مشاوره رایگان 02145328

لغات لیسنینگ آیلتس

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
لغات لیسنینگ آیلتس لغات لیسنینگ آیلتس

در این مقاله می خواهیم لغات لیسنینگ آیلتس در موضوعات مختلف را بررسی کنیم.

بخش لیسنینگ آیلتس در آزمون جنرال و آکادمیک مشابه هست، آزمون لیسنینگ 4 بخش دارد و به داوطلبین 10 دقیقه زمان انتقال پاسخ ها به پاسخنامه داده می شود، دانستن لغات در لیسنینگ ایلتس نقش مهمی در اخذ نمره ی بالای در ایلتس دارد، این نکته لازم است بدانید که در بخش لیسنینگ آیلتس، اشتباه اسپلینگ باعث می شود که نمره را از دست دهید، استفاده از لغات کوچک یا بزرگ تفاوتی در نمره دهی ندارد.

1200 لغت لیسنینگ آیلتس

در ابتدا در جدول زیر 1200 کلمه در گروه های مختلف را مشاهده خواهید کرد، یادگیری معنای کلمات و اسپلینگ بسیار مهم می باشد.

1200 لغت لیسنینگ آیلتس - بخش اول

لغات لیسنینگ آیلتس
گروهلغات لیسنینگ آیلتس
Days of the weekMonday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, weekdays, weekend
Months of the year
January, February, March, April, May, June, July August, September, October, November, December
Hobbiesgardening, stamp collection, orienteering, caving, spelunking, scuba diving, snorkeling, skateboarding, bowls, archery
Hobbiesice skating, darts, golf, billiards, photography, painting, embroidery, climbing, chess, parachute, pottery, woodcarving
Subjects
science, politics, architecture, law, geography, history, biology, archaeology, literature, statistics, mathematics, performing arts, visual arts
Subjects
logic, physics, psychology, anthropology, economics, philosophy, chemistry, humanities, business management, agriculture
Marketing
catalogue, interview, research method, entertainment industry, TV program, strategies, leadership, management, customer, special offer, collecting data, display, products
Marketing
questionnaire, survey, mass media, poll, business card, training, trainee, statistic, profit margin, newsletter, competition, merchandise, manufacture, recruitment

1200 لغت لیسنینگ آیلتس  - بخش دوم

لغات لیسنینگ آیلتس
گروهلغات لیسنینگ آیلتس
Studying at college/university
laptop, printer, assessment, library, department, computer centre, classroom, attendance, deadline, give a talk, speech, lecture, tutor
Studying at college/university
main hall, computer laboratory, certificate, diploma, placement test, facilities, college, dining room, specialist, knowledge, international, accommodation, overseas students, full-time, homestay, primary, secondary, intermediate, media room, commencement, dissertation, leaflet, school reunion, feedback
Studying at college/university
tasks, outcomes, advanced, introductory, extra background, resources room, staff, higher education, guidelines, post-secondary, faculty, pupils, pencil, supervisor,
Studying at college/university
bachelor’s degree, compound, foreign students, schedule, vocabulary, student support services, student retention, publication, registrar’s office, stationery
Works and jobs
designer, occupation, profession, decorator, architect, engineer, waiter, teacher, vacancy, professor, specialist, manager, waitress,
Works and jobs
psychologist، volunteer, craftsman, work experience, curriculum vitae, freelance, secretary, mail address, receptionist, pilot, lecturer, office assistant, clerk, accountant, guard, flight attendant, cashier, captain
Health
yoga, tai-chi, keep-fit, salad bar, vegetarian, outdoor activities, leisure time, disease, meal, protein, balanced diet, food pyramid, vitamin, carbohydrates, rice, pasta, potatoes, pizza, tomatoes, bread, cereals, minerals, zinc
Healthmeat, seafood, eggs, beans, milk, cheese, yoghurt, fruit, vegetables, citrus fruits, green pepper, blackcurrant, nuts, egg yolk, liver, medicine، treatment, remedy, nursing care, nursery, regular exercise.
Naturefield, footbridge, river, mountain, forest, village, environment, waterfall, coast, reef, lake, valley, peninsula, earthquake
Natureavalanche, tornado, typhoon, hill, cliff, island, desertification, volcano, disaster, landslides, storm, flood, hurricane, pond, catastrophe, erosion, jungle, oasis, dam, canyon

1200 لغت لیسنینگ آیلتس  - بخش سوم

لغات لیسنینگ آیلتس
گروهلغات لیسنینگ آیلتس
The environmentcoal, fossil fuels, acid rain, global warming, carbon dioxide, greenhouse effect, burning fossil, exhaust fumes, smog
The environmentclimate, pollution, temperature, power plants, deforestation, nitrogen oxide, landfill, cattle, wind turbine, renewable
The environmentsource of energy, reliable, solar panels, solar power, hydroelectric power, environmentally friendly, oxygen
The environmentchemical-free, vegetation, sea level, ocean currents, soil conditioner, firewood, desert, degradation, drought, contaminated
ContinentsAustralia, Africa, South America, North America, Asia, Europe, Antarctica
CountriesSwitzerland, Turkey, England, Egypt, Mexico, Germany, Greece, Brazil, India, North Korea, the Dominican Republic, France, Indonesia
CountriesIndia, Malaysia, New Zealand, United Kingdom, China, Italy, Nigeria, Pakistan, Singapore, the Philippines, Denmark
LanguagesJapanese, German, linguistics, bilingual, trilingual, polyglot, Portuguese, Mandarin, Bengali, Chinese, Hindi, Russian
LanguagesPunjabi, Thai, Persian, Filipino, French, Italian, Greek, French
Architecture and buildingsdome, palace, fort, castle, glasshouse, pyramid, log cabin, lighthouse, hut, skyscraper, sculpture
Homeschimney, bedroom, semi-detached house, duplex, townhouse, row house, bungalow, thatched cottage
Homesmobile home, houseboat, a block of flats, apartment building, condominium, basement, landlord, terraced house
Homestenant, rent, lease, neighborhood, suburb, dormitory, story, kitchen, refrigerator, microwave, sofa, coffee table, ground floor, oven, hallway, insurance

1200 لغت لیسنینگ آیلتس  - بخش چهارم

لغات لیسنینگ آیلتس
گروهلغات لیسنینگ آیلتس
In the citycentral station, cities, street, lane, city centre, car park, department store, bridge, temple, hospital, garden, avenue, embassy, road system
Transportationsboat, lifeboat, cargo plane, shipment, container ship, ferry, liner, canal boat, narrowboat, dinghy sailing, hovercraft, hydrofoil
Transportationssailboat, paddle steamer, cabin cruiser, kayak, canoe, punt, gondola, aircraft, rowing boat, rowboat
Transportationshelicopter, seaplane, airship, hot-air balloon, airport, platform, hire a car, automobile, crew, passenger
Workplacesstaff selection, clinic, dentist, reception, appointment, colleague, workshop, employer
Workplacesemployment, unemployed, technical cooperation, team leaders, showroom
Workplacesinformation desk, stress, ability, vision, employee, internship, confidence
Placesparliament, accommodation, local library, swimming pool, cafeteria, cottage, restaurant
Placesbookshop, sports centre, city council, canteen, cafe, dance studio, park, conversation club, kindergarten
Money matterscash, debit, low-risk investment, credit card, cheque, annual fee, monthly membership
Money matterstuition fees, poverty, bank statement, money management, current account, interest rate, deposit
Money mattersstudent account, withdraw, mortgage, grace period, in advance, budget deficit, retail voucher, coupon
Money matterscounterfeit money, debt, interest-free credit, purchase, partial refund, annuity, public money, taxpayers’ money
Money mattersincome,non-refundable, MasterCard, VISA, duty-free store, distribution costs, finance department, family finances

1200 لغت لیسنینگ آیلتس  - بخش پنجم

لغات لیسنینگ آیلتس
گروهلغات لیسنینگ آیلتس
Rating and qualitiesexpensive, cheap, reasonable, satisfactory, dangerous, poor quality, satisfied
Rating and qualitiesdisappointed, efficient, luxurious, safe, strongly recommended, coloured, spotted, striped
Touringsouvenir, trip, tourist guided tour, ticket office, guest, reservation, view, culture
Touringsingle double-bedded room, picnic, tourist attraction, hostel, suite, memorable, aquarium
Adjectivesenergetic, social, ancient, necessary, fantastic, exciting, fabulous, dull, comfortable
Adjectivesconvenient, suitable, affordable, voluntary، mandatory, compulsory, temporary, permanent, Immense
Adjectivesvast, salty, extinct, vulnerable, pessimistic, optimistic, realistic, practical, knowledgeable, flexible
Adjectivesconfident, Western, intensive, tranquil, spectacular, intact, various
Verbstrain, develop, collect, supervise, mark, edit, revise, exhibit, donate, surpass, register, support
Verbshunt, persuade, concentrate, discuss, suggest, arrange, borrow, immigrate, review, learn, touch
Sportsjet-skiing, bodyboarding, snowboarding, cricket, baseball, basketball, rugby, hang-gliding
Sportsskydiving, soccer, American football, hockey, swimming, tennis, squash, the javelin, badminton, ping-pong
Sportsfield, court, pitch, stadium, team, the discus, the hammer, the high jump, horse racing, show jumping
Sportspolo, cycling, canoeing, refreshment, gymnasium, extreme sports, paragliding, abseiling
Sportsathlete, gym, bungee jumping, white-water rafting, surfing, windsurfing, kitesurfing, mountain biking
Sportspush-up, judo, recreation, jogging, press-up, snooker, walking, barbell, treadmill, championship

1200 لغت لیسنینگ آیلتس  - بخش ششم

لغات لیسنینگ آیلتس
گروهلغات لیسنینگ آیلتس
ShapesOval, Square, rectangular, triangular, polygon, spherical, circular, curved, cylindrical, three dimensions
ShapesMeasurement width, length, altitude, imperial system, metric system, spiral, Mass, depth, breadth, height, frequency
Weatherhumid, hot, sticky, breeze, chilly, cold, cool, dry, dusty, freezing
Weatherhot, warm, wet, weather forecast, antenna, moisture
Equipment and toolshelmet, light, musical instrument, cassette, silicon chip, digital monitor, gadget
Equipment and toolsdevice, screen, breaks, wheels, mechanical pencil, disk, backpack
The arts and mediaOpera, Orchestra, concert, symphony, the press, conductor, vocalist, audience, festival
The arts and mediacarnival, exhibition, classical music, theatre, cinemas, art gallery, museum, ballet, television, radio, graphics, newspaper
The animal kingdomlion, penguin, seabirds, poultry and game, birds of prey, mammals, genus
The animal kingdomspecies, cetacean, whale, primates, rodents, reptile, insects, octopus, phylum, fish, amphibian
The animal kingdomclass, order, family, livestock, creature, plants: mushroom, fungus, stem, roots, cluster
The animal kingdomfertilizer, leaves, seed, core, bark, trunk, twig, branch, flower

1200 لغت لیسنینگ آیلتس  - بخش هفتم

لغات لیسنینگ آیلتس
گروهلغات لیسنینگ آیلتس
Vehiclescamper, double-decker bus, single-decker, minibus, forklift truck, school bus, coach, truck
Vehiclestanker, van, lorry, transporter, tow truck, breakdown truck, pickup, jeep, taxi, cab, tram
Vehiclesunderground, subway, caravan, tractor, stream train, freight train, a goods train
Expressions and timemidday, three times, three times per week, millennium, a gap year, fulltime, part-time, midnight, century, decade, fortnight
Materialsaluminum, copper, fur, metal, steel, rubber, plastic, ceramics, cement, stone, textile, cotton, fabric, wool
Materialsglass, leather, bone, paper, lumber/wood, glue, concrete, wax, paper, wood, silver, composite, fiberglass, gold, feather
Colourblue, white, orange, green, grey, black, red, yellow, purple, brown, pink
Othersufficient, dialogue, passport photo, state, variety, private sector, practice, gender, creativity
Othergovernment, individual, original inhabitant, indigenous, demonstration, circuit, guarantee, commerce
Othercarriage, narrative, strike, entrance, chocolate, satellite, decision, prototype, attitude, activity, recipient
Otherultrasound, pedestrian safety, daily routine, personal fulfilment, traffic jams, procedures, creation, senior
Otheropportunity, driving license, prize, junior, process, literary, man-made, republicans, waiting list, sewer systems
Otherliberal democracy, democrats, umbrella, frequently updated, lunar calendar, libertarian, burger, videos
Otherfund-raising event, magnet, dialect, ramification, straight, nature conservation, life expectancy
Otherfarewell, welfare, encyclopedia, illiteracy, robot, proficiency, evolution, revolution

لغات لیسنینگ آیلتس – کلمات مرتبط با Sport

لغات لیسنینگ آیلتس
گروهلغات لیسنینگ آیلتس - ورزش
sportan activity involving physical exertion and skill in which an individual or team competes against another following rules
extreme sport
a sport that is exciting but also dangerous such as skydiving
fitnessthe condition of being physically fit and healthy
to keep fitto keep the body in good physical condition by exercising regularly
fitness fanatic
to be obsessed with keeping fit
to exercise
to do an activity requiring physical effort, generally in order to improve health and fitness
strenuous exercise
exercise that needs a lot of physical effort
to get into shape
to become fit
to take up (a sport)
to start playing a sport
to warm up
to prepare for strenuous activity by doing gentle exercise first
to cool down
to end a session of strenuous activity with gentle exercises to allow the heart rate to come down and the body return to a near resting state
to be out of condition
to be not physical fit (unfit)
training
to work hard at physical exercise and skills in order to be fitter and better at a sport
to train hard
to train with a lot of effort and passion
fitness programme
a planned timetable of activities to help someone improve their health and physical condition
aerobic fitnesshaving strong heart and lungs and being able to carry out sustained exercise such as jogging, swimming or cycling
to work outto exercise, usually in a gym
a workouta session of exercises, usually in a gym
to bulk upto make your body bigger and heavier, especially by gaining more muscle
boot campa short, intensive, and rigorous course of training
sports facilitiesplaces and buildings used for sporting activities such as swimming pools and running tracks
stadiuma large building, with tiers of seats for spectators, where people watch sports events such as football matches or athletics
fitness centrea place where people go to do physical exercise; usually has a gym, weights equipment and rooms for exercise classes
sports centrea building where people can do a range of different sports
gyma large hall or room with special equipment for doing physical exercises
an athletics tracka sporting facility with a track for running and areas for other sports such high jump, long jump and javelin throwing
pitcha surface on which a particular sport is played, such as a football pitch or baseball pitch, that is marked out with lines
courta surface where you play sports such as tennis, badminton and squash
swimming poolan area of water, often in a building, created for swimming in
changing rooma room in a sports building or school where people can change theirclothes before exercise
locker rooma changing room where people can leave their clothes in a small lockable cupboards
athletea person who is very good at sports or physical exercise, especially one who competes in organised events
coachan expert who trains someone learning or improving a skill
trainersimilar to a coach but often relates more to the fitness side of training
personal trainera coach or trainer who works with someone on a one-to-one basis
competitorsomeone who takes part in a sports competition
refereea person who is in charge of a sports game and who makes certain that the rules are followed
umpirea referee in sports such as tennis and cricket
goalkeeperthe player whose job it is to stop the ball going into the goal in games such as soccer and hockey
a personal bestto get a better score or achieve a faster time in your sport than you’ve ever done before
to set a recordto achieve the best result in a particular sport
to break a recordto do something that is better, faster, etc. than anything that has been done before
prizea reward that you get for being successful in a sports competition
آموزش تصویری لغات لیسنینگ آیلتس - ورزشکاران

آموزش تصویری لغات لیسنینگ آیلتس – ورزش های با توپ

آموزش تصویری لغات لیسنینگ آیلتس – ورزش های راکتی

آموزش تصویری لغات لیسنینگ آیلتس – ورزش های آبی

آموزش تصویری لغات لیسنینگ آیلتس – ورزش های زمستانی

آموزش تصویری لغات لیسنینگ آیلتس – سایر ورزش ها و فعالیت ها

آموزش تصویری لغات لیسنینگ آیلتس - ورزش

مطالب مرتبط

4راه برای تقویت Listening در آزمون تافل iBT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-23

4راه برای تقویت Listening در آزمون تافل iBT

Listening تافل ترکیبی ازمکالمات پیرامون زندگی و تجارت می باشد.در این مبحث با چگونگی ارتقاء مهارت listening برای آزمون TOEFL و چگونگی کسب نمره قابل قبول در این بخش آشنا می شوید. ...

استراتژی ها ومهارت های لازم برای LISTENING  آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-29

استراتژی ها ومهارت های لازم برای LISTENING آیلتس

کاملا واضح است که مهارت های شنیداری برای موفقیت در بخش LISTENING آزمون آیلتس ضروریست اما آیا به انداره ی کافی با آن ها آشنایی دارید؟ این مقاله به شما شش مهارت موثردرارتقا نمره تان را معرفی میکند.یادآور میشوم که این شش مهارت نه تنها شامل مهارتهای شنیداری ع ...

چطوری برای گرفتن نمره 8 در لیسنینگ آیلتس تمرین کنیم؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-26

چطوری برای گرفتن نمره 8 در لیسنینگ آیلتس تمرین کنیم؟

اينكه تمركزداشتن باعث پيشرفت ميشه يك حقيقته، ليسنينگ براي كسايي كه به نمره كلي ٧ يا ٧.٥ نياز دارن از اهميت بالايي برخورداره و کلی نمره میاره ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی