تماس سریع

گرامرتون رو بررسی کنید!

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
گرامرتون رو بررسی کنید! گرامرتون رو بررسی کنید!

ازهر٨ كلمه اي كه زير آن خط كشيده شده است، ٥ كلمه داراي غلط 'حرف تعريف' (article) ميباشند. ميتوانيد دليل درستي يا نادرستي هركدام را توضيح دهيد؟

In the architecture, as in any art, it is never enough to solve a problem. Building forms have the profound effect on the quality of life; the painting and the sculpture reflect, comment on, and affect future of the arts and of humanity.

اين جدول به شما اصول استفاده از حرف تعريف را در انگليسي به شما معرفي ميكند.

 

 سه قانون پيش رو كه در ادامه فصل تكرار ميشوند، در اينجا  دسته بندي شده اند به خاطر اينكه  مهم ترين قوانين هستند كه شما را در اشتباه نكردن در زمينه حروف تعريف كمك ميكنند.

قانون اول: از a/an يا the ( يا غيره مثل my و this) براي اسامي مفرد قابل شمارش اسفاده كنيد.

Wrong :  Most university students own computer.

  Most university students own a computer.

قانون دوم: از the براي اشاره به اسامي مشخص استفاده كنيد. مفرد يا جمع بودن فرق نميكند. اشاره به اسامي مشخص، معين مي باشد.

Wrong :    Title of this course sounds interesting.

 The title of this course sounds interesting.

Wrong :   Questions on yesterday's grammar test were difficult

  The questions on yesterday's grammar test were difficult

قانون سوم: از the براي ارجاع كلي اسامي استفاده نكنيد چرا كه آنها نامعين هستند.

Wrong :    Our government should spend more money on the education.

  Our government should spend more money on education.

  Wrong :  The successful presentations require planning and practice.

 Successful presentations require planning and practice.

حرف تعريف نامعين (a/an)

از a/an براي اسامي قابل شمارش نامعين استفاده كنيد. در ادامه به قوانين مربوط به آن ميپردازيم.

از a/an براي معرفي يك اسم قابل شمارش مفرد استفاده كنيد.

Wrong :  Let's take a speech class this semester.

There is an excellent show on TV tonight.


از a/an براي تعريف يا طبقه بندي كردن چيزي استفاده ميكنيم.

مثال:

‏Jambalaya is a rice dish that is native to south Louisiana.

مثال:

‏My brother is an investigator for the city health department.

از a/an براي نشان دادن اينكه در حال صحبت راجع به يك آيتم هستيد، استفاده كنيد.

‏Excuse me. Do you have a pencil that I could borrow?

‏I need an eraser, as well.

از one به عنوان جايگزيني براي a استفاده نكنيد.

Do you have one pencil?

در اين مثال تاكيد بر روي تعداد است نه بر روي مداد.

اصطلاحات زماني خاص

 One قبل از روز،هفته،ماه، و به همين ترتيب براي اشاره به زماني خاص كه اتفاقي رخ داده است به كار ميرود

از a/an براي صحبت كردن از يك حقيقت كلي راجع به يك اسم قابل شمارش مفرد استفاده كنيد. وقتي اشاره به همه يا بيشتر اعضاي يك گروه باشد. ( اسامي قابل شمارش جمع هم همين كاربرد را دارند)

‏A piano has 96 keys.

Teachers should plan lessons

ما معمولا از حروف تعريف براي اسامي غير قابل شمارش استفاده نميكنيم. حروف ربط براي اسامي انتزاعي كه از فعل ها استخراج شده اند كاربرد دارند.

‏Time is money, (no article)

‏Hospitals saw a demand for better care, (abstract noun)

تمرين:

جملات زير را بخوانيد و تشخيص دهيد كه كدام قانون براي براي قسمت هاي خط كشيده شده صدق ميكنند. شماره قانون مورد نظر را در جاي خالي بنويسيد. اولي انجام شده است.

1 .__3__Georgia O’Keeffe was an American painter born in 1887 near Sun Prairie,Wisconsin.

2 .______O’Keeffe grew up on a dairy farm and knew at an early age that she wanted to be an artist.

3 ._____She held jobs as a commercial artistand as a teacher before moving to New York in 1918.

4 .______In New York, O’Keeffe found a new life with Alfred Stieglitz, a photographer and owner of the 291 gallery.

5 ._______In 1928, she took a vacation and went to Taos, New Mexico.

6 ._______The trip had an impact of such enormity that it changed her life forever. She referred to northern New Mexico as “the faraway.”

7 ._______New Mexico was a place with wide vistas and far-reaching horizons. O’Keeffe bought a Model A Ford with which to explore the back roads of her new home.

8 .______O’Keeffe’s large-flower paintings have been referred to as a woman’s art style, as though art created by a woman differed from that made by a man.

9 .______Today O’Keeffe remains an important contributor to American art of the twentieth century


مطالب مرتبط

پنج نکته برای آمادگی در رایتینگ تسک 2
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-20

پنج نکته برای آمادگی در رایتینگ تسک 2

اطمینان از خارج نشدن از موضوع، کنترل انسجام متن، استفاده از گرامر و لغات خوب، پرهیز از تکرار، استفاده کافی از جملات پیچیده و کلمات ربط در 280 کلمه و تنها در 40 دقیقه، اصلا کار آسونی نیست. پس نوشتن یک پلان ، ساختار بهتری رو به رایتینگ آیلتس تون میده. این pl ...

پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس

برای اونکه این ترس از بین بره، فقط یک راه‌حل وجود داره- تمرین کردن. تمرین کردن اعتماد به نفس رو بالا می‌بره و به شما یاد میده در صورتی‌که یک یا دو سوال رو از دست دادین، چه طوری خودتون رو جمع و جور کنین؛ یعنی چه جوری ادامه داده و به سوالات دیگه پاسخ بدین. ...

پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس

متحان ریدینگ سه بخش داره، یعنی شما باید 3 متن مجزا رو بخونید. چند سوال برای هر بخش وجود داره و شما 60 دقیقه برای خوندن متن‌ها و جواب دادن به تمام سوالا زمان دارید. ممکنه قبلاً چند تا تست ریدینگ رو دیده و متوجه شده باشین که برخی سوالات بر حسب اونچه که از ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی