مشاوره رایگان 02145328

7 پند ارزشمند برای تقویت رایتینگ

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
7 پند ارزشمند برای تقویت رایتینگ 7 پند ارزشمند برای تقویت رایتینگ

بخش اول آزمون رایتینگ آیلتس، ممکن است بسیار چالش برانگیز به نظر برسد.

شاید حتی فکر کردن به آن نیز مضطرب کننده است!

به هر حال، شما فقط 20 دقیقه فرصت دارید تا همه کار انجام دهید: درک تَسک، برنامه ریزی و نوشتن.

با این حال، اگر بدانید چگونه عاقلانه و خوب از زمان خود استفاده کنید، کار شما آسان تر خواهد شد.

بدین وسیله، شما حتی برای مرور نوشته خود در پایان، زمان خواهید داشت.

درست مانند بخش اسپیکینگ آزمون، همه چیز در مورد 'آمادگی شما' است.

در این پست، پنج قدمی را که می‌توانید برای گذراندن این بخش از امتحان بردارید، مرور می‌کنیم.

در تسک اول رایتینگ، باید با اطلاعات ارائه شده در یک نمودار( نمودار میله ای یا دایره ای)، جدول، نمودار مراحل، دنباله ای از رویدادها یا تصویری از یک شی که نحوه عملکرد آن را نشان می دهد، کار کنید.

شما باید حداقل 150 کلمه بنویسید.

در زیر، پنج گام برای موفقیت در این تسک ذکر شده است.

برنامه ریزی سریع و خوب

شما نمی توانید یک برنامه دقیق بنویسید، زیرا زمان زیادی ندارید. اما به جای آن، اگر نمودار یا جدولی که به شما داده شده را مطالعه کنید، می توانید از آن به عنوان یک طرح و برنامه استفاده کنید!

به عنوان مثال، در یک تسک نمونه در وب سایت آیلتس، جدولی دارید که 'تعداد دانش آموزانی که در بریتانیا زندگی می کنند که مدارک تحصیلی معلمی زبان انگلیسی را در سال های 8/2007 و 9/2008 دریافت کرده اند و نسبت افراد واجد شرایط مرد را نشان می دهد.'

جدول تعداد دانش آموزان پسر و دختر هر دو سال را به همراه تعداد کل و درصد دانش آموزان پسر نشان می دهد. همچنین نشان می دهد که چند دانش آموز مدرک TEFL و چند دانش آموز مدرک UCLES CELTA یا مدرک دیگر را کسب کرده اند.

شما نمی توانید برای هر سطر یا ستون این جدول یک پاراگراف بنویسید. در این صورت، حداقل شش پاراگراف خواهید داشت که 20 دقیقه برای نوشتن آن بسیار کم است. با این حال، می توانید جدول را کمی مطالعه کنید و به این فکر کنید که چگونه می توانید اطلاعات را در دو پاراگراف اصلی گروه بندی کنید.

به عنوان مثال، ممکن است بخواهید در پاراگراف اول بر روی 8/2007 و در پاراگراف دوم 9/2008 تمرکز کنید. سپس می توانید بقیه اطلاعات را به عنوان جزئیات در هر یک از پاراگراف ها ارائه دهید.

از آنجایی که این تسک از شما می‌خواهد که مقایسه انجام دهید، رویکرد بهتر این است که یک پاراگراف را با تمرکز بر شباهت‌های بین دو سال و یکی بر با تمرکز بر تفاوت‌ها بنویسید.

یا به جای آن، می توانید پاراگراف اول را در مورد تفاوت بین تعداد زن و مرد در دو سال و پاراگراف دوم را در مورد تفاوت بین مدارک تحصیلی بنویسید.
یک مقدمه موثر بنویسید

تصور کنید که خواننده متن شما، خلاصه اطلاعات (نمودار، جدول و غیره) را در مقابل خود ندارد؛ این به شما کمک می کند اطلاعاتی را به صورتی بهتر و کامل تری در متن وارد کنید.

می‌توانید برای مقدمه، یک پاراگراف جدا بنویسید؛ در این صورت اطمینان حاصل کنید که پاراگراف شما طولانی نشود چون در غیر این صورت، برای نوشتن پاراگرف های اصلی متن زمان کم خواهید آورد.

همچنین ممکن است تصمیم بگیرید که مقدمه و پاراگراف اول را با هم در یک پاراگراف بنویسید؛ این کار را فقط در تسک اول که کوتاه تر است انجام دهید.

مقدمه شما باید یک topic sentence داشته باشد که به مطالبی اشاره کند که در ادامه متن می¬آورید و به متن شما جهت دهد. در زیر نمونه ای از topic sentence برای اطلاعات نمودار معلمین انگلیسی آورده شده است.

Introduction: “The aim of this report is to summarize data on the qualifications obtained by English language teachers in 2007/2008 as opposed to 2008/2009 while also studying the differences in the numbers of male and female teachers in both years.'

هر ایده اصلی را در یک پاراگراف جدا بیان کنید

هر پاراگراف باید یک ایده اصلی داشته باشد. بقیه متن پاراگراف، در حمایت از آن ایده اصلی خواهد بود.

با نوشتن یک مقدمه بسیار کلی، مانند مثال بالا، دست شما در مورد طریقه نوشتن دو پاراگراف اصلی، باز خواهد بود.

برای مثال، می توان شباهت ها را در پاراگراف اول و تفاوت ها را در پاراگراف دوم بیان کرد:

First body paragraph: “In both 2007/2008 and 2008/2009 the total number of female students exceeds the number of male students by over 75%. Moreover, the TEFL certificate is the qualification preferred by both male and female students, with at least two-thirds choosing TEFL over Cambridge UCLES CELTA and other degrees”.
Second body paragraph: “There are also a number of differences between the two years. There is a 2% drop in the number of male students who qualified in 2008/2009 as opposed to 2007/2008, despite the total number of students being slightly higher in the second year. As for the certificates students chose to take, there is an increased preference for Cambridge UCLES CELTA and other degrees for female and male students combined in 2008/2009 as compared to the previous year”.

بسته به زمان باقی مانده و اینکه آیا حداقل 150 کلمه نوشته اید یا نه، می توانید تصمیم بگیرید که یک پاراگراف نتیجه گیری جدا بنویسید یا از همان پاراگراف اصلی دوم برای نتیجه گیری استفاده کنید.

پاراگراف نتیجه گیری جدا نداشتن، اشکالی ندارد؛ زیرا در این تسک از امتحان، استدلال ها را جمع بندی نمی کنیم یا نظرات شخصی خود را بیان نمی کنیم.

به خاطر داشته باشید که مثال بالا تنها یکی از راه‌های سازمان دهی اطلاعات است. رجوع دوباره به پاسخ مثال ارائه شده در صفحه آیلتس، به شما این امکان را می دهد که روش های مختلف سازمان دهی و نوشتن در مورد اطلاعات را با هم مقایسه کنید. 
از عبارات مناسب استفاده کنید

بیان درصدها:

بیان درصدها
The smallest/largest percentage of students is currently unemployed
Out of a total of 11,000 employees, only 15% are qualified
The number of female drivers rose/dropped to 40% last year
Their profit decreased/increased by 12%
20% of the recruits were from rural areas
The percentage doubled/tripled in the next year
There were more children than adults (70% and 30% respectively)

بیان تغییرات:

ممکن است بخواهید از کلمات و عبارات دیگری برای بیان تغییرات استفاده کنید. در اینجا چند روش مفید برای ایجاد عبارات به منظور بیان تغییرات وجود دارد.

بیان تغییرات
Verb + adverb (فعل + قید)
The number of female employees having formal qualifications…
…rose dramatically
…increased suddenly
…decreased sharply
…dropped steeply
…fluctuated slightly
…fell steadily

بیان تغییرات
Adjective + noun (صفت + اسم)
There was a dramatic rise in the number of female employees having formal qualifications
Depending on the situation, you could also say, there was a…
sudden increase
sharp decrease
steep drop
slight fluctuation
steady fall

دستیابی به لحن رسمی:

این ایده خوبی است که سعی کنید لحن رسمی (impersonal/formal tone) داشته باشید و از لحن غیر رسمی (subjective/informal tone) خودداری کنید.

برای انجام این کار، از استفاده از 'من' به عنوان نهاد جمله خودداری کنید:

دستیابی به لحن رسمی
Personal, subjective: I can notice that…
اشتباه
Impersonal, objective: It can be noticed that…
صحیح

بعد از عباراتی مانند 'it is necessary' یا 'it is important'، از مصدر 'to + verb' استفاده کنید:

to + verb
It is necessary to instruct all new recruits
It is important to organize reports well

از حالت “verb + ing” پس از عبارتهایی مانند “…involves” استفاده کنید:

verb + ing
This part of the training involves participants working in pairs.

مرور دوباره و تصحیح متن را نادیده نگیرید

مرور و تصحیح متن در پایان، به شما کمک می کند تا با به حداقل رساندن تعداد اشتباهات در نوشتار، نمره بیشتری کسب کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که شما زمان لازم برای بازنویسی کل جملات را ندارید و شما فقط می توانید اصلاحات کوچکی در متن خود انجام دهید.

پس از پایان نوشتن، حدود پنج دقیقه را برای مرور و تصحیح در نظر بگیرید. البته بدیهی است که اولویت اول شما باید این باشد که نوشتن را به پایان برسانید؛ بنابراین زمان نوشتن را فدای زمان مرور و تصحیح نکنید.

یک قانون خوب این است که هرگز نوشته خود را زود تحویل ندهید و از زمان باقی مانده برای مرور و تصحیح استفاده کنید.

در صورت امکان، نوشته خود را، یک بار برای اشتباهات گرامری و واژگان و سپس یک بار دیگر برای اشتباهات املایی تصحیح کنید. اگر روی دستور زبان و واژگان تمرکز کنید، ممکن است متوجه اشتباهات املایی نشوید و برعکس.

به یاد داشته باشید که این یک آزمون زبان است، بنابراین ارزیابی بر اساس دستور زبان، واژگان، املای شما و همچنین توانایی شما در سازماندهی نوشتارتان انجام خواهد شد.

در پایان، کار زیادی در مورد ساختار متن خود نمی توانید انجام دهید، اما می توانید برخی از اشتباهات کوچک دستوری، املایی یا واژگانی را اصلاح کنید.

تسک یک رایتینگ آیلتس، ممکن است در ابتدا دشوار به نظر برسد، اما هنگامی که نوشتن را به طور موثر، همراه با برنامه ریزی و مرور و تصحیح تمرین کنید، در روز آزمون دقیقاً می دانید چه کاری باید انجام دهید!

شاید حتی مهمتر از آن این است که آماده شدن برای این بخش از امتحان، به شما کمک می کند تا یاد بگیرید آمار را به روشی منطقی و منسجم ارائه دهید.

مطالب مرتبط

پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس

برای اونکه این ترس از بین بره، فقط یک راه‌حل وجود داره- تمرین کردن. تمرین کردن اعتماد به نفس رو بالا می‌بره و به شما یاد میده در صورتی‌که یک یا دو سوال رو از دست دادین، چه طوری خودتون رو جمع و جور کنین؛ یعنی چه جوری ادامه داده و به سوالات دیگه پاسخ بدین. ...

پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس

متحان ریدینگ سه بخش داره، یعنی شما باید 3 متن مجزا رو بخونید. چند سوال برای هر بخش وجود داره و شما 60 دقیقه برای خوندن متن‌ها و جواب دادن به تمام سوالا زمان دارید. ممکنه قبلاً چند تا تست ریدینگ رو دیده و متوجه شده باشین که برخی سوالات بر حسب اونچه که از ...

پاسخ های کوتاه در Reading آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-28

پاسخ های کوتاه در Reading آیلتس

در این نوع سئوال، شما باید سئوالات درباره جزئیات واقعی در متن را جواب بدهید. جوابها را بصورت کلمات یا اعداد بر روی پاسخنامه بنویسید. • جوابها باید از کلمات درون متن گرفته شده باشد و نباید از یک تعداد کلمه محدود بیشتر باشد. برای مثال، بیشتر از دو کلمه ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی