تماس سریع

آموزش گرامر Relative clauses – non-defining relative clauses – درس سی و نهم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر Relative clauses – non-defining relative clauses – درس سی و نهم آموزش گرامر Relative clauses – non-defining relative clauses – درس سی و نهم

آیا می دانید با استفاده از relative clauses چگونه باید اطلاعات اضافی درباره ی کسی یا چیزی داد؟ به این مثال ها توجه نمایید تا استفاده از non-defining relative clauses را بیاموزید.

relative clauses
Example

Jack, who's retired now, spends a lot of time with his grandchildren.

We want to see the new Tom Carter film, which was released on Friday.

My sister, whose dog I'm looking after, is visiting a friend in Australia.

ضمایر موصولی به ما اطلاعاتی درباره ی فرد یا شی که از آن صحبت شده است، می دهد و لزومی ندارد متوجه شویم که درباره ی چه کسی یا چه چیزی صحبت می شود.

relative clauses
Example

My grandfather, who's 87, goes swimming every day.

The house, which was built in 1883, has just been opened to the public.

The award was given to Sara, whose short story impressed the judges.

برای شروع با ضمایر موصولی (who، which، whose، when یا where  به جز that) از ضمایر یا قیدها استفاده می کنیم و برای جداسازی عبارت از بقیه جمله از کاما استفاده می شود.

استفاده از who، which و whose

می توانیم برای صحبت درباره ی شخصی از who برای صحبت درباره ی شی از which و برای صحبت درباره ی وسیله ای که متعلق به کسی است از which استفاده نماییم.

whose, who, which
Example

Yesterday I met my new boss, who was very nice.

The house, which is very big, is also very cold!

My next-door neighbour, whose children go to school with ours, has just bought a new car.

After the port there is a row of fisherman's houses, whose lights can be seen from across the bay.
صحبت درباره ی Places and times

برای صحبت درباره ی مکان و زمان از which همراه با حرف اضافه استفاده می شود، اما بهتر است به جای استفاده از which با حرف اضافه از where یا whenاستفاده کرد.

places and times
Example

City Park, which we used to go to, has been closed down.

City Park, where we used to go, has been closed down.

December, which Christmas is celebrated in, is a summer month for the southern hemisphere.

December, when Christmas is celebrated, is a summer month for the southern hemisphere.

نمی توانیم همزمان از which و حرف اضافه و where یا when استفاده کرد

places and times
Example

Centre Park, which we love, is always really busy on Saturdays.

February, which is my favourite month, lasts 29 days this year.


برچسب ها: #گرامر

مطالب مرتبط

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-26

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

با اینکه در آزمون آیلتس تست های گرامری وجود ندارد، ولی عملا یک چهارم نمره بر اساس دانش و مهارت درک و تولید جملات گرامری درست و متنوع میباشد. ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی