انواع سوالات رایتینگ جی آر ای

انواع سوالات رایتینگ جی آر ای

بخش Analytical Writing آزمون عمومی ®GRE، شامل دو تسک رایتینگ تحلیلی جی ار ای با زمان‌بندی جداست:

تسک Analyze an Issue در رایتینگ جی آر ای

تسک Analyze an Issue، توانایی شما برای تفکر انتقادی درباره‌ی یک موضوع عمومی و بیان صریح افکار خود در مورد آن موضوع را ارزیابی می‌کند. هر موضوع ادعایی را مطرح می‌کند که می‌توانید از منظرهای مختلف در مورد آن بحث کنید و آن را در بسیاری از شرایط یا موقعیت‌های گوناگون اعمال کنید. یک موضوع، با مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های خاص دنبال می‌شود که می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • پاسخی بنویسید و در آن، در مورد موافقت یا مخالفت خود با یک موضوع بحث کنید و استدلال خود را درباره‌ی موضع‌گیری‌تان توضیح دهید. در توسعه و پشتیبانی از موضع خود، باید روش‌هایی را در نظر بگیرید که آن موضوع ممکن است درست باشد یا نباشد و توضیح دهید که این ملاحظات، چگونه موضع شما را شکل می‌دهد.
 • پاسخی بنویسید و در آن، درباره‌ی میزان موافقت یا مخالفت خود با آن توصیه بحث کنید و استدلال خود را درباره‌ی موضع‌گیری‌تان توضیح دهید. در توسعه و پشتیبانی از موضع خود، شرایط خاصی را توصیف کنید که در آن، عمل به آن توصیه مفید می‌باشد یا نمی‌باشد و توضیح دهید که چگونه این نمونه‌ها، موضع شما را شکل می‌دهد.
 • پاسخی بنویسید و در آن، درباره‌ی میزان موافق یا مخالف بودن با آن ادعا بحث کنید. در توسعه و پشتیبانی از موضع خود، باید قانع‌کننده‌ترین دلایل یا مثال‌هایی را مطرح کنید که بتوان از آن برای به‌چالش کشیدن موضع خود استفاده کرد.
 • پاسخی بنویسید و در آن بحث کنید که کدام دیدگاه بیشتر با موضع شما همسوست و استدلال خود را در مورد موضع خود توضیح دهید. در توسعه و پشتیبانی از موضع خود، باید به هر دو دیدگاه ارائه شده توجه کنید.
 • پاسخی بنویسید و در آن، در مورد موافقت یا مخالفت خود با آن ادعا و دلیل آن، بحث کنید.
 • پاسخی بنویسید و در آن، درباره‌ی دیدگاه‌های خود در مورد آن سیاست بحث کنید و استدلال خود را در مورد آن موضع توضیح دهید. در توسعه و پشتیبانی از موضع خود، باید پیامدهای احتمالی اجرای آن سیاست را نیز در نظر بگیرید و توضیح دهید که چگونه این پیامدها موضع شما را شکل می‌دهد.

تسک‌های نمونه‌ای Analyze an Issue در رایتینگ جی آر ای

همانطور که افراد بیشتر و بیشتری برای حل مشکلات خود، به فن‌آوری اعتماد می‌کنند، مطمئناً توانایی انسان برای فکر کردن نیز خراب خواهد شد.

 • پاسخی بنویسید که در آن، در مورد موافقت یا مخالفت خود با یک موضوع بحث کنید و استدلال خود را درباره‌ی موضع‌گیری‌تان توضیح دهید. در توسعه و پشتیبانی از موضع خود، باید روش‌هایی را در نظر بگیرید که آن موضوع ممکن است درست باشد یا نباشد و توضیح دهید که این ملاحظات، چگونه موضع شما را شکل می‌دهد.
 • تا زمان ورود به دانشگاه، یک کشور باید همه‌ی دانشجویان خود را ملزم به مطالعه‌ی یک برنامه‌ی درسی ملی کند.
 • پاسخی بنویسید که در آن، درباره‌ی میزان موافقت یا مخالفت خود با آن توصیه بحث کنید و استدلال خود را درباره‌ی موضع‌گیری‌تان توضیح دهید. در توسعه و پشتیبانی از موضع خود، شرایط خاصی را توصیف کنید که در آن، عمل به آن توصیه مفید می‌باشد یا نمی‌باشد و توضیح دهید که چگونه این نمونه‌ها، موضع شما را شکل می‌دهد.
تسک Analyze an Argument در رایتینگ جی آر ای

تسک Analyze an Argument، توانایی شما در درک، تحلیل و ارزیابی استدلال‌ها و انتقال صحیح ارزیابی خود به رایتینگ‌تان را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد. یک متن کوتاه به شما ارائه می‌شود که در آن، نویسنده با ارائه‌ی ادعاهایی که با دلایل و شواهد تائید می‌شود، در مورد یک اقدام یا تفسیری از حوادث، اظهارنظر می‌کند. وظیفه‌ی شما این است که با بررسی انتقادی خط استدلالی و استفاده از شواهد موجود در متن، در مورد منطقی بودن ادعای نویسنده طبق دستورالعمل‌های خاصی بحث کنید که می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • پاسخی بنویسید و در آن بحث کنید که به چه مدارک و شواهد خاصی برای ارزیابی آن استدلال نیاز است و توضیح دهید که چگونه این شواهد و مدارک، آن بحث را تضعیف یا تقویت می‌کند.
 • پاسخی بنویسید و در آن مفروضات بیان شده یا نشده‌ی آن استدلال را بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که چطور آن استدلال، به این فرضیات وابسته است و در صورت عدم اثبات فرضیات، چه پیامدهایی دارد.
 • پاسخی بنویسید و در آن درباره‌ی اینکه چه سوالاتی باید پاسخ داده شود تا تصمیم‌گیری شود که آیا آن توصیه و استدلال، منطقی هست یا نه، بحث کنید. حتماً توضیح دهید که چگونه پاسخ به این سوالات، به ارزیابی آن توصیه کمک می‌کند.
 • پاسخی بنویسید که در آن درباره‌ی چه سوالاتی باید پاسخ داده شود تا تصمیم بگیرید که آیا مشاوره و استدلال مبتنی بر آن منطقی است، بحث می‌کنید. حتماً توضیح دهید که چگونه پاسخ این سوالات به ارزیابی توصیه‌ها کمک می‌کند.
 • پاسخی بنویسید و در آن، درباره‌ی اینکه چه سوالاتی باید پاسخ داده شود تا تصمیم بگیرید که آیا آن توصیه دارای نتیجه‌ی پیش‌بینی شده هست یا نه، توضیح دهید. حتماً توضیح دهید که چگونه پاسخ به این سوالات، به ارزیابی آن توصیه کمک می‌کند.
 • پاسخی بنویسید و در آن، درباره‌ی اینکه چه سوالاتی باید پاسخ داده شود تا تصمیم بگیرید که آیا آن پیش‌بینی و استدلال منطقی است یا نه، بحث کنید. حتماً توضیح دهید که چگونه پاسخ این سوالات، به ارزیابی آن پیش‌بینی کمک می‌کند.
 • پاسخی بنویسید و در آن، درباره‌ی یک یا چند توضیح جایگزینی بحث کنید که می‌تواند با توضیحات پیشنهادی مخالف باشد و توضیح دهید که چگونه توضیح (یا توضیحات) شما می‌تواند واقعیت‌های ارائه شده در استدلال را به‌شکل منطقی بیان کند.

تسک‌های نمونه‌ای Analyze an Argument در رایتینگ جی آر ای

در نظرسنجی‌ها، ساکنان شهر میسون، ورزش‌های آبی (شنا، قایقرانی و ماهیگیری) را جزو فعالیت‌های تفریحی مورد علاقه‌ی خود می‌دانند. رودخانه‌ی میسون که در شهر جریان دارد، به‌ندرت برای این فعالیت‌ها استفاده می‌شود، اما بخش پارک شهر، میزان کمی از بودجه‌ی خود را برای حفظ امکانات تفریحی کنار رودخانه اختصاص می‌دهد. سال‌هاست که ساکنان در مورد کیفیت آب رودخانه و بوی رودخانه اعلام شکایت می‌کنند. در پاسخ، این ایالت اخیراً برنامه‌های خود را برای پاکسازی رودخانه‌ی میسون اعلام کرده است. بنابراین، استفاده از رودخانه برای ورزش‌های آبی مطمئناً افزایش می‌یابد. به‌همین دلیل، دولت شهری باید امسال بودجه‌ی بیشتری را به امکانات تفریحی کنار رودخانه اختصاص دهد.

 • پاسخی بنویسید و در آن مفروضات بیان شده یا نشده‌ی آن استدلال را بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که چطور آن استدلال، به این فرضیات وابسته است و در صورت عدم اثبات فرضیات، چه پیامدهایی دارد.

در زیر، یادداشت مدیر بازرگانی یک ایستگاه تلویزیونی بیان شده است.

'طی یک سال گذشته، برنامه‌ی اخبار آخر شب ما، وقت بیشتری را به اخبار ملی و زمان کمتری را به اخبار محلی و آب و هوا اختصاص داده است. در این بازه‌ی زمانی، بیشتر شکایت‌های دریافتی از بینندگان مربوط به پوشش خبری آب و هوا و اخبار محلی ایستگاه ما بوده است. علاوه بر این، مشاغل محلی که در برنامه‌ی اخبار آخر شب ما به‌تبلیغ می‌پرداختند، قرارداد تبلیغاتی خود را با ما لغو کرده‌اند. بنابراین، برای جذب بینندگان بیشتر به این برنامه و جلوگیری از کاهش بیشتر درآمدهای تبلیغاتی، باید زمان اختصاص داده شده به بخش هوا و اخبار محلی به سطح قبلی خود بازگردد.'

 • پاسخی بنویسید و در آن درباره‌ی اینکه به چه شواهد خاصی برای ارزیابی آن استدلال نیاز است، بحث کنید و توضیح دهید که چگونه این شواهد، بحث را تضعیف یا تقویت می‌کند.
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

6 نکته برای اینکه در طول آزمون GRE خونسردی تون رو حفظ کنید!

6 نکته برای اینکه در طول آزمون GRE خونسردی تون رو حفظ کنید!

شما هم قبل از امتحان دلتون هُرّی می ریزه؟ حتی سر جلسه ی آزمون آزمایشی GRE ؟ منم همین طور، با اینکه هشت ساله دارم توی آزمون های GRE شرکت می کنم. من در طول این سالها چندتا فن یاد گرفتم که کمکم میکنه در طول آزمون GRE آرامش خودمو حفظ کنم و نمره ی عالی بگیرم، ا ...

بیشتر بخوانید
5 راه برای انتخاب برنامه کارشناسی ارشد

5 راه برای انتخاب برنامه کارشناسی ارشد

پیدا کردن برنامه های تحصیلات تکمیلی متناسب با حرفه و نیاز های شما می تواند خسته کننده باشد. با توجه به میانگین هزینه یک فارغ التحصیل در ایالات متحده حدودا از $ 30،000 تا $ 120،000 ، سرمایه گذاری بزرگی در آینده است که نمی توانید به آسانی از آن بگذرید.حتی پی ...

بیشتر بخوانید
6 ایراد معمول در رایتینگ تحلیلی GRE

6 ایراد معمول در رایتینگ تحلیلی GRE

مفروضات بدون ارائه دلیل یکی از معمول ترین ایرادهای موجود در بخش تحلیل استدلال در آزمون GRE است. میدونید که توی این بخش شما باید یک استدلال داده شده رو نقد کنید و ایرادهای معمولش رو پیدا کنید. این Unjustified Assumption خیلی مهمه. ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter