آموزش گرامر Stative verbs – درس چهل و سوم

آموزش گرامر Stative verbs – درس چهل و سوم

آیا می دانید چگونه باید از افعال کنشی و حالتی مانند think، love، smell و have استفاده کرد؟ در زیر تعدادی مثال نشا داده شده است تا به کاربردن افعال را بهتر متوجه شوید

stative verbs
Example

I think that's a good idea.

I love this song!

That coffee smells good.

Do you have a pen?

افعال Stative بیشتر یک حال را توصیف می کنند تا یک عمل را و به طور معمول در جملات زمان حال استمراری استفاده نمی شوند

stative verbs
Example

I don't know the answer. I'm not knowing the answer.

She really likes you. She's really liking you.

He seems happy at the moment. He's seeming happy at the moment.
دسته بندی افعال کنشی و حالتی

افعال حالتی بیشتر مرتبط اند به: 

  • افکار و ایده ها: agree, believe, doubt, guess, imagine, know, mean,  ecognize, remember, suspect, think, understand
  • احساسات و عواطف: dislike, hate, like, love, prefer, want, wish
  • احساس و درک: appear, be, feel, hear, look, see, seem, smell, taste
  • دارایی و اندازه گیری: belong, have, measure, own, possess, weigh

افعالی که در برخی مواقع stative هستند

برخی از افعال براساس موقعیت حالتی با کنشی هستند

stative verbs
Example

I think it's a good idea.

Wait a moment! I'm thinking.

جمله ی اول یک ایده را بیان می کند که حالتی ذهنی است، بنابراین از فعال حال ساده استفاده می شود، در جمله ی دوم گوینده افکاری را در حال پردازش است و آن را بیان می کند، فعالتی در حال انجام است از حالاستمراری ساده استفاده می شود، مثال هایی در زیر آورده شده است

stative verbs
Example

have

I have an old car. (state – possession)

I'm having a quick break. (action – having a break is an activity)

see

Do you see any problems with that? (state – opinion)

We're seeing Tadanari tomorrow afternoon. (action – we're meeting him)

be

He's so interesting! (state – his permanent quality)

He's being very unhelpful. (action – he is temporarily behaving this way)

taste

This coffee tastes delicious. (state – our perception of the coffee)

Look! The chef is tasting the soup. (action – tasting the soup is an activity)

از افعال دیگر در این گروه می توان به agree، appear، doubt، feel، guess، hear، imagine، look، measure، remember، smell، weigh، wish اشاره کرد.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

بیشتر بخوانید
چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

با اینکه در آزمون آیلتس تست های گرامری وجود ندارد، ولی عملا یک چهارم نمره بر اساس دانش و مهارت درک و تولید جملات گرامری درست و متنوع میباشد. ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter