آموزش گرامر Reported speech 2 – questions – درس چهل و یکم

آموزش گرامر Reported speech 2 – questions – درس چهل و یکم

آیا می دانید چگونه باید سوالی را نقل قول کرد؟ به این مثال ها توجه کنید تا بدانید چگونه سوال یک نفر را برای فردی دیگر نقل قول می کنیم.

reported speech
Example

direct speech: 'Do you work from home?' he said.

indirect speech: He asked me if I worked from home.

direct speech: 'Who did you see?' she asked.

indirect speech: She asked me who I'd seen.

direct speech: 'Could you write that down for me?' she asked.

indirect speech: She asked me to write it down.

برای نقل قول یک سوال (reported question) می توانیم سوال را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بیان کنیم.

reported speech
Example

direct speech: 'Do you like working in sales?' he asked.

indirect speech: He asked me if I liked working in sales.

در سوال های غیر مستقیم ساختار جمله از سوالی به خبری تغییر می کند. همچنین ساختار جمله و زمان بندی جمله را مانند بخش reported statement تغییر می کند. (have done → had done, today → that day)

سوالات Yes/no questions

در سوالات آری یا نه از if یا whether برای نقل قول استفاده می شود و if رایج تر می باشد

reported speech
Example

'Are you going to the Helsinki conference?'

He asked me if I was going to the Helsinki conference.

'Have you finished the project yet?'

She asked us whether we'd finished the project yet.

سوال با کلمات سوالی Questions with a question word

از کلمات سوالی what، where، why، who، when یا how questions برای نقل قول استفاده می شود.

reported speech
Example

'What time does the train leave?'

He asked me what time the train left.

'Where did he go?'

She asked where he went.
افعال برای نقل قول Reporting verbs

رایج ترین فعل ask می باشد اما از افعال enquire، want to know یا wonder نیز استفاده می شود

reported speech
Example

'Did you bring your passports?'

She wanted to know if they'd brought their passports.

'When could you get this done by?'

He wondered when we could get it done by.

Offers, requests و suggestions

اگر سوال making an offer، request یا suggestion باشد می توانیم از الگوی خاصی استفاده کنیم تا نقل قول را انجام دهیم، offer + infinitive, ask + infinitive or suggest + ing.

reported speech
Example

'Would you like me to help you?'

He offered to help me.

'Can you hold this for me, please?'

She asked me to hold it.

'Why don't we check with Joel?'

She suggested checking with Joel.


این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

بیشتر بخوانید
چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

با اینکه در آزمون آیلتس تست های گرامری وجود ندارد، ولی عملا یک چهارم نمره بر اساس دانش و مهارت درک و تولید جملات گرامری درست و متنوع میباشد. ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter