمک می کند تا زبان آموز به راحتی مطالب را بیاموزد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter