فرصت یکساله اقدام برای ویزای تحصیلی آمریکا

فرصت یکساله اقدام برای ویزای تحصیلی آمریکا

6 اسفند , 1401

متقاضیان دریافت ویزای F-1 امریکا می توانند تا یکسال قبل از شروع تحصیل برای دریافت ویزای تحصیلی آمریکا اقدام نمایند.

این خبر به تارگی منتشر شده است، در گذشته دانشجویان فقط تا 6 ماه قبل از شروع تحصیل می توانستند برای دریافت ویزا اقدام کنند، اما این مدت زمان به یکسال تعمیم داده شده است، تا دانشجویان نگرانی کمتری داشته باشند و پروسه بررسی نیز باتوجه به تعداد زیاد درخواستها با سرعت بهتری انجام شود.

موضوع اقدام برای اخذ ویزا متفاوت از موضوع ورود دانشجویان به خاک آمریکا هست و همچنان دانشجویان با ویزای F-1، 30 روز قبل از شروع ترم می توانند به آمریکا سفر کنند.مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter