کتاب

Complete IELTS Bands 4-5

Complete IELTS Bands 4-5

کتاب های کامپلیت ایلتس (Complete IELTS) یکی از بهترین سری های کتاب برای یادگیری زبان و تمرین برای افرادی است که میخواهند تحصیلات اکادمیک خود را در کشوری انگلیسی زبان ادامه دهند. این کتاب ها به صورتی طراحی شده اند که به زبان آموز تفکر انتقادی را آموزش می دهند که یکی از مهم ترین مهارت ها برای افزایش نمره آیلتس است و مهارت هایی را به وی آموزش می دهد که نمره آیلتس خود را افزایش دهد. 10 تاپیک این کتاب در ده درس به صورت قدم به قدم سوالات بخش های مختلف ریدینگ و لیسنینگ را آموزش می دهد و با موضوعات اسپیکینگ مهارت فلوئنسی و اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد. این کتاب به عنوان مرجعی برای آموزش گرامر و لغات است که مهارت شما در بخش رایتینگ و اسپیکینگ را بهبود می بخشد و با استفاده از تمرین شما می توانید نمره خود را افزایش دهید. کتاب کامپلیت ایلتس، کتابی برای تمرین هر چهار مهارت آیلتس است در سی دی این کتاب تمرین هایی برای افزایش مهارت، سطح گرامر و لغات شما است.

دانلود کتاب دانلود پکیج کامل

کتاب

Complete IELTS Bands 4-5 Work Book

Complete IELTS Bands 4-5 Work Book

کتاب های کامپلیت ایلتس (Complete IELTS) یکی از بهترین سری های کتاب برای یادگیری زبان و تمرین برای افرادی است که میخواهند تحصیلات اکادمیک خود را در کشوری انگلیسی زبان ادامه دهند. این کتاب ها به صورتی طراحی شده اند که به زبان آموز تفکر انتقادی را آموزش می دهند که یکی از مهم ترین مهارت ها برای افزایش نمره آیلتس است و مهارت هایی را به وی آموزش می دهد که نمره آیلتس خود را افزایش دهد. 10 تاپیک این کتاب در ده درس به صورت قدم به قدم سوالات بخش های مختلف ریدینگ و لیسنینگ را آموزش می دهد و با موضوعات اسپیکینگ مهارت فلوئنسی و اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد. این کتاب به عنوان مرجعی برای آموزش گرامر و لغات است که مهارت شما در بخش رایتینگ و اسپیکینگ را بهبود می بخشد و با استفاده از تمرین شما می توانید نمره خود را افزایش دهید. کتاب کامپلیت ایلتس، کتابی برای تمرین هر چهار مهارت آیلتس است در سی دی این کتاب تمرین هایی برای افزایش مهارت، سطح گرامر و لغات شما است.

دانلود کتاب دانلود پکیج کامل

Class Audio Disc 1

Track 1

دانلود

Track 2

دانلود

Track 3

دانلود

Track 4

دانلود

Track 5

دانلود

Track 6

دانلود

Track 7

دانلود

Track 8

دانلود

Track 9

دانلود

Track 10

دانلود

Track 11

دانلود

Track 12

دانلود

Track 13

دانلود

Track 14

دانلود

Track 15

دانلود

Track 16

دانلود

Track 17

دانلود

Track 18

دانلود

Track 19

دانلود

Track 20

دانلود

Track 21

دانلود

Track 22

دانلود

Track 23

دانلود

Track 24

دانلود

Track 25

دانلود

Track 26

دانلود

Track 27

دانلود

Track 28

دانلود

Track 29

دانلود

Track 30

دانلود

Track 31

دانلود

Class Audio Disc 2

Track 1

دانلود

Track 2

دانلود

Track 3

دانلود

Track 4

دانلود

Track 5

دانلود

Track 6

دانلود

Track 7

دانلود

Track 8

دانلود

Track 9

دانلود

Track 10

دانلود

Track 11

دانلود

Track 12

دانلود

Track 13

دانلود

Track 14

دانلود

Track 15

دانلود

Track 16

دانلود

Track 17

دانلود

Track 18

دانلود

Track 19

دانلود

Track 20

دانلود

Track 21

دانلود

Track 22

دانلود

Track 23

دانلود

Track 24

دانلود

Track 25

دانلود

Track 26

دانلود

Track 27

دانلود

Track 28

دانلود

Track 29

دانلود

Track 30

دانلود

Track 31

دانلود

Track 32

دانلود

Track 33

دانلود

Track 34

دانلود

Workbook Audio

Track 1

دانلود

Track 2

دانلود

Track 3

دانلود

Track 4

دانلود

Track 5

دانلود

Track 6

دانلود

Track 7

دانلود

Track 8

دانلود

Track 9

دانلود

Track 10

دانلود

Track 11

دانلود

Track 12

دانلود

Track 13

دانلود

Track 14

دانلود

Track 15

دانلود

Track 16

دانلود

Track 17

دانلود

Track 18

دانلود

Track 19

دانلود

Track 20

دانلود

Track 21

دانلود

Track 22

دانلود

Track 23

دانلود
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter