آموزش گرامر Reported speech 3 – reporting verbs – درس چهل و دوم

آموزش گرامر Reported speech 3 – reporting verbs – درس چهل و دوم

آیا می دانید چگونه باید از افعال مناسب برای نقل قول کردن، استفاده کرد؟ به این مثال ها توجه کنید تا نحوه ی استفاده صحیح از افعال را بیاموزید.

reported speech
Example

direct speech: 'You should come, it's going to be a lot of fun,' she said.

indirect speech: She persuaded me to come.

direct speech: 'Wait here,' he said.

indirect speech: He told us to wait there.

direct speech: 'It wasn't me who finished the coffee,' he said.

indirect speech: He denied finishing the coffee.

وقتی برای فردی نقل قول می کنیم، به طور معمول از افعال say، tell یا  ask استفاده می کنیم، که به آنها ' reporting verbs' می گویند، هر چند می توانیم از افعال دیگر reporting verbs استفاده کنیم، بسیاری از افعال می توانند همراه با یک فعل دیگر به صورت مصدری یا همراه با ing به کار برده شوند.

Reporting verb + infinitive

افعالی از جمله advise، agree، challenge، claim، decide، demand، encourage، invite، offer، persuade، promise، refuse و remind از الگوی همراه با مصدر پیروی می کنند، که در بخش زیر مثال هایی را مشادهده می کنید.

reported speech
Example

'Let's see. I'll have the risotto, please.'

He decided to have the risotto.

'I'll do the report by Friday, for sure.'

She promised to do the report by Friday.

'It's not a good idea to write your passwords down.'

They advised us not to write our passwords down
همچنین با استفاده از مصدر می توانیم درباره ی یک دستور صحبت کنیم، و در این صورت از افعال tell، order، instruct، direct یا warn استفاده می شود

reported speech
Example

The guide told us to wait for her in reception.

'Don't go in there!'

The police officer warned us not to go in there.

Reporting verb + -ing form

افعالی از جمله admit، apologise for، complain about، deny, insist on، mention و suggest همراه با ing می آیند، در بخش زیر چد مثال برای شما آورده شده است.

reported speech
Example

'I broke the window.'

She admitted breaking the window.

'I'm really sorry I didn't get back to you sooner.'

He apologised for not getting back to me sooner.

'Let's take a break.'

She suggested taking a break.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

بیشتر بخوانید
چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

با اینکه در آزمون آیلتس تست های گرامری وجود ندارد، ولی عملا یک چهارم نمره بر اساس دانش و مهارت درک و تولید جملات گرامری درست و متنوع میباشد. ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter