مشاوره رایگان 02145328

اصطلاحات مهم در GRE (بخش هفتم)

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
اصطلاحات مهم در GRE (بخش هفتم) اصطلاحات مهم در GRE (بخش هفتم)

71. Devoid of s.th              کاملا عاری بودن از

It is a novel devoid of wit and inventiveness.

72 .Destitute of s.th            کاملا فاقد چیزی بودن

Young recruits are destitute of any experience.

73. Bereft of s.th               عاری بودن از چیزی ،فاقد چیزی بودن

Today’s graduates seem keenly aware that the future is bereft of conventional expectations.

74. Dyed-in-the-wool         سرسخت و متعصب

Sally is a dyed-in-the-wool socialist.

75. Cleave to s.b / s.th      به کسی یا چیزی وفادار ماندن

She promised to cleave only to him for the rest of her life.
76. Breadth of s.th             وسعت چیزی، حد چیزی

The breadth of his knowledge filled me with admiration.

77. Be of no avail              بی فایده بودن

His help was of no avail.

78.In spades                      مطمئنا، یقینا /تا حد زیادی

They had financial trouble in spades.

79. Get bogged down in s.th     در چیزی گیر افتادن

Why should we get bogged down in legal details.

80. Attest to s.th               شهادت به چیزی دادن

I can attest to his tremendous energy.

81. Look askance at s.th         به چیزی با شک و ظن نگریستن

He looked askance at the offer.

82.Be antithetical to s.th        نقطه مقابل چیزی بودن

A view point that was antithetical to conventional wisdom.

مطالب مرتبط

6 نکته برای اینکه در طول آزمون GRE خونسردی تون رو حفظ کنید!
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

6 نکته برای اینکه در طول آزمون GRE خونسردی تون رو حفظ کنید!

شما هم قبل از امتحان دلتون هُرّی می ریزه؟ حتی سر جلسه ی آزمون آزمایشی GRE ؟ منم همین طور، با اینکه هشت ساله دارم توی آزمون های GRE شرکت می کنم. من در طول این سالها چندتا فن یاد گرفتم که کمکم میکنه در طول آزمون GRE آرامش خودمو حفظ کنم و نمره ی عالی بگیرم، ا ...

5 راه برای انتخاب برنامه کارشناسی ارشد
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

5 راه برای انتخاب برنامه کارشناسی ارشد

پیدا کردن برنامه های تحصیلات تکمیلی متناسب با حرفه و نیاز های شما می تواند خسته کننده باشد. با توجه به میانگین هزینه یک فارغ التحصیل در ایالات متحده حدودا از $ 30،000 تا $ 120،000 ، سرمایه گذاری بزرگی در آینده است که نمی توانید به آسانی از آن بگذرید.حتی پی ...

6 ایراد معمول در رایتینگ تحلیلی GRE
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

6 ایراد معمول در رایتینگ تحلیلی GRE

مفروضات بدون ارائه دلیل یکی از معمول ترین ایرادهای موجود در بخش تحلیل استدلال در آزمون GRE است. میدونید که توی این بخش شما باید یک استدلال داده شده رو نقد کنید و ایرادهای معمولش رو پیدا کنید. این Unjustified Assumption خیلی مهمه. ...

328 45 - 021کلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی