مشاوره رایگان 02145328

نکات ضروری برای نوشتن رایتینگ جنرال آزمون آیلتس

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
نکات ضروری برای نوشتن رایتینگ جنرال آزمون آیلتس نکات ضروری برای نوشتن رایتینگ جنرال آزمون آیلتس

10 نکته ضروری برای نوشتن نامه در آیلتس   IELTS Letter writing – Task 1  General

 در اینجا نکاتی برای  بخش نوشتاری آزمون آیلتس  ذکر می گردد که  برای کسب نمره خوب در task 1  آزمون جنرال آیلتس ضروری می باشد.

لیستی از نکات ضروری و کاربردی در زیر آورده شده است که به شما در درک صحیح انواع نامه ها ، چگونه نوشتن آن ها ، ساختار بندی writing task 1 و چگونه تکمیل نمودن  آن برای گرفتن نمره مطلوب کمک می کند.شما برای اتمام این بخش 20 دقیقه زمان دارید.این را هم در نظر داشته باشید که تنها دانش آموختگانی که متقاضی آزمون جنرال آیلتس می باشند در بخش نخست writing IELTS خود نگارش نامه را خواهند داشت.

1 دستورالعمل های نگارش نامه در بخش اول IELTS Writing Skill

در اینجا دستورالعمل ها و سه نکته ای که باید در نامه نگاری آیلتس خود در نظر بگیرید به شما گفته می شود.این مطلب مهم می باشد که شما این نکات را برای ساختار بندی جملات و آماده سازی آن ها برای درج اطلاعات بکار ببرید.چنانچه نتوانید تمامی این نکات را در نگارش خود استفاده نمائید ، نمره کمتری کسب خواهید نمود.در اینجا مثالی برای گونه هایی از نکات و دستورالعمل هایی که می توانید داشته باشید آورده شده است:

You recently had a holiday visiting your friends and you stayed in their house:

    Write a letter to your friend. In your letter:

 • Thank your friend for staying with them
 • Tell them what you enjoyed most about the holiday
 • Explain you are sending photos of the holiday with the letter

نکات بیشتری که برای تمامی رایتینگ ها در بخش  task 1  IELTS writing skill بیان می گردد عبارتند از:

 • شما باید حداقل 150 کلمه بنویسید (بهتر است جهت اطمینان خاطر برای 160 یا 180 کلمه برنامه ریزی کنید )
 • شما نیاز ندارید آدرس بر روی نامه ذکر کنید.
 • چگونه آغاز کردن نامه مهم است. بعنوان مثال Dear Sir/Madam  و یا )Dear …. خانم/ آقای عزیز) زمانیکه شما عبارت Dear ….  را استفاده می کنید باید یک اسم را تصور کنید و ذکر کنید.

2. Types of IELTS Letter

سه گونه متفاوت از نامه در آزمون IELTS وجود دارد: شخصی، نیمه رسمی و رسمی که هر کدام شیوه ی آغاز و پایان متفاوتی دارند. وظیفه شما نخست شناسایی نوع نامه ای می باشد که به شما داده شده است.در زیر مثال هایی از سه گونه متفاوت نامه که ممکن است به شما داده شود ، آورده شده است:

Personal

You would like to invite a foreign friend to visit you for your birthday

Write a letter inviting your friend .In your letter:

 • Tell your friend about your birthday
 • Explain how much the visit would mean to you
 • Suggest that your friend stay at your house for the visit

نامه شخصی چیست؟

نامه شخصی ، نامه ای است به فردی که شما شخصاً او را میشناسید ( مانند نامه به دوستان) درباره موضوعی اجتماعی و یا موضوعی شخصی.

Semi- formal

Your friend has a travel company and would like you to come and work with him.

Write a letter replying to your friends offer.

In your letter:

 • Explain what you know about your friend’s company
 • Choose whether you accept or decline the offer
 • Give reasons for your choice

نامه نیمه رسمی چیست؟

نامه نیمه رسمی ، خطاب به کسی است که شما او را میشناسید و  درباره موضوعی جدی یا رسمی ، مثلا شغل، نوشته میشود.

Formal

You are interested in applying for a scholarship program to study at foreign University.

Write a letter to inquire about the course.

In your letter:

 • Explain which course you’re interested in
 • Tell what you know about the University
 • Explain why you should receive the scholarship

 نامه رسمی چیست؟

نامه رسمی خطاب به فردی می باشد که با وی رابطه آشنایی شخصی ندارید و  درباره موضوعی رسمی و جدی نگاشته میشود.

3. Letter Aims

اهداف نامه ( انواع موضوعات نامه های IELTS  )

نامه ها در آیلتس جنرال می توانند بر مبنای محتوای گوناگون باشند که بر سبک نگارش آنها تأثیر گذار خواهد بود. در زیر لیستی از برخی موضوعات معمول و رایج نامه ها آورده شده است. همچنین از آنجا که نکاتی در رابطه با رسمی یا غیر رسمی بودن وجود دارد، حائز اهمیت است که به این تفاوت ها توجه داشته باشید. در اینجا به نمونه ای از آن ها اشاره می گردد:

 • شکایت نامه ها یا  complaints (معمولاً دارای ساختار رسمی هستند)
 • دعوتنامه ها یاinvitations  (اغلب شخصی و نیمه رسمی)
 • درخواستاشتغال یا استعفا : applications or resignations (معمولاً رسمی)
 • درخواست ها: requests (هر سه ساختار نوشتاری ممکن است)
 • تنظیم قرارها یا  making arrangements( اغلب رسمی)
 • ارائه توضیحات یا explanation (اغلب نیمه رسمی یا شخصی)
 • نامه اطلاع رسانی یا خبرنامه : informative/news letter  (اغلب شخصی و نیمه رسمی اما رسمی نیز ممکن است باشند)
 • نامه عذر خواهی یا apology ( هر گونه ای می تواند باشد)

4. Letter Openings

آغاز نامه ها

نامه ها اغلب با یک جمله و عبارت آغازین که بیان کننده ی علت نگارش نامه می باشد، شروع می گردند. این توضیح آغازین به نوع نامه که رسمی می باشد یا غیر رسمی بستگی دارد و متفاوت می باشد. در زیر 2 مثال از جملات متفاوت در نگارش نامه بیان می گردد. ببینید می توانید تشخیص دهید کدام یک رسمی و کدام غیر رسمی است؟

A) I am writing this letter with regards to the scholarship program to study at London University which I read in Sunday Times on December 1st, 2014.

B) It’s been so long since we last were in touch but I haven’t forgotten all the wonderful times we spent together last year. It’s my birthday coming up and I wanted to invite you over to stay at my place for the celebration.

C) I’m just writing to say thank you for the offer of joining your company.

پاسخ:

A  آغازگر نامه ای با نوع نگارش رسمی می باشد،

B یک متن شخصی و غیر رسمی می باشد.

C  نگارش نیمه رسمی دارد.

5. Signing off

خاتمه دادن نامه

چگونه به پایان بردن نامه بستگی به نوع نامه و هدف از نگارش آن دارد ، شما احتیاج خواهید داشت جمله و نظر نهایی را متناسب با محتوای نامه و نوع آن به پایان ببرید.

 • Dear Sir/ Madam = Yours faithfully ,
 • Dear Mr. Robson = Yours sincerely,
 • Hi Dave = See you soon,/ Take care, / All the best,

نکته: زمانی  عبارت “Sir/ Madam “ را بکار می بریم که نام مخاطب را در نامه نمی دانیم. بعنوان مثال زمانی که می خواهیم به مدیریت یک هتل نامه ای بنویسیم. ما از  عباراتی مانند  'Mr Robson ' (با عنوان Mr/Mrs ) زمانی استفاده می کنیم که در حال نگارش یل نامه رسمی هستیم در حالی که نام فرد مخاطب را می دانیم. . در مقابل ، وقتی به یک دوست نامه می نویسیم اغلب از عنوان Mr./Mrsو فامیلی اشخاص استفاده نمی کنیم.

در زیر نمونه هایی از جملات و عباراتی که در نامه، قبل از اختتام (sign off) آن استفاده می گردد ، ملاحظه می کنید . می توانید تشخیص بدهید کدام یک رسمی است و کدام نیست؟

It’ll be great to catch up again soon. Give my best to everyone in the family.

I look forward to hearing from you.

عبارت نخست برای نامه های شخصی است و عبارت دوم برای نامه های رسمی.

بهتر است در انتهای نامه اسم نگارنده ذکر شود. شما می توانید اسم خودتان را ذکر کنید یا نامی را بسازید.

 • Dear Sir = Yours faithfully ,Mr John Brown (here your name is John Brown and you use a title because it is formal)
 • Dear Mr Robson = Yours sincerely, Mrs Susan Harper( here your name is Susan Harper and you use a title because it is formal)
 • Hi Dave = See you soon, Liz (here you use your first name only because it is informal)

6. Grammar: Formal and Informal

نامه های رسمی و غیر رسمی (دوستانه ) جملات و سبک نگارش متفاوتی دارند. اگر چه ممکن است نامه های غیررسمی شامل فرم های اختصاری کلمات هم باشند (I’m writing ...) ، اما این امر در نامه های رسمی قابل قبول نمی باشد و می بایست فرم صحیح و کامل کلمات استفاده گردد (I am writing. ..) .

در فرم های رسمی ، شما می توانید این عبارت را بیان کنید 'I am writing with regards to …' ، در حالیکه در نامه های نیمه رسمی شما می توانید بنویسید 'I’m writing about …' و یا 'I’m writing to say …'  یا 'I just want to let you know that …' .بنابراین این نکته حائز اهمیت می باشد که رایتینگ خود را متناسب با نوع ساختار نگارش ، سازگار کنید. همچنین به یاد داشته باشید که طیف متنوعی از ساختارهای جملات به منظور اخذ نمره بالاتر در بخش  IELTS Letter Writingاستفاده کنید. 

7 واژگان: رسمی و غیر رسمی

برای واژگان ، بسیار دقت داشته باشید که از لغات آکادمیک در یک نامه شخصی استفاده نکنید. در غیر این صورت باعث نامانوس شدن نامه و کاهش نمره شما خواهد داد . در اینجا نمونه هایی از تفاوت بین زبان رسمی و غیر رسمی برای نامه های معمول آیلتس جنرال آورده شده است:

 • You will be collected at the airport (F)= I’ll pick you up at the airport (inf)
 • The next available appointment is on Thursday(F) = how about we meet up on Thursday?(inf)
 • I would like to invite you to visit my house on ….( F )= why don’t you pop round to my place on …(inf)
 • I highly recommend that you come in August ( F)= it’d be great if you came in August.(inf)
 • Please respond at the earliest convenience ( F)= Get back to me as soon as you can. (inf)
 • Unfortunately I will not be able to attend on… ( F)= sorry but I won’t be able to make it on …(inf)

8. Spelling and Punctuation

املای صحیح و نقطه گذاری

ممتحن دقت شما را در املای صحیح کلمات و نقطه گذاری جملات ( استفاده از کاما و نقطه و ...) . می سنجد. چنانچه شما متناوباً مرتکب خطا در املای واژگان و یا علامت گذاری جملات گردید نمره خوبی کسب نخواهید کرد.

9. Structure and Paragraphs

ساختار و پاراگراف بندی ها

شما همچنین می بایست نامه خود را در پاراگراف ها، نظم و ترتیب دهید. این یکی از بخش های مهم نگاشتن نامه می باشد و به ممتحن این اطمینان را می دهد که شما در پاراگراف بندی و تأثیر این مطلب بر نگارش خود توانمند هستید. در رایتینگ بخش نخست آزمون جنرال آیلتس ساختار بندی متن و پاراگراف بندی آن حائز اهمیت می باشد، از این روی شما باید با دقت زیادی، دستور العمل نامه instructions را مطالعه و نیز نوع پاراگراف بندی نامه را تعیین نمایید. در زیر ساختار کلی نامه در Letter writing General Module  آورده شده است:

Structure

Title

 • Opening statement – reason for writing
 • Body paragraph A (one point with detail)
 • Body paragraph B ( another point with detail)
 • Body paragraph C ( final point with detail)
 • Closing statement ( if needed)
 • Signing off
 • Name (choose a name or use your own)

10. Planning Your Letter

برنامه ریزی برای نگارش نامه در آیلتس

شما می بایست حداقل 3 یا 4 دقیقه صرف برنامه ریزی برای نگارش نامه تان بنمائید. پرداختن به تمام موضوعات مورد سئوال ، اضافه کردن جزئیات، استفاده از فرمت صحیح نامه و استفاده از پاراگراف بندی  50 درصد از نمره شما را تشکیل می دهد. بنابراین ارزش زمان گذاشتن را دارد.


مطالب مرتبط

پنج نکته برای آمادگی در رایتینگ تسک 2
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-20

پنج نکته برای آمادگی در رایتینگ تسک 2

اطمینان از خارج نشدن از موضوع، کنترل انسجام متن، استفاده از گرامر و لغات خوب، پرهیز از تکرار، استفاده کافی از جملات پیچیده و کلمات ربط در 280 کلمه و تنها در 40 دقیقه، اصلا کار آسونی نیست. پس نوشتن یک پلان ، ساختار بهتری رو به رایتینگ آیلتس تون میده. این pl ...

پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس

برای اونکه این ترس از بین بره، فقط یک راه‌حل وجود داره- تمرین کردن. تمرین کردن اعتماد به نفس رو بالا می‌بره و به شما یاد میده در صورتی‌که یک یا دو سوال رو از دست دادین، چه طوری خودتون رو جمع و جور کنین؛ یعنی چه جوری ادامه داده و به سوالات دیگه پاسخ بدین. ...

پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس

متحان ریدینگ سه بخش داره، یعنی شما باید 3 متن مجزا رو بخونید. چند سوال برای هر بخش وجود داره و شما 60 دقیقه برای خوندن متن‌ها و جواب دادن به تمام سوالا زمان دارید. ممکنه قبلاً چند تا تست ریدینگ رو دیده و متوجه شده باشین که برخی سوالات بر حسب اونچه که از ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی