خروج مشمولین از کشور

خروج مشمولین از کشور

6 بهمن , 1401

مراحل خروج از کشور برای مشمولین زیر 18 سال

متقاضیان زیر 18 سال می توانند بدون نیاز به پرداخت وثیقه برای اخذ گذرنامه اقدام کرده و تا یک ماه قبل از تولد 18 سالگی از کشور حارج شده و طی بازه زمانی مشخص به کشور بازگردنند و هیچ نیازی برای ثبت نام در دانشگاه های ایران ندارند.


مراحل خروج از کشور برای مشمولین 18 و 18 سال به بالا

  • ثبت نام در یکی از دانشگاه های ایران (پیام نور، غیرانتفاعی یا آزاد)
  • مراجع به سایت نظام وظیفه و تکمیل کردن فرم مربوطه به اخذ گذرنامه.
  • در این مرحله پس از تکمیل فرم، از طریق وبسایت نظام وظیفه یک نامه به دانشگاه ارسال می شود، در صورتی که اطلاعات داوطلب در سایت صحیح باشد، دانشگاه مشخصات را تایید کرده و از طریق سیستم به پلیس +10 ارسال می کند.
  • پس از ارسال مشخصات به پلیس +10، حرحله دوم در سایت نظام وظیه برای متقاضی فعال می شود که در این مرحله بایستی متقاضی یک حساب بانکی نزد بانک قوامین اففتاح کرده و مبلغ وثیقه 30 میلیون تومان به حساب مذکو واریز کند.
  • مراجعه متقاضی به پلیس +10 طی مراحل درخواست گذرنامه و مشخص کردن بازه زمانی ورود و خروج به کشور.
  • طی این مرحله یک الی دو روز مبلغ وثیقه از حساب کسر می شود و پس از اتمام بازه زمانی تعیین شده و بارگشت به کشور در صورت خروج با درخواست  متقاضی مبلغ کسر شده به حساب بازمی گردد.
  • ارسال پیامک ثبت درخواست گذرنامه به متقاضی از سوی پلیس +10.
  • مراجعه قضایی به ساختمان نظام وظیفه حدودا دو هفته پس از ثبت درخواست و گرفتن کدرهگیری جهت تحویل گذرنامه.
  • مراجعه قضایی به اداره پست و تحویل گرفتن گذرنامه با در درست داشتن کدرهگیری.

مراحل خروج از کشور برای چندمین بار

پس از اخذ گذرنامه در صورتیکه متقاضی مجدد قصد خروج از کشور را داشته باشد، بایستی دوباره در سایت نظام وظیفه درخواست رفع مممنوع الخروجی را ثبت کند و بازه زمانی تا سقف یک برای خروج و ورود خود تعیین کند تا مجددا مبلغ وثیقه از حساب مربوطه کسر و رفع ممنوع الخروجی برای فرد اعمال گردد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter