مشاوره رایگان 02145328

در Integrated Writing تافل ماهر شوید

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
در Integrated Writing تافل ماهر شوید در Integrated Writing تافل ماهر شوید

نحوه‌ی عملکرد مقاله‌ی رایتینگ ترکیبی تافل از این قرار است:

 • این نخستین تسک رایتینگ آزمون تافل هست.
 • در ابتدا، شما 3 دقیقه فرصت خواهید داشت تا مقاله‌ای (4 پاراگراف و بین 250 تا 300 کلمه) درباره‌ی یک موضوع دانشگاهی بخوانید.
 • در ادامه، شما به یک گفتگو (2 تا 3 دقیقه) گوش می‌دهید که با استدلال اصلی متن ریدینگ مخالف است.
 • در نهایت، شما باید یک مقاله (280 تا 300 کلمه‌ای) در مورد رابطه‌ی بین این دو منبع بنویسید.
 • شما می‌توانید متن ریدینگ را هنگام نوشتن مقاله‌ی خود بخوانید، اما نمی‌توانید دوباره به گفتگوی لیسنینگ گوش دهید.
 • دقت داشته باشید که تافل دیگر دارای سوالاتی نیست که در آن، متن گفتگوی لیسنینگ از متن ریدینگ پشتیبانی کند.

سبک سوالات رایتینگ integrated تافل

سه نوع سوال وجود دارد که الگوهای زیر برای هر سه کار می‌کند. درصدهای ذکر شده در زیر از نظرسنجی از حدود 400 دانشجو در سال 2020 گرفته شده است.

سبک مخالفت (80%) در رایتینگ integrated تافل

متن ریدینگ ادعایی را در مورد یک موضوع خاص مطرح می‌کند و از ادعای خود با استفاده از سه استدلال خاص پشتیبانی می‌کند. متن گفتگوی لیسنینگ با این ادعا مخالف است و سه استدلال را به‌چالش می‌کشد. سوال این سبک چیزی شبیه این خواهد بود: 'نکات ذکر شده در متن گفتگو را خلاصه کنید و توضیح دهید که آن‌ها چگونه با نکات خاص ذکر شده در متن ریدینگ مخالف هستند.'

سبک مشکلات و راه‌حل‌ها (10%) در رایتینگ integrated تافل

متن ریدینگ سه مشکل مربوط به یک موضوع یا نظریه را بیان می‌کند. متن گفتگوی لیسنینگ برای این سه مشکل راه‌حل ارائه می‌دهد. سوال این سبک چیزی شبیه این خواهد بود: 'نکات ذکر شده در متن گفتگو را خلاصه کنید و در مورد چگونگی پاسخ آن‌ها به مشکلات خاص ارائه شده در متن ریدینگ توضیح دهید.'

سبک راه‌حل‌ها و مشکلات (10٪) در رایتینگ integrated تافل

متن ریدینگ سه راه‌حل برای یک مشکل پیشنهاد می‌کند. متن گفتگوی لیسنینگ بیان می‌کند که راه‌حل‌ها جواب نمی‌دهد. سوال این سبک چیزی شبیه این خواهد بود: 'نکات ذکر شده در متن گفتگو را خلاصه کنید و توضیح دهید که چگونه آن‌ها در مورد راه‌حل‌های خاص ارائه شده در متن ریدینگ تشکیک ایجاد می‌کنند.'
درک ساختار متن ریدینگ و گفتگوی لیسنینگ

ساختار متن ریدینگ و گفتگوی لیسنینگ هر هفته به یک شکل طراحی می‌شود. متن ریدینگ با یک پاراگراف مقدماتی آغاز می‌شود که در آن، موضوع اصلی ذکر می‌شود. در این بخش، نویسنده نظر خود را بیان می‌کند یا ذکر می‌کند که کدام موضوع مورد اشاره‌ی او دارای مشکل است.

 • مقدمه‌ی متن ریدینگ با سه پاراگراف بدنه دنبال می‌شود. هر پاراگراف بدنه شامل یک استدلال پشتیبان (سبک مخالفت)، یک مشکل (سبک مشکل و راه‌حل) یا یک راه‌حل (سبک راه‌حل و مشکل) است.
 • پس از سه دقیقه، متن ریدینگ محو می‌شود و شما به یک سخنرانی کوتاه در مورد همان موضوع گوش می‌دهید. در ابتدای سخنرانی، شما ایده‌ی اصلی گوینده را خواهید شنید که او متضاد با استدلال اصلی متن ریدینگ را بیان می‌کند یا می‌گوید که راه‌حل‌هایی برای مشکلات وجود دارد یا می‌گوید که راه‌حل‌های ارائه شده نادرست است.
 • بقیه‌ی متن لیسنینگ از سه بحث مخالف، سه راه‌حل یا سه مشکل تشکیل شده است. توجه به این نکته ضروری است که بحث‌های مخالف مستقیماً سه بحث/مشکل/راه‌حل ذکر شده در متن ریدینگ را به‌ترتیب به چالش می‌کشد.

این موضوع در تصویر زیر نشان داده شده است. توجه کنید که چگونه نکات متن ریدینگ و متن سخنرانی در یک نظم تطبیقی کامل قرار دارند.

یاداشت‌برداری در رایتینگ integrated تافل

الان که می‌دانید ساختار این منابع چگونه است، یادداشت‌برداری قطعاً آسان می‌شود. این کار را دقیقاً همچون این انجام دهید:

به‌یاد داشته باشید که علاوه بر ذکر نکات و بحث‌های مخالف، باید چند نکته‌ی پشتیبان اضافی همراه آن‌ها را نیز ذکر کنید. در نمونه‌ی مقاله‌ی زیر، چند یادداشت واقعی را از یک سوال واقعی به شما نشان خواهم داد.

نوشتن مقاله‌ی خود با الگوها

مقاله‌ی رایتینگ ترکیبی تافل شما باید شامل یک مقدمه و سه پاراگراف بدنه باشد. الگوهای زیر چگونگی نوشتن آن‌ها را به شما نشان می‌دهد.

مقدمه رایتینگ تافل

صرف‌نظر از اینکه از چه سبک سوالی استفاده می‌شود، مقدمه‌ی خود را با استفاده از الگوی زیر بنویسید:

مقدمه رایتینگ تافل

The reading and the lecture are both about _____.

The author feels that ______. or: The author of the reading presents three theories about _____.

The lecturer disputes the claims made in the article.

His position is that _____.

پاراگراف‌های بدنه رایتینگ تافل

از الگوهای زیر برای پاراگراف‌های بدنه استفاده کنید:

پاراگراف های بدنه رایتینگ تافل

According to the reading _____.

The article mentions that ____.

This argument is challenged by the lecturer.

He claims that ____.

Additionally, he points out that ______.


پاراگراف های بدنه رایتینگ تافل

Secondly, the author suggests ______.

In the article, it is said that _____.

The lecturer, however, asserts that ______.

He goes on to say that ______.


پاراگراف های بدنه رایتینگ تافل

Finally, the author posits that _____.

The author contends that ____.

In contrast, the lecturer’s stance is _____.

He notes that _____.
نمونه‌ی یادداشت‌برداری برای نوشتن مقاله‌ها

برای توضیح چگونگی استفاده از این الگوها، می‌خواهم از یک نمونه سوال سبک مخالفت در مورد Easter Island استفاده کنم. یادداشت‌های من در مورد این سوال به شکل تصویر زیر است:

شما می‌توانید یادداشت‌های مربوط به متن ریدینگ را به همان ترتیب و نظم پاراگراف‌های موجود در متن، در سمت چپ صفحه ببینید و همچنین می‌توانید یادداشت‌های مربوط به متن لیسنینگ را به همان ترتیب سخنرانی در سمت راست صفحه ببینید. من از علامت پیکان برای شفاف‌سازی ارتباط بین دو متن استفاده کرده‌ام. به‌یاد داشته باشید که از آنجایی‌که هنگام نوشتن مقاله، می‌توانید خود متن ریدینگ را مشاهده کنید، نیازی به انجام یادداشت‌های دقیق در مورد آن نیست.

نمونه‌ی پاراگراف‌های یک مقاله

با استفاده از یادداشت‌ها و الگوهای فوق، مقاله‌ی زیر را نوشتم:

نمونه پاراگراف های رایتینگ تافل

The reading and the lecture are both about Easter Island. The author of the reading presents three theories about why the society on the island declined. The lecturer disputes the claims made in the article. His position is that the theories do not explain what caused the collapse.

According to the reading, the collapse might have been caused by rats that ate the seeds of palm trees. The article mentions that this caused erosion and soil loss which made it difficult to grow food on the island. This argument is challenged by the lecturer. He claims that soil loss would not have totally disrupted the food supply because they were effective fishers and sixty percent of their diet came from the ocean. Additionally, he points out that they built special rock gardens with rich soil which were used to grow potatoes.

Secondly, the author suggests that the collapse may have been caused by warfare. In the article, it is said that the presence of thousands of blades used in large-scale conflicts have been found. The lecturer, however, asserts that the shape of the blades proves that they were not used as weapons. He goes on to say that they are neither sharp nor pointy, so they were probably just used to cut rocks during the construction of homes and statues.

Finally, the author posits that the population on the island could have been wiped out by diseases brought by foreign visitors . The author contends that the locals did not have immunity to these diseases. In contrast, the lecturer’s stance is that when contact was made, the population was only 3000. He notes that since the population was twenty thousand many years before then, the collapse must have started before Europeans arrived.

نکات دیگر برای موفقیت در رایتینگ integrated تافل

 • خلاصه‌ی متن ریدینگ، مهم‌ترین بخش مقاله است که باید حدود 60 درصد از هر پاراگراف بدنه را تشکیل دهد. در صورت نیاز به صرفه‌جویی در وقت، خلاصه‌ی متن ریدینگ را کوتاه کنید.
 • در کل، مقاله‌تان باید بین 280 تا 300 کلمه باشد.
 • از کپی کلمه به کلمه‌ی متن ریدینگ خودداری کنید و تا جایی‌که می‌توانید، متن را به شکل دیگری بیان کنید.
 • حدود یک دقیقه زمان برای تصحیح مقاله‌ی خود بگذارید.

مطالب مرتبط

4راه برای تقویت Listening در آزمون تافل iBT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-23

4راه برای تقویت Listening در آزمون تافل iBT

Listening تافل ترکیبی ازمکالمات پیرامون زندگی و تجارت می باشد.در این مبحث با چگونگی ارتقاء مهارت listening برای آزمون TOEFL و چگونگی کسب نمره قابل قبول در این بخش آشنا می شوید. ...

برای بهبود Listening در آزمون تافل این نکات را بدانید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-23

برای بهبود Listening در آزمون تافل این نکات را بدانید

TOEFL یک نگرش خوب بیان علمی از سخنرانی ها و گفتگوهای آکادمیک در محوطه دانشگاه یا کلاس را مهیا می کند. در این پست، به راهکارهایی که واقعا می توانند به توسعه مهارت های Listening TOEFL دانشگاهی که برای آزمون TOEFL و گرفتن نمره خوب در این بخش است بیانجامند، می ...

٥ استراتژدي مهم برای موفقیت در آزمون TOEFL
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-23

٥ استراتژدي مهم برای موفقیت در آزمون TOEFL

شركت در TOEFL هميشه استرس زا بوده و هست. چراكه بايد يك نمره دقيق و مشخص بگيرين. واسه اين امتحان كلي هزينه ميكنين و ماه ها صرف آماده شدن واسه اون وقت ميزارين.ممكنه جلسه امتحان شلوغ و پر سر و صدا باشه يا اينكه شب قبل امتحان به اندازه كافي نخوابيده باشين. راج ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی