آموزش گرامر Verbs and prepositions– درس چهل و پنجم

آموزش گرامر Verbs and prepositions– درس چهل و پنجم

آیا می دانید چگونه باید از حرف اضافه هایی از جمله for، from، in، of، on,، to و with بعد از فعل استفاده کنید؟ به این مثال ها توجه نمایید تا چگونگی استفاده از حرف اضافه بعد از فعل را متوجه شوید.

Preposition
Example

Can you wait for me to finish my lunch?

I'm relying on my co-worker to answer all my emails while I'm on holiday.

Sun cream protects you from getting burnt.

زمانی که فعل جزئی از یک جمله ی طولانی است، به طور معمول همراه با یک حرف اضافه می آید.

Preposition
Example

I agree with Mike.

She listens to the radio a lot.

He thanked me for the flowers

هیچ قانون گرامری وجود ندارد که بگوید کدام حرف اضافه با چه فعلی می اید، بنابراین بهتر است همه را باهم بیاموزید، برای این کار کلمات جدید را در یک جمله یا عبارت در دفتر یادداشت خود یادداشت نمایید، در ادامه افعال رایج برای یک حرف اضافه  را مشاهده می کنید

Verbs with for

Example

They're waiting for a bus.

He apologised for being late.

I applied for the job but I didn't get it.

How do you ask for a coffee in Polish?

I can't go out tonight because I have to prepare for my interview tomorrow.


Verbs with from

Example

This spray should protect you from mosquitoes.

Has he recovered from the accident yet?

She won an award because she saved someone from drowning.

I suffer from allergies.


Verbs with in

Example

She doesn't believe in coincidences.

Our company specialises in computer software.

You have to work hard if you want to succeed in life.


Verbs with of

Example

I don't approve of hunting animals for their fur.

Our dog died of old age.

This shampoo smells of bananas.


Verbs with on

Example

Their decision will depend on the test results.

The film is based on the novel by Boris Pasternak.

If you make so much noise, I can't concentrate on my work.

Come on! We're relying on you!

We don't agree on anything but we're still good friends.
Verbs with to

Example

What kind of music do you like listening to?

Can I introduce you to my grandfather?

Please refer to the notes at the end for more information.

Nobody responded to my complaint.

She apologised to me the next day.


Verbs with with

Example

I agree with everything you've said.

My assistant will provide you with more information if you need it.

We're finding it difficult to deal with the stress.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

بیشتر بخوانید
چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

با اینکه در آزمون آیلتس تست های گرامری وجود ندارد، ولی عملا یک چهارم نمره بر اساس دانش و مهارت درک و تولید جملات گرامری درست و متنوع میباشد. ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter