خطاهایی که نمره ی هفت رایتینگ را از دست می دهید!!!

خطاهایی که نمره ی هفت رایتینگ را از دست می دهید!!!

سؤال: بعضی مردم فکر می‌کنند که نباید حیوانات را در باغ وحش نگهداری کرد. بعضی هم معتقد هستند که دلایل خوبی برای ایجاد باغ وحش‌ها وجود دارد. این دو دیدگاه را مورد بحث قرار دهید و نظر خود را ارائه بدهید.

اشتباه شماره 1: تعداد ناکافی پاراگراف‌ها

این یک اشتباه ساده است که خیلی‌ها مرتکب می‌شوند. حالا بیایید به توصیف‌ گرهای نمره کامل (band descriptors) نگاه کنیم تا ببینیم چرا تعداد پاراگراف‌ها اینقدر مهم است.

انسجام و پیوستگی (coherence and cohesion)

 • نمره کل ۸: از تعداد مناسب پاراگراف‌ها به شکلی درست استفاده شده است.
 • نمره کل ۷: در هر پاراگراف یک تاپیک اصلی به روشنی بیان شده است.
 • نمره کل ۶: از چند پاراگراف استفاده شده است، اما نه همیشه به شکلی منطقی.
 • نمره کل ۵: ممکن است از پاراگراف، یا پاراگراف ‌بندی استفاده نشده باشد.

اشتباه شماره 2: ممکن است ناکافی باشد

می‌توانیم ببینیم که فقط از دو پاراگراف استفاده شده است - یک پاراگراف خیلی بلند که چند ایده در آن جا شده است، و یک پاراگراف دو جمله‌ای به عنوان نتیجه‌ گیری. این essay از پاراگراف‌ بندی ناکافی برخوردار است و در توصیف ‌گر نمره کل ۵ قرار می‌گیرد.

Since the dawn of times wild animals are kept in zoos all over world. This is a controversial issue. At present, zoos are tourist attraction in many countries and need wild animals to attract visitors. I believe that they should not be kept in zoos and there should be alternative places to see them. This essay will discuss both sides and an opinion will be put forth.

There are many good reasons to not build zoos in our cities. 1) First of all, god’s precis gifts need to live in their natural habitat. Furthermore, zoos are no place for wild things. If animals need to be cared for, they should be looked after in their natural habitat in game parks or wildlife reserves. Governments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit for them. 2) Another valid reason to support this view is that people can see wild animals on the internet, or in books. They don’t need to visit them in cages where they are sick or dying. Moreover, These zoos try to make money from animals misery and they don’t care of the animals welfare. A recent research in Harvard shows that 89% of all wild animals die in cages. 3) In addition to this, we should allow animals to live in the wild. They can be healthy in their own habitat, they can hunt and have normal behavior. They cannot do this in a zoo. In the future, if man wants to see wild animals, we must travel to their country and see them in the wild in their environment and not ours.

In a nutshell people believe that zoos are good places to keep wild animals, I feel that we do not need zoos anymore and we can look at wild animals on the internet or travel to there and we can be happy for these wild creature.

در زمان پاسخ دادن به Writing Task 2 این نکات را مد نظر داشته باشید:

 • برای هر ایده از یک پاراگراف مجزا استفاده کنید.
 • بین هر پاراگراف یک فاصله (یک خط) بگذارید.
 • از پاراگراف‌های یک جمله‌ای استفاده نکنید.

وقتی که از پاراگراف‌هایی استفاده می‌کنیم که هر یک ایده‌ای روشن و اصلی دارند،‌ دنبال کردن سیر essay و درک آن آسان‌تر خواهد بود.

Since the dawn of times wild animals are kept in zoos all over world. This is a controversial issue. At present, zoos are tourist attraction in many countries and need wild animals to attract victors. I believe that they should not be kept in zoos and there should be alternative places to see them. This essay will discuss both sides and an opinion will be put forth.

There are many good reasons to not build zoos in our cities. First of all, god’s precis gifts need to live in their natural habitat. Furthermore, zoos are no place for wild things. If animals need to be cared for, they should be looked after in their natural habitat in game parks or wildlife reserves. Governments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit for them. Another valid reason to support this view is that people can see wild animals on the internet, or in books. They don’t need to visit them in cages where they are sick or dying. Moreover, these zoos try to make money from animals misery and they don’t care of the animals welfare. A recent research in Harvard shows that 89% of all wild animals die in cages.

In addition to this, we should allow animals to live in the wild. They can be healthy in their own habitat, they can hunt and have normal behavior. They cannot do this in a zoo. In the future, if man wants to see wild animals, we must travel to their country and see them in the wild in their environment and not ours.

In a nutshell people believe that zoos are good places to keep wild animals, I feel that we do not need zoos anymore. We can look at wild animals on the internet or travel to there and we can be happy for these wild creatures.

باید Writing Task 2 با فرمت essay نوشته شود و برای هر ایده یک پاراگراف مجزا استفاده شود. این کار کمک می‌کند تا ساختار essay شما به شکلی باشد که درک آن برای خواننده آسان شود. نباید از عنوان‌ها یا اعداد استفاده کنید. مطمئن شوید پاسخ شما این ویژگی‌ها را داشته باشد:

 • مقدمه
 • پاراگراف‌های بدنه (body paragraphs)
 • نتیجه ‌گیری

در مقابل برای ساختاربندی essay خود از اینها استفاده نکنید:

 • bullet point ها
 • عنوان‌ها
 • زیرعنوان‌ها (sub-headings)
 • اعداد

اشتباه ۳: پرداختن ناقص به سؤال

با دقت سؤال را بخوانید و مشخص کنید چند بخش دارد. بیایید به سؤال زیر نگاه کنیم. از شما خواسته شده است دو دیدگاه را مورد بحث قرار دهید و نظر خود را ارائه دهید. پس برای اینکه به صورت کامل به سؤال جواب داده باشید باید در پاراگراف‌هایی مجزا دیدگاه ۱ و دیدگاه ۲ را مورد بحث قرار دهید و در آخر نظر خود را ارائه بدهید. اگر نتوانید به تمام بخش‌های سؤال جواب بدهید essay شما ناقص خواهد بود.

سؤال:

Some people think that wild animals should not be kept in zoos. Others believe that there are good reasons for having zoos. Discuss both these views and give your own opinion.

وقتی که به این سؤال جواب می‌دهید این نکات را مد نظر داشته باشید:

 • با دقت سؤال را بخوانید و مشخص کنید چند بخش دارد
 • به تمام بخش‌های سؤال جواب بدهید
 • مراقب اسم‌های جمع باشید، مثلاً problems - باید بیش از یک مسئله را مورد بحث قرار بدهید
 • مراقب کلمه and باشید - برای مثال the individual and the society (فرد و جامعه)
 • مطمئن شوید نظر شما روشن و مشخص است، برای ارائه آن از یک پاراگراف مجزا استفاده کنید
 • وقتی از شما خواسته شده در مورد دو دیدگاه نظر بدهید، به ارائه یکی از آنها اکتفا نکنید

اشتباه ۴: اتخاذ موضعی مبهم و نامشخص

اگر در Writing Task 2 یک موضع مبهم داشته باشید نمره کل شما تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مطمئن شوید که موضع مشخصی را اتخاذ کرده‌اید و در سراسر essay آن را حفظ کنید. اگر بحث شما این است که «بعضی» افراد اینگونه فکر می‌کنند و «بعضی دیگر» به شکلی دیگر، هنوز نظر خود را بیان نکرده‌اید. مطمئن شوید آزمون‌گر می‌داند موضع شما چیست.

 وقتی که essay خود را می‌نویسید این نکات را مد نظر داشته باشید:

 • موضع خود را مشخص کنید و آن را به روشنی بیان کنید.
 • برای بیان نظر خود از ضمایر شخصی استفاده کنید.
 • در essay نظر و موضع خودتان را تغییر ندهید.

اشتباه شماره ۵: اشتباهات املایی و تایپی

املای کلمات نقش مهمی در ارتباطات مکتوب دارد، ‌پس باید در املا دقت کافی را داشته باشد. توجه کنید که در IELTS کامپیوتری (computer-delivered IELTS) غلط گیر املا (spell-check) وجود ندارد. اشتباه تایپی هم یک اشتباه املایی در نظر گرفته می‌شود. پیشنهاد ما این است که غلط گیر املا ابزار خود را غیرفعال کنید و بعد از نوشتن متن آن را فعال کنید تا ببینید میزان اشتباهات املایی شما چقدر است. از اشتباهات رایج خود یک فهرست تهیه کنید و درست نوشتن آن ها را تمرین کنید.

اشتباهات املایی و تایپی رایج:

 • teh/ the
 • adn/ and
 • tehm/ them
 • thier/ their

قبل از تکمیل کردن Writing Task 2 حتماً این کارها را انجام بدهید:

 • متن خود را برای اشتباهات املایی چک کنید
 • اصلاحات را انجام بدهید
 • خیلی تند ننویسید

اشتباه شماره ۶: از استفاده از زبان، عبارت‌ها و کلیشه‌های حفظی است

آزمون‌گر در essay شما به دنبال زبان، عبارت‌ها و کلیشه‌های حفظی است. شناسایی کردن زبان حفظی آسان است،‌ پس حتماً از کلمات خودتان استفاده کنید و از عبارت‌های کلیشه‌ای استفاده نکنید. وقتی به Writing Task 2 جواب می‌دهید این نکات را مد نظر داشته باشید:

 • از کلمات خودتان استفاده کنید.
 • از عبارت‌های حفظی استفاده نکنید،‌ مثل:
  •  Controversial topic /hot topic
  • Two-edged sword /double-edged sword/2 sides/faces of a coin
  • In a nutshell
  • I pen down by saying
  • There are pros and cons
  • This essay will discuss
  • Reasons why I hold this view
  • This is a highly controversial/is a highly debated issue
 • از ضرب ‌المثل‌ها و کلیشه‌ها استفاده نکنید، مثل «old is gold»

اشتباه شماره ۷: استفاده کردن از نظرسنجی‌ها و تحقیقات برای حمایت کردن از نظر خود

از مثال‌های واقعی و شواهد به دست آمده از تجربیات زندگی خودتان استفاده کنید. آزمون‌گرها نمی‌توانند صحت تحقیقات و نظرسنجی‌های شما را چک کنند. حتماً یک موضع مشخص اتخاذ کنید و با استفاده از مثال‌هایی از زندگی خود از آن حمایت کنید. برای مثال کشور، ‌خانواده، شغل، تجربه به عنوان محصل و ... . اگر این ۷ اشتباه را مرتکب نشوید در مسیر کسب نمره ۷ قرار می‌گیرید.

IELTS Writing Task 1: چطور به نمره کل 7 و بالاتر در task achievement دست پیدا کرد

آزمون ‌دهنده‌ها اغلب در مورد اینکه به IELTS Academic Writing Task 1 چه پاسخی بدهند و همچنین نحوه ارائه آن مشکل دارند. امروز به IELTS Academic Writing Task 1 ،task achievement و ویژگی‌هایی که برای کسب نمره ۷ و بالاتر باید در پاسخ خود بگنجانید نگاه دقیق‌تری می‌کنیم. در IELTS Academic Writing Task 1 یک یا چند نمودار (diagram) به شما نشان داده می‌شود، که شکلی بصری برای ارائه اطلاعات است. این اطلاعات بصری می‌تواند به یکی از صورت‌های زیر باشد:

 • جدول (Table)
 • چارت (Chart)
 • نمودار (Diagram)
 • Process
 • Graph
 • نقشه (Map)
این دستورالعمل‌ها هم به شما داده می‌شود:

 • با انتخاب کردن و گزارش کردن ویژگی‌های اصلی، خلاصه‌ای از اطلاعات را به دست دهید، و در صورت لزوم آنها را با هم مقایسه کنید.
 • باید اطلاعاتی که به صورت بصری به شما ارائه شده است را به متن تبدیل کنید (information transfer task). 

به عنوان بخشی از تسک باید:

 • یک مقدمه بنویسید
 • یک نمای کلی و خلاصه‌ای از آنچه که می‌بینید به دست دهید
 • ویژگی‌های اصلی را با استفاده از نمودارها و ارقام (داده‌ها) ارائه و برجسته کنید.

بیایید این سه نکته را به دقت بررسی کنیم: 

 • مقدمه، نمای کلی و ویژگی‌های اصلی که باید ارائه بدهید.
 • نوشتن مقدمه
 • هدف از نوشتن مقدمه این است که به آزمون‌گر بگویید می‌خواهید در مورد چه چیزی بنویسید. مقدمه اساساً بازنویسی سؤال است. برای مثال نمودار و منبع داده‌ها چیست و چه زمانی داده‌ها جمع‌آوری شده‌اند.

مقدمه:

 • می‌تواند یک جمله باشد
 • آیا سؤال با استفاده از کلمات خودتان نوشته شده است؟ (بازنویسی)
 • توجه داشته باشید که اگر دو نمودار در تسک شما وجود دارد باید در یک یا دو جمله هر دو آنها را معرفی کنید.
بایدها نبایدها
یک مقدمه روشن و مشخص برای توصیف آنچه که می‌بینید بنویسید. اطلاعات نامرتبط ارائه ندهید (محور x، محور y، خط خاکستری نشان‌دهنده بیکاری زنان است، مثلث سیاه مربوط به مردان است)
سؤال را بازنویسی کنید. برای اطلاعات غیرکلیدی از مترادف‌ها و عبارت‌ها استفاده کنید (برای مثال unemployed = people who are unemployed / 1970-2000 = over three decades from 1970 to 2000). صورت سؤال را در مقدمه خود کپی نکنید.
در مقدمه خود از واژه‌های کلیدی استفاده کنید (برای مثال تاریخ‌ها، زمان‌ها، کشورها، جنسیت‌ها). به جای کلمات کلیدی در سؤال از مترداف‌های نادرست استفاده نکنید (مثلاً unemployed females in Australia را به unemployed girls in Oz تبدیل نکنید).
تمام چارت‌ها، نمودارها و جدول‌ها را معرفی کنید. -

بیایید به چند مقدمه نمونه نگاه کنیم تا ببینیم چطور می‌توانید با استفاده از نکات بالا آنها را معرفی کنید.

جدول (Table)

جدول آمار و ارقام مربوط به اشتغال در استرالیا طی یک دوره سی ساله از ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ را نشان می‌دهد.

The table illustrates employment numbers in Australia over a thirty-year period from 1970 to 200.

چارت

در چارت تعداد ماشین‌های تولیدشده در فرانسه، آلمان و نروژ طی یک دهه از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نشان داده شده است.

The chart compares the number of cars that were made in France, Germany and Norway over a decade from 2000 to 2010.

نمودار

نمودار نحوه مونتاژ اجزای ماشین را نشان می‌دهد.

The diagram shows how car parts are assembled.

process

در این سیکل (cycle) نحوه تولید الیاف مصنوعی نشان داده شده است.

The cycle shows how man-made fibres are produced.

نقشه

در این نقشه‌ها تغییرات شکل‌گرفته در یک دهکده انگلیس طی یک قرن از ۱۹۱۵ تا ۲۰۱۵ به تصویر کشیده شده است.

The maps illustrate changes in an English village over a century from 1915 to 2015.

graph

در graph اطلاعات مربوط به میزان حضور در سینماهای شهرهای بزرگ ایرلند در سال ۲۰۱۶ نشان داده شده است.

The graph presents data from Ireland showing cinema attendance in major cities in 2016.

دو چارت در نمودار دایره‌ای (pie charts) منابع اصلی انرژی برای تولید برق در شهری در استرالیا نشان داده شده است،‌ و در

عین حال جدول میزان مصرف انرژی در این منطقه در ۱۹۸۹ را نشان می‌دهد.

The pie charts show the main energy resources used to generate power in a town in Australia, while the table shows how much energy was consumed by the community in 1989.

نمای کلی:

 • در نمای کلی باید هر چه که در نمودار بصری می‌بینید را خلاصه کنید. شما باید روندها (trends)، تغییرات، پیشرفت‌ها،‌ مراحل و ویژگی‌های قابل‌توجه را خلاصه کنید.
 • برای رسیدن به نمره کلی ۷ و بالاتر باید یک نمای کلی روشن و واضح ارائه بدهید. بیایید به توصیف‌گرهای نمره کل task achievement نگاه کنیم تا به اهمیت یک نمای کلی روشن در IELTS Academic Writing Task 1 پی ببریم.

توصیف ‌گرهای نمره کل - task achievement

نمره کل 7 یک نمای کلی روشن از روندهای اصلی، تفاوت‌ها و مراحل را به دست می‌دهد
نمره کل 6 یک نمای کلی را با استفاده از اطلاعات مناسب به دست می‌دهد
نمره کل 5 جزئیات را ماشین‌وار و بدون یک نمای کلی روشن بازگو می‌کند


بایدها نبایدها
برای خلاصه کردن آنچه که می‌بینید از کلمات ربط استفاده کنید (برای مثال Overall، To summarise،In summary). از قراردادن داده‌ها یا ارقام در نمای کلی خود اجتناب کنید. تنها خلاصه‌ای از روندها یا ویژگی‌های اصلی را به دست دهید.
در نمودارها به دنبال روند(ها) باشید. آیا در نمودار یک کاهش، افزایش یا نوسان وجود دارد؟ آیا هیچ نقطه پایین یا بالایی وجود دارد؟ آیا نمودار باثبات است؟ در نمای کلی همه چیز را ذکر نکنید. تنها لازم است ویژگی‌های قابل‌توجه در نمودار را ذکر کنید.
اگر نمودار پیش‌بینی‌های آینده را نشان می‌دهد، روندهای آینده را در نگاه کلی خود خلاصه کنید. ویژگی‌های اصلی را با استفاده از داده‌ها (ارقام) برجسته نکنید
هر تغییری در روند کلی نمودار را برجسته کنید. برای مثال یک شیب (dip)


در ادامه مثالی ارائه می‌شود که در آن نکات بالا رعایت شده است.

جدول

The table illustrates employment numbers in Australia over a thirty-year period from 1970 to 2000.

Overall, it can be clearly seen that the numbers of people employed have increased over the period, whereas the unemployed figures have remained stable.

جدول آمار و ارقام مربوط به اشتغال در استرالیا طی یک دوره سی ساله از ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ را نشان می‌دهد. در مجموع می‌توان دید که تعداد افراد شاغل در این دوره افزایش پیدا کرده است، در حالی که ارقام بیکاری ثابت مانده‌اند.

چارت

The chart compares the number of cars that were made in France, Germany and Norway over a decade from 2000 to 2010.

In brief, Germany was the major producer of vehicles over this period followed by France and Norway.

در چارت تعداد ماشین‌های تولیدشده در فرانسه، آلمان و نروژ طی یک دهه از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نشان داده شده است. به طور خلاصه باید گفت که در این دوره آلمان تولیدکننده اصلی وسایل نقلیه بوده است و فرانسه و نروژ به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. 

نمودار

نمودار نحوه مونتاژ اجزای ماشین را نشان می‌دهد. می‌توان دید که تولید ماشین چهار مرحله اصلی دارد، ‌یعنی قالب‌سازی، تراشکاری، اتصال قطعات و برش.

The diagram shows how car parts are assembled.

It can be seen that there are four main stages to car manufacturing. To be specific, these are moulding, machining, joining and shearing.

Process

در این سیکل (cycle) نحوه تولید الیاف مصنوعی نشان داده شده است. به وضوح می‌توانید که تولید پارچه شش مرحله دارد، که با ورود مواد خام شروع می‌شود و با محصول نهایی تمام می‌شود.

The process shows how man-made fibres are produced.

It can clearly be seen that there are six steps involved in the production of cloth starting with the raw materials and ending with the final product.

نقشه

در این نقشه‌ها تغییرات شکل‌گرفته در یک دهکده انگلیس طی یک قرن از ۱۹۱۵ تا ۲۰۱۵ به تصویر کشیده شده است.

به طور خلاصه باید گفت که در طی این ۱۰۰ سال، این دهکده تغییرات عمده‌ای را تجربه کرده است و از یک دهکده کشاورزی به یک شهر صنعتی تبدیل شده است.

The maps illustrate changes in an English village over a century from 1915 to 2015.

In summary, in one hundred years, the village has experienced major changes transforming it from a small farming village to an industrial town.

Graph

در graph اطلاعات مربوط به میزان حضور در سینماهای شهرهای بزرگ ایرلند در سال ۲۰۱۶ نشان داده شده است. 

به طور خلاصه می‌توان گفت که افراد جوان‌تر بیشتر به سینما می‌روند، و افراد مسن‌تر به ندرت این کار را انجام می‌دهند. 

The graph presents data from Ireland showing cinema attendance in major cities in 2016.

To summarise, it can be seen that the younger age groups visit the cinema most, whereas older people rarely attend.

ویژگی‌های کلیدی

 • در پاسخ به IELTS Academic Writing Task 1 باید ویژگی‌های اصلی را عنوان کنید و از داده‌ها برای حمایت کردن از توصیف خود استفاده کنید. 

 • ویژگی‌های کلیدی ویژگی‌هایی هستند که در نمودار برجسته و بارز هستند. مثلاً اگر در یک نمودار ۵ کشور وجود دارند، این ۵ کشور ویژگی‌های کلیدی هستند. اگر یک کشور را نادیده بگیرید توصیف شما ناقص خواهد بود و نمره ۴ می‌گیرید.
 • اگر به توصیف ‌گرهای نمره کل در زیر نگاه کنید متوجه می‌شوید که برای اینکه بتوانید به نمره ۷ یا بالاتر از آن برسید باید تمام ویژگی‌های کلیدی را به روشنی بیان کنید.
نمره کل 7 ویژگی‌های کلیدی را به روشنی عنوان می‌کند و آنها را برجسته می‌کند.
نمره کل 6 ویژگی‌های کلیدی را عنوان می‌کند و آنها را به اندازه کافی برجسته می‌کند.
نمره کل 5 ویژگی‌های کلیدی را عنوان می‌کند، اما به صورت کافی آنها را پوشش نمی‌دهد.
نمره کل 4 تلاش می‌کند به تسک جواب بدهد اما تمام ویژگی‌های کلیدی را پوشش نمی‌دهد

در جدول زیر نکات اصلی مثال‌هایی از نمودارهای بصری و ویژگی‌های کلیدی هر یک از آن ها آمده است.

بصری ویژگی های اصلی
Graph ۵ گروه سنی طی دو سال را نشان می‌دهد

۵ گروه سنی

روندهای اصلی

ارقام مهم (مثلاً نقاط بالا، نقاط پایین)

دو سال

نمودار دایره‌ای ۵ نوع سوخت مختلف را نشان می‌دهد

۵ نوع سوخت مختلف

انواع سوخت اصلی

نقشه یک شهر را در ۵۰ سال گذشته و همان شهر را در زمان حال نشان می‌دهد

۲ نقشه

چیزهایی که تغییر نکرده‌اند

چیزهایی که تغییر کرده‌اند (مثلاً موقعیت، بازسازی، جابجایی)

چیزهایی که جدید هستند (مثلاً ساختمان‌ها، جاده‌ها، تأسیسات)

Process ۷ مرحله را نشان می‌دهد

تمام ۷ مرحله

هر مرحله اضافی که جزئی از process است.

چارت ۳ محصول را طی سه سال نشان می‌دهد

سه محصول

سه سال

برای اینکه در تسک موفق شوید باید:

 • ویژگی‌های اصلی نمودار بصری را توصیف کنید
 • از داده‌های نمودار بصری برای حمایت کردن از ویژگی‌های اصلی استفاده کنید (مثلاً ارقام، اعداد، درصدها، ساختمان‌ها، سازه‌ها، اتاق‌ها)
 • اگر از داده‌های نمودار بصری برای حمایت کردن از ویژگی‌های اصلی استفاده نکنید، پاسخ شما نمره ۵ می‌گیرد.
نمره کل ۵ جزئیات را ماشین‌وار و بدون یک نمای کلی روشن بازگو می‌کند؛ ممکن است از هیچ داده‌ای برای حمایت کردن از توصیف استفاده نشده باشد.

برای اینکه بتوانید نمره 7 یا بالاتر بگیرید باید چه داده‌هایی را ارائه بدهید؟

 • داده‌های حمایتی برای هر المان (مثلاً گروه‌ها، محصولات، سال‌ها)
 • ارقام قابل ‌توجه (مثلاً نقاط بلند، نقاط پایین، نوسانات یا دوره ثبات)
 • ارقامی که افزایش یا کاهش داشته‌اند
 • ارقامی که اصلاً تغییر نکرده‌اند و ثابت مانده‌اند
 • اسامی ساختمان‌ها روی نقشه (مثلاً مغازه، اداره پست، کتابخانه)
 • جاده‌ها، مسیرها یا پل‌های روی نقشه
 • چیزهایی که در نمودار بصری تغییر کرده‌اند (مثلاً موقعیت، بازسازی، جابجایی)
 • چیزهایی که جدید هستند (مثلاً ساختمان‌ها، جاده‌ها، تأسیسات)
 • هر مرحله در فرایند
 • هر مرحله اضافی که ممکن است جزئی از فرایند باشد
 • مواد و تجهیزاتی که ممکن است در فرایند مورد استفاده قرار گرفته باشند
بایدها نبایدها
ارقام آمده در نمودار بصری را عنوان کنید داده‌ها را ماشین‌وار ارائه ندهید (مثلاً در سال ۱۹۹۲، این میزان ۲٪، بوده است. در سال ۱۹۹۳، ۳٪ و در ۱۹۹۵، ۶٪ ...)
مقیاس عددی درست که در نمودار بصری نشان داده شده است را عنوان کنید (مثلاً hundreds, thousands, ten-thousand, hundred-thousand, millions, tonnes) داده‌ها را اشتباهی عنوان نکنید. حتماً محور y را با دقت بخوانید تا ببینید چه داده‌هایی نشان داده شده است
در زمان ارائه ارقام آمده در نمودار بصری از فرمت عددی درست استفاده کنید (مثلاً 100; 1,000; 10,000; 100,000; 1,000,000) برای پاسخ دادن به تسک از محاسبات استفاده نکنید (مثلاً محاسبه کردن میانگین‌ها، جمع بستن یا کم کردن اعداد). توجه کنید که باید داده‌ها را به همان شکلی که ارائه شده است عنوان کنید
از مجموعه داده‌های درست آمده در نمودار بصری استفاده کنید (مثلاً درصد، عدد، بشکه در هر روز، گرم، کیلوگرم، افراد) در خواندن داده‌ها اشتباه نکنید و آنها را درست عنوان کنید (مثلاً استفاده کردن از واژه زنان به جای مردان - ۷۲٪ از زنان فوتبال بازی می‌کنند)

اگر این سه نکته را رعایت کنید شک نکنید که در task achievement IELTS Academic Writing Task 1 نمره ۷ یا حتی بالاتر می‌گیرید.

 • یک مقدمه روشن و واضح بنویسید. عین سؤال را تکرار نکنید.
 • از آنچه که در نمای کلی می‌بینید یک خلاصه بنویسید.
 • تمام ویژگی‌های کلیدی را با استفاده از ارقام (داده‌ها) ارائه و برجسته کنید.
 • و توجه داشته باشید که Academic Task 1 احتیاجی به نتیجه‌ گیری ندارد.

IELTS Writing Task 2: هفت مرحله تا نمره کل 7

از این راهنمای ساده استفاده کنید تا مهارت خود در writing را تقویت کنید. اگر یک یادگیرنده بصری (visual learner) هستید به آخر صفحه بروید و ویدئوی مربوط به این ۷ مرحله را نگاه کنید.
مرحله 1: به تمام بخش‌های سؤال جواب بدهید.

در IELTS Writing Task 2 از شما خواسته می‌شود تا در پاسخ به یک جمله یا فرض (premise)، یک essay بنویسید. باید سؤال را با دقت بخوانید تا بتوانید به تمام بخش‌های آن جواب بدهید. برای مثال در سؤال زیر شما باید ۳ کار را انجام بدهید تا به یک نمره کل بالا برسید و به آزمون‌ گر نشان بدهید که به تمام بخش‌های سؤال پرداخته‌اید.

 • دیدگاه اول را عنوان کنید.
 • دیدگاه دوم را عنوان کنید.
 • نظر خود را عنوان کنید.

سؤال نمونه:

Some people think that wild animals should not be kept in zoos. Others believe that there are good reasons for having zoos. Discuss both these views and give your own opinion.

Wild animals are kept in zoos all over world. At present, zoos are a tourist attraction in many countries and need wild animals to attract vistors. I beleve that wild creatures should not be kept in zoos and there should be alternative ways to see them.

There are many good reasons for having zoos in our cities. Most importantly, they attract tourists and make money for city. Visitors get chance to see wild animals that they would not see unless they travelled far away. Rare species, like Chinese panda, or Indian tiger, or African rhino for example, are endangered and if we had no zoos they would die. Zoos care for these aminals and give us chance to see them. Therefore, we cannot underestimate the educational importance of zoos.

However, many people feel that wild animals should be free. They should not be kept in cages and small areas in zoo. This is cruel for animal and they often die because they is not in natural habitat. We frequently see news story about rare animals dying in zoos or getting sick because area is not big enough or suitable for wild animals like lions or polar bears. Also, these animals are unhappy and sometimes attack humans. Caging wild animals is unhealthy for the animals and is cruel.

Both views put forward valid points, however, I strongly believe that zoos are no place for wild animals. If animals need to be cared for, they should be looked after in theier natural habitat in game parks or wildlife reserves. Governments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit from them.

In conclusion, although people believe that zoos are good places to keep wild animals because they can earn money and educate people, I feel that we do not need zoos anymore. We can look at wild animals on the internet and we can feel happy knowing that they are free.

مرحله 2: یک موضع مشخص اتخاذ کنید

اگرچه شما در essay خود نقطه‌ نظرهای مختلفی را عنوان می‌کنید اما باید یک موضع مشخص را اتخاذ کنید. به این معنی که باید موضع خود در قبال سؤال را برای آزمون‌گر مشخص کنید و نباید در نتیجه‌ گیری آن را تغییر بدهید.

Both views put forward valid points, however, I strongly believe...

However, many people feel that...

I believe that wild creatures should not be kept in zoos...

مرحله 3: به essay خود ساختار بدهید

نوشتن essay لزوماً کار سختی نیست. برای بیان و توسعه هر ایده از یک پاراگراف استفاده کنید. برای ساختارمند کردن essay خود از نکات زیر کمک بگیرید:

 • با یک پاراگراف مقدماتی به خواننده نشان بدهید که نوشته خود را از کجا شروع می‌کنید.
 • ایده‌هایی که مهم هستند را عنوان کنید و بعد آنها را بسط بدهید.
 • در نتیجه‌گیری essay نظر خود در مورد سؤال را عنوان کنید.
 • در هر پاراگراف یک ایده مشخص را بسط بدهید.
 • بین هر پاراگراف فاصله بگذارید تا کار برای آزمون‌گر آسان باشد.

نمونه essay

مقدمه

Wild animals are kept in zoos all over world. At present, zoos are a tourist attraction in many countries and need wild animals to attract vistors. I heire that wild creatures should not be kept in zoos and there should be alternative ways to see them.

دیدگاه اول

There are many good reasons for having zoos in our cities. Most importantly, they attract tourists and make money for city. Visitors get chance to see wild animals that they would not see unless they travelled far away. Rare species, like Chinese panda, or Indian tiger, or African rhino for example, are endangered and if we had no zoos they would die. Zoos care for these aminals and give us chance to see them. Therefore, we cannot underestimate he educational importance of zoos.

دیدگاه دوم

However, many people feel that wild animals should be free. They should not be kept in cages and small areas in zoo. This is heir for animal and they often die because they is not in natural habitat. We frequently see news story about rare animals dying in zoos or getting sick because area is not big enough or suitable for wild animals like lions or polar bears. Also, these animals are unhappy and sometimes attack humans. Caging wild animals is unhealthy for the animals and is cruel.

نظر من

Both views put forward valid points, however, I strongly believe that zoos are no place for wild animals. If animals need to be cared for, they should be looked after in heir natural habitat in game parks or wildlife reserves. Goverments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit from them.

نتیجه ‌گیری

In conclusion, although people believe that zoos are good places to keep wild animals because they can earn money and educate people, I feel that we do not need zoos anymore. As far as I am concerned, wild animals should be set free.

مرحله 5: از ابزار ربط استفاده کنید

ابزار ربط دهنده یا کلمات انتقالی، کلمات و عباراتی هستند که باعث انسجام پاسخ شما می‌شوند. آنها مثل چسب، جملات و ایده‌های شما را به هم وصل می‌کنند. در جدول زیر چند نمونه از آنها که اغلب در essay ها استفاده می‌شوند را می‌توانید ببینید.

Whereas On one hand
Because On the other hand
Similarly Firstly
Finally Another
Nevertheless However
Consequently Despite
In conclusion Although
in addition Regardless
As a result For example
Undoubtedly Therefore

مرحله 5: از طیف وسیعی از واژگان استفاده کنید

نوشتن ابزاری برای انتقال افکار و ایده‌های خود به خواننده است. پس از واژه‌هایی استفاده کنید که فهم آنها آسان است. همچنین فقط از کلماتی استفاده کنید که املای آنها برای شما آسان است. از کلماتی استفاده کنید که به طور طبیعی کنار هم قرار می‌گیرند (هم‌نشینی‌ها) و در essay خود از زبان مصطلح و افعال دو کلمه‌ای هم استفاده کنید. این به آزمون‌گر نشان می‌دهد که می‌توانید از طیف گسترده‌ای از واژگان استفاده کنید. و بعد از تکمیل تسک هم حتماً اشتباهات املایی و تایپی را چک کنید.

مثال‌هایی از هم‌ نشینی:

 • Tourist attraction
 • Alternate ways
 • Rare species
 • Natural habitat

مثال‌هایی از زبان مصطلح و افعال دو کلمه‌ای:

 • To be cared for
 • Close down
 • Make money
 • Chance to see
 • Looked after

مرحله 6: از ساختارهای گرامری متنوع و درست استفاده کنید

وقتی که هدفتان نمره کل ۷ است باید هم بر ساختارهای ساده و هم بر ساختارهای پیچیده تسلط داشته باشید، و تا حد ممکن جملات شما باید فاقد هرگونه اشتباهی باشند. تنها راه رسیدن به این هدف تکرار و تمرین است. سؤالات امتحانی نمونه را بررسی کنید و اشتباهاتی که انجام می‌دهید را تحلیل کنید. وقتی ساختارهای مختلف را تمرین کنید ما به شما تضمین می‌دهیم که می‌توانید در مورد هر تاپیکی essay بنویسید.

در جدول زیر می‌توانید نمونه‌هایی از ساختارهای گرامری را ببینید.

Most importantly, they attract tourists and make money for (the) city; visitors get (a) chance
حروف تعریف (articles)
because they is (are) not in natural
مطابقت فعل و فاعل (Subject/verb agreement)
wild animals at (in) their country
حروف اضافه (Prepositions)
We frequently see news story (stories)
اسامی جمع
Most importantly, they attract tourists and make money for the city.
نشانه‌گذاری

مرحله 7: essay خود را به دقت بررسی کنید

حتی بعد از اینکه یک essay عالی نوشتید باز هم ممکن از روی بی‌دقتی اشتباهات املایی یا گرامری داشته باشید. اینها را می‌توانید با بررسی دقیق essay خود حذف کنید. وقتی که کار نوشتن را تمام کردید این سؤالات را خودتان بپرسید:

 • آیا به تمام بخش‌ها جواب دادم؟
 • آیا از پاراگراف‌ها استفاده کردم؟
 • آیا از کلمات ربط استفاده کردم؟
 • آیا در نشانه‌ گذاری‌ها درست عمل کرده‌ام؟
 • آیا نوشته خودم را دوباره بررسی کردم؟
 • آیا اشتباه املایی دارم، و آیا از طیف گسترده‌ای از واژگان استفاده کردم؟
 • آیا از ساختارهای پیچیده برای جملات خود استفاده کردم؟
 • اگر پاسخ شما به این سؤالات مثبت باشد حتماً نمره ۷ می‌گیرید؟
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پنج نکته برای آمادگی در رایتینگ تسک 2

پنج نکته برای آمادگی در رایتینگ تسک 2

اطمینان از خارج نشدن از موضوع، کنترل انسجام متن، استفاده از گرامر و لغات خوب، پرهیز از تکرار، استفاده کافی از جملات پیچیده و کلمات ربط در 280 کلمه و تنها در 40 دقیقه، اصلا کار آسونی نیست. پس نوشتن یک پلان ، ساختار بهتری رو به رایتینگ آیلتس تون میده. این pl ...

بیشتر بخوانید
پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس

پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس

برای اونکه این ترس از بین بره، فقط یک راه‌حل وجود داره- تمرین کردن. تمرین کردن اعتماد به نفس رو بالا می‌بره و به شما یاد میده در صورتی‌که یک یا دو سوال رو از دست دادین، چه طوری خودتون رو جمع و جور کنین؛ یعنی چه جوری ادامه داده و به سوالات دیگه پاسخ بدین. ...

بیشتر بخوانید
پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس

پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس

متحان ریدینگ سه بخش داره، یعنی شما باید 3 متن مجزا رو بخونید. چند سوال برای هر بخش وجود داره و شما 60 دقیقه برای خوندن متن‌ها و جواب دادن به تمام سوالا زمان دارید. ممکنه قبلاً چند تا تست ریدینگ رو دیده و متوجه شده باشین که برخی سوالات بر حسب اونچه که از ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter