چگونه از مراکز برگزاری آزمون تافل شکایت کنم؟ دلیل hold یا cancel شدن نمره تافل چیست؟

چگونه از مراکز برگزاری آزمون تافل شکایت کنم؟ دلیل hold یا cancel شدن نمره تافل چیست؟

اصل محرمانه بودن نمرات چیست؟

تافل برای شرکت کنندگان این حق را قائل می شود که بخواهند نمراتشان محرمانه باشد. در راستای محفوظ بودن نتایج و سیاست امنیت اطلاعاتِ ETS ، این برنامه خود را موظف می داند که اطلاعاتی را که ETS در اختیار دارد و به صورت دیتا یا فایل های تحقیقاتی، ذخیره شده است، محافظت کرده و از قرار گرفتن آنها در اختیار افراد غیر مسئول جلوگیری کند. تحت شرایط خاصی، این اطلاعات ممکن است به اشتراک گذاشته شود:

 • ممکن است ETS یا نماینده های قانونی آن، نمرات شرکت کنندگان را با آموزشگاهها یا موسسات، به منظور تایید آن نمره، به اشتراک بگذارند.
 • دیتای نمرات تافل یا پاسخ های داده شده به writing و speaking که به صورت فردی مشخص نشده اند، ممکن است برای اهداف تحقیقاتی، آماری، تمرینی یا اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرند. اطلاعاتی که در TOEFL ثبت می شوند همان اطلاعاتی هستند که به صورت اینترنتی و همچنین در گزارش رسمی تافل ذکر می شوند.
 • گزارش رسمی فقط برای مؤسساتی که خود شرکت کننده انتخاب کرده و در موقع ثبت نام ذکر کرده است، فرستاده می شود. این اطلاعات در قالب «فرم تقاضای گزارش نمره» ( Score Report Request Form ) و فقط در صورتی که خود فرد رضایت داشته باشد، همزمان با اعلام نتیجه به مؤسسات تحویل داده می شود، در غیر این صورت، این کار با فاصله ی زمانی انجام می پذیرد.
 • اگر شرکت کنندگانی شماره ی ثبت تافل خود را به یک ارگان ( برای مثال دولت یا دفاتر مهاجرت) می دهند ، فرض بر این است که آن ارگان ها از نظر قانونی مجاز به داشتن اطلاعات نمره ی آن فرد خواهند بود. تنها در شرایطی که می خواهید به کسی مجوز بدهید که به صورت قانونی به نمره شما دسترسی داشته باشند، شماره ی ثبت تافل خود را در اختیار آنها قرار دهید.
 • ارگان ها برای دسترسی به نمره ی شما، باید با ETS ارتباط برقرار کنند، اما وقتی که این کار انجام می شود، آنها می توانند با اطلاعاتی که شما در اختیارشان قرار داده اید، به نمره ی شما دسترسی داشته باشند.
 • هدف ETS این است که نمرات معتبر ارائه بدهد، نمراتی که منعکس کننده ی توانایی واقعیِ خود شرکت کننده باشند. به این منظور، ETS این حق را دارد که هرگونه اطلاعاتی که از یک شرکت کننده دارد و همین طور شرایط و مقررات شرکت در آزمون TOEFL را با اشخاص مناسب، به اشتراک بگذارد. این اشخاص عبارتند از:
 • هرسازمانی که با ETS قرارداد دارد و از نظر قانونی مجاز به استفاده از نمرات تافل است. این، بدون هیچ محدودیتی، همه ی ارگان هایی را که خود شرکت کننده تقاضای گزارش نمره به آنها را دارد، شامل می شود.
 • هر نهاد دولتی امریکا که مسئول اعمال قوانین جزائی و مهاجرتی باشد.
 • اطلاعاتی که ممکن است به اشخاص مناسب داده شود شامل این اطلاعات است: اطلاعاتی که شرکت کننده تایید می کند، اطلاعات مربوط به قرارداد و نتایج بررسی امنیت آزمون TOEFL، و اطلاعات مربوط به مرکز و محل برگزاری آزمون. البته این اطلاعات، تنها به همین ها محدود نمی شود.

نمرات به هیچ وجه بدون اجازه ی شرکت کننده، از طرف گیرنده نمرات ETS منتشر نمی شوند ( این منوط به قوانینی ست که بر شرکت کننده و گیرنده ی نمره اعمال می شود).

نگهداری اطلاعات  ETS

ETS همیشه اطلاعات شخصی شما را از طریق حفاظت عملیاتی، اداری، فنی و فیزیکی حفظ می کند. در صورتی که عکس یا سایر نمونه های بیومتریک شما در روز آزمون TOEFL یا در طی مراحل ثبت نام در ارتباط با یک بررسی امنیتی مورد استفاده قرار نگیرد، ETS  باید حداکثر 3 سال آن را حفظ کند مگر آنکه مقررات محلی مانع شوند.

ما اطلاعات خود را در صورت نیاز به منظور رعایت موارد زیر حفظ خواهیم کرد:

 • برای محافظت در مقابل تقلب، سرقت و سوء استفاده ی شرکت کننده های غیر مجاز
 • برای تأیید هویت
 • برای حفظ یکپارچگی فرایند تست

پرسش هایی درباره ی سوالات آزمون

متخصصین زبان، سوالات آزمون TOEFL را آماده می کنند. این متخصصان روش های دقیق و استاندارد شده را برای اطمینان از اینکه تمام مواد آزمون تافل با کیفیت مطلوب مطابقت دارند، دنبال می کنند. هر سوال توسط چندین عضو از کارمندان ETS بررسی شده است.

کمیته امتحانات TOEFL، یک گروه مستقل از متخصصان در زمینه زبان شناسی، آزمون سازی زبان و روش تدریس زبان است که به هیات TOEFL  گزارش می دهد و دستورالعمل های کلی برای محتوای آزمون را مشخص می کند.

سوالات، پس از اینکه به صورت مناسب مورد بررسی و اصلاح قرار می گیرند، در شرایط آزمایشی به طور انتخابی در آزمون ها مونتاژ می شوند. سپس آزمونها براساس روشهای برنامه ریزی شده ETS و TOEFL  بررسی می شوند تا اطمینان حاصل شود که تمام نسخه های ممکن آزمایشی عاری از تعصب فرهنگی هستند. تجزیه و تحلیل آماری تک تک سوالات اطمینان می دهد که تمام موارد، اطلاعات مناسبی را برای ارزیابی ارائه می دهند.

گرچه ETS در طول طراحی سولات آزمون تافل و آماده سازی سوالات نهایی کنترل کیفیت گسترده ای را انجام می دهد، گاهی اوقات ممکن است خطاهای تایپی یا نقص در سوالات رخ دهد. اگر مشکوک به یک مشکل هستید و به هر دلیل می خواهید به یک سوال آزمون اعتراض کنید، قبل از اینکه محل آزمون را ترک کنید، ناظر آزمون را مطلع کنید.

شما همچنین می توانید به این آدرس نامه بنویسید:

MS 42N-208, TOEFL Test Question Inquiries

Educational Testing Service

Rosedale Road

Princeton, NJ 08541-¬0001, USA

یا بعد از پذیرش آزمون، در اسرع وقت به شماره 1-609-683-2600  فکس ارسال کنید.

لطفا فکس شامل موارد زیر باشد:

 • نام آزمون
 • بخش آزمون
 • تاریخ آزمون
 • نام مرکزی که در آن آزمون گرفته شد
 • تعداد سوالات مورد اعتراض، در صورت امکان

شکایت در مورد مراکز آزمون تافل

اگر در مورد امکانات آزمون یا مدرک آزمون شکایت دارید ، در اسرع وقت پس از روز آزمون، به ETS  نامه یا ایمیل بنویسید. اطمینان حاصل کنید که تاریخ آزمون، نام مرکز آزمون و شهر و کشور که در آن در آزمون شرکت کرده اید را ذکر کنید. نامه ی خود را به این آدرس بفرستید:

TOEFL iBT Complaints

MS 16-Z, Internet-Based Testing Network Group

Educational Testing Service

Rosedale Road

Princeton, NJ 08541-6163, USA

سیاست ETS برای لغو کردن نمره تافل

ETS  و برنامه TOEFL تلاش می کنند تا نمراتی را گزارش دهند که دقیقا منعکس کننده عملکرد و کار مستقل هر شرکت کننده باشد. استانداردهای ETS در این زمینه دارای دو هدف اساسی است: دادن فرصت های برابر به تمام شرکت کنندگان برای نشان دادن توانایی های شان و جلوگیری از اینکه شرکت کننده ای، مزیتی ناعادلانه در مقایسه با دیگران به دست آورد. این استانداردها برای  ETS و کسانی که بر اعتبار نمرات آزمون ETS تکیه دارند، اهمیت دارد. بنابراین، وقتی که تنها به قضاوت ETS ، شواهد قابل توجهی وجود دارد که نمره نامعتبر است، ETS  حق لغو نمره آزمون در هر موردی را دارد. نمرات ممکن است در نتیجه ی رفتار شرکت کننده یا بی نظمی ای که بر تمامیت تست تاثیر می گذارد، لغو شود.

رفتار شرکت کننده

رفتار نادرست یا غیر اخلاقی شرکت کننده تحمل نخواهد شد. ETS می تواند از روش آماری یا دیگر روش های ارزیابی حرفه ای به عنوان شواهدی استفاده کند که آزمون گیرنده آزمون تافل را به طور مستقل انجام نداده یا از پیش نسبت به سوالات و پاسخ های آزمون اطلاعاتی داشته است. اگر ETS معتقد باشد که ممکن است یک شرکت کننده بطور ناعادلانه مزایایی را از طریق به اشتراک گذاری یا دریافت سوالات آزمون، موضوعات یا پاسخ ها، در طی یا پس از آزمون TOEFLبه دست آورده، یا یک آزمون کامل یا بخشی از آن توسط کسی یا با کمک کس دیگری انجام شده ، ETS حق جلوگیری شرکت کننده از شرکت در آزمون، عدم اعلام یا لغو نمرات شرکت کننده، و / یا محروم کردن شرکت کننده از تست های آینده را خواهد داشت.

اگر نمره های شما در حالت تعلیق قرار می گیرند، نمی توانید تا تکمیل روند تحقیقات و انتشار امتیازات، گزارش نمره خود را به هر موسسه یا سازمانی ارسال کنید.

اگر هر کدام از روش های تحقیقاتی ETS نمره ی شرکت کننده را لغو کند یا اگر رفتار غیر اخلاقی در روز آزمون مشاهده شود، ETS همچنین می تواند این مسائل را با گیرندگان نمره که شرکت کننده انتخاب کرده است، به اشتراک بگذارد تا موسسه این اطلاعات را در در روند تصمیم گیری اش در نظر بگیرد.

ETS حق دارد شما را از یک مرکز آزمون اخراج کند، نمره ی شما را لغو کند و شما را از اخذ آزمون ETS در آینده برای نقض هایی مانند آنچه در «رفتار نامناسب منجر به اخراج از مرکز آزمون» ذکر شد، محروم کند.

اخلال در یکپارچگی آزمون

ETS ممکن است نمرات شرکت کننده TOEFL را برای موارد غیرمجاز مانندِ (اما نه محدود به) موارد زیر، لغو کند:

 • مسائل مربوط به اجرای آزمون TOEFL(زمان نامناسب، صندلی نامناسب، مواد معیوب، تجهیزات معیوب) و سایر اختلالات برگزاری آزمون (بلایای طبیعی، شرایط آب و هوایی و موارد اضطراری دیگر). این ممکن است بر روی یک فرد، یک گروه یا چند گروه از شرکت کننده ها تاثیر بگذارد.
 • شرایط در مرکز آزمون به صراحت نشان می دهد که آزمون به دلایلی نادرست یا غیرقانونی، بطور نامناسبی برگزار شده است. در شرایط خاصی که توسط ETS تعیین می شود، تمام نمرات برای آزمون گیرندگان در یک مرکز آزمون خاص ممکن است لغو شود، حتی اگر شواهدی وجود نداشته باشد.

اگر آزمون شما پیش از برگزاری لغو شود یا اینکه نمراتتان در دسترس نباشد یا نمراتتان با توجه به بی نظمی در آزمون لغو شود، می توانید تاریخ دیگری رابرای آزمون انتخاب کنید و هزینه تغییر تاریخ به عهده شما نخواهد بود.

اگر به مرکز آزمون TOEFL برسيد و متوجه شوید که برگزاری آزمون، توسط ETS لغو شده است، می توانيد آزمون خود را بدون پرداخت هزینه، به تاریخ دیگری موکول کنید يا درخواست کنید که کل هزینه ی پرداختی آزمون، به شما برگردانده شود.

اگر در آزمون TOEFL شرکت کنید و نمرات خود را توسط ETS لغو کنید، ETS بر طبق ارزیابی خود تعیین خواهد کرد که آیا شما مجاز هستید که بدون پرداخت مجدد هزینه، مجددا در آزمون شرکت کنید و یا هزینه پرداختی را دریافت کنید یا خیر.

اگر ETS برگزاری یک آزمون را لغو کند یا پس از آزمون، نمرات را لغو کند، و شما هزینه هایی را برای رسیدن به مرکز تست متحمل شده باشید، ممکن است واجد شرایط دریافت هزینه های معقول و مستند هزینه سفر خود باشید که در این صورت باید این مدارک را که مربوط به 30 روز از تاریخ تست اصلی است، داشته باشید. بازپرداخت در ایالات متحده آمریکا انجام می شود. هنگامی که با TOEFL®Services تماس می گیرید، رسید مناسب را در دسترس داشته باشید و آماده ارائه اطلاعات زیر باشید:

 • نام
 • تاریخ تولد
 • آدرس پستی
 • شماره تلفن
 • آدرس ایمیل
 • تاریخ آزمون اصلی
 • شماره ثبت نام TOEFL
 • شرح مشکل

باطل کردن / لغو امتیازات

هنگامی که اطلاعاتی وجود دارد که از نظر ETS کافی ست تا نشان دهد که یک شرکت کننده فعالیت هایی انجام داده که اعتبار نمره را تحت تاثیر قرار می دهد، ETS می تواند نمره آزمون شرکت کننده را لغو کند و یا ممکن است شرکت کننده را از آزمون های ETS بعدی محروم کند. علاوه بر این، زمانی که اطلاعاتی وجود دارد که از نظر ETS کافی است که نشان دهد مسئول برگزاری آزمون با مقررات مطابقت ندارد، بعضی یا همه نمرات آن مرکز ممکن است لغو شده یا انتشار داده نشود.

برای شرکت کنندگان خارج از ایالات متحده، ETS همچنین می تواند به دریافت کنندگان نمره دلایل لغو امتیاز را توضیح دهد و همچنین ممکن است دلایل لغو امتیاز گروه ها را در موارد خاص را افشا کند. نکته: این سیاست تنها برای شرکت کنندگان خارج از ایالات متحده اعمال می شود.

ETS حق انجام هر کاری را دارد - از جمله اخراج شرکت کننده از مرکز آزمون، لغو نمرات شرکت کننده و محروم کردن شرکت کننده از آزمون بعدی – در مورد عدم مطابقت با مقررات یا دستورالعمل های برگزاری آزمون ، اگر شرکت کننده ای از مرکز آزمون اخراج شود یا امتیازش لغو شود، نمره اش گزارش نخواهد شد و هزینه آزمون نیز بازپرداخت نخواهد شد.

در صورتی که متقاضی ای از طریقی تهدیدآمیز یا با ناراحتی به سوالات پاسخ دهد یا با ETS به صورت شفاهی یا کتبی به روشی تهدید کننده یا با ایجاد مزاحمت، ارتباط برقرار کند،  ETS حق انجام اقدامات مناسب و / یا اطلاع رسانی به مقامات مناسب، از جمله مقامات انتظامی را دارد.

کسانی که با استفاده از زبانهای دیگر یا زبانی غلط یا محتوای نامناسب به یک سوال speaking یا writing پاسخ می دهند، نمره صفر دریافت می کنند. ETS از حق خود برای تعیین اینکه چه پاسخی نامناسب است، استفاده خواهد کرد.

مسئولیت

ETS هیچگونه مسئولیتی در قبال این موارد نخواهد داشت: اعتراض به ETS یا هر گونه ادعایی در برابر آن در مورد خسارت وارده برای عدم گزارش نمرات، عدم برگزاری آزمون، لغو نمرات، محرومیت از آزمون های بعدی، یا افشای اطلاعات داوطلب بر اساس حقوق ETS.

گزارش رفتار مشکوک - خط تلفن مخصوص گزارش تخلف در آزمون

در صورت  مشاهده هر رفتاری در طول برگزاری یک آزمون که در تناقض با هریک از خط مشی های بالا بود ، لطفا در اسرع وقت با شرکت ETS تماس بگیرید تا این خطا را گزارش دهید. محرمانه بودن هویت فردی که چنین گزارشی را تهیه می کند، مطمئناً حفظ خواهد شد.

تلفن:

1-609-406-5430

فکس:

1-609-406-0709

پست الکترونیک:

reportcheating@toefl.org


این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

4راه برای تقویت Listening در آزمون تافل iBT

4راه برای تقویت Listening در آزمون تافل iBT

Listening تافل ترکیبی ازمکالمات پیرامون زندگی و تجارت می باشد.در این مبحث با چگونگی ارتقاء مهارت listening برای آزمون TOEFL و چگونگی کسب نمره قابل قبول در این بخش آشنا می شوید. ...

بیشتر بخوانید
برای بهبود Listening در آزمون تافل این نکات را بدانید

برای بهبود Listening در آزمون تافل این نکات را بدانید

TOEFL یک نگرش خوب بیان علمی از سخنرانی ها و گفتگوهای آکادمیک در محوطه دانشگاه یا کلاس را مهیا می کند. در این پست، به راهکارهایی که واقعا می توانند به توسعه مهارت های Listening TOEFL دانشگاهی که برای آزمون TOEFL و گرفتن نمره خوب در این بخش است بیانجامند، می ...

بیشتر بخوانید
٥ استراتژدي مهم برای موفقیت در آزمون TOEFL

٥ استراتژدي مهم برای موفقیت در آزمون TOEFL

شركت در TOEFL هميشه استرس زا بوده و هست. چراكه بايد يك نمره دقيق و مشخص بگيرين. واسه اين امتحان كلي هزينه ميكنين و ماه ها صرف آماده شدن واسه اون وقت ميزارين.ممكنه جلسه امتحان شلوغ و پر سر و صدا باشه يا اينكه شب قبل امتحان به اندازه كافي نخوابيده باشين. راج ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter