تماس سریع

آموزش گرامر Relative clauses – defining relative clauses – درس سی و هشتم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر Relative clauses – defining relative clauses – درس سی و هشتم آموزش گرامر Relative clauses – defining relative clauses – درس سی و هشتم

آیا می دانید چگونه با استفاده از relative clauses کسی یا چیزی که درباره ی آن حرف می زنیم را تعریف نماییم؟ به این جملات توجه نمایید تا استفاده از جمله‌ واره موصولی تعریف‌کننده را در جمله بیاموزید

relative clauses
Example

Are you the one who sent me the email?

The phone which has the most features is also the most expensive.

This is the video that I wanted to show you.

The person they spoke to was really helpful.

Relative clauses در باره ی فرد یا چیزی به ما اطلاعات می دهند و Defining relative clauses اطلاعات لازم را به ما می دهند، اینکه درباره ی چه چیزی یا چه کسی صحبت می شود.

relative clauses
Defining relative clauses

The woman who lives next door works in a bank.

These are the flights that have been cancelled.

به طور معمول برای شروع defining relative clause (who, which, that, when, where or whose) از ضمایر موصولی یا قیدهای نسبی استفاده می گردد.

استفاده از who/that

ما می توانیم برای صحبت درباره ی فردی از who/that استفاده کنیم که تا حدی غیررسمی نیز می باشند

relative clauses
 who/that

She's the woman who cuts my hair.

He's the man that I met at the conference.
استفاده از which/that 

برای صحبت درباره ی یک شی می توان از which/that استفاده کرد و این دو تا حدی غیررسمی هستند

relative clauses
which/that

There was a one-year guarantee which came with the TV.

The laptop that I bought last week has started making a strange noise!

ضمایر دیگر - Other pronouns

When برای زمان به کاربرده می شود

relative clauses
when

Summer is the season when I'm happiest.

Where به مکان دلالت دارد

relative clauses
where

That's the stadium where Real Madrid play.

Whose به فردی برمی گردد که مالک شی است

relative clauses
whose

He's a musician whose albums have sold millions. 

حذف ضمایر موصولی - Omitting the relative pronoun

گاهی اوقات می توانیم از ضمایر موصولی استفاده نکنیم، ضمایری مانند who, which or that را می توان حذف کرد اگر  در جمله فاعلی داشته باشیم.

relative clauses
omitting the relative pronoun

The assistant [that] we met was really kind.

   (we = subject, can omit that)

در صورت وجود فعل نمی توان حذف کرد

relative clauses
omitting the relative pronoun

The assistant that helped us was really kind.

   (helped = verb, can't omit that)

برچسب ها: #گرامر

مطالب مرتبط

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-26

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

با اینکه در آزمون آیلتس تست های گرامری وجود ندارد، ولی عملا یک چهارم نمره بر اساس دانش و مهارت درک و تولید جملات گرامری درست و متنوع میباشد. ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی