مشاوره رایگان 02145328

قوانین مربوط به غیبت، کنسل کردن نمره و Administrative Review در آزمون GRE

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
قوانین مربوط به غیبت، کنسل کردن نمره و Administrative Review در آزمون GRE قوانین مربوط به غیبت، کنسل کردن نمره و Administrative Review در آزمون GRE

گزارش نمره GRE به گیرنده های مشخص شده ارسال می شود.

 • گزارش نمره سازمانی رسمی شما، که توسط گیرندگان تعیین شده توسط شما دریافت می شوند شامل نام، آدرس، آدرس ایمیل، شماره تلفن، مقاطع فوق لیسانس درخواستی، نمرات آزمون جی آر ای و رتبه ی percentile مربوطه می شود. این شامل هیچ اطلاعاتی در مورد گیرندگان دیگری که انتخاب کرده اید نمی شود.
 • عکس شما و پاسخ های رایتینگ تحلیلی ( analytical writing ) نیز با گیرندگان تعیین شده شما به اشتراک گذاشته می شود.
 • گزارش نمره سازمانی تنها شامل نمراتی است که شما برای ارسال آنها از گزینه ScoreSelect استفاده کرده اید.
 •  اگر موسسه ای که برای ارسال گزارش نمرات خود تعیین کرده اید درخواست کند که اطلاعات پرونده های ETS به این موسسه ارسال شود، ETS اطلاعات لازم را برای آن دسته از موسسات، برای شناسایی یا جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی و همچنین برای حفظ یکپارچگی آزمون جی آر ای ارسال می کند.

غیبت در جلسه ی آزمون GRE چه تبعاتی دارد؟

اگر در جلسه ی آزمون غیبت کنید، موسسات هیچ اطلاعاتی را در مورد عدم حضور شما یا در مورد نمرات قبلی شما در پرونده دریافت نخواهند کرد.

نمرات شما فقط به موارد زیر گزارش می شود:

 • شما.
 • مؤسساتی که شما تعیین می کنید.
 • اسپانسرهای اعطا کننده ی فلوشیپ مورد تایید که شما تعیین کرده باشید.
 • مسئولینی که گیرندگان گزارش نمره ممکن است برای پردازش نمرات انتخاب کنند.

گزارش نمره تنها بر اساس درخواست شما منتشر می شود. ETS نمرات شما را بر اساس درخواست موسسات یا اسپانسر ها ارائه نمی کند. تنها برای استفاده در مطالعات تحقیقاتی که توسط هیئت مدیره جی آر ای تایید شده است، و نام شرکت کنندگان در آنها ناشناس است، این کار انجام می شود.

سوابق نمره و اسنادی که شما تکمیل کرده اید و در  ETS حفظ می شوند نظیر عکس ها و اسناد ورود به سیستم در روز آزمون، ممکن است به اشخاص ثالث (به عنوان مثال، نهاد های دولتی، دادگستری) در صورت درخواست برای محاکمه، داده شود.

اطلاعات عملکرد و سوابق شرکت کننده

پاسخ های شرکت کنندگان به سوالات اطلاعات سوابق و داده های عملکرد آنها ممکن است در نمونه های تجزیه و تحلیل، داده های تفسیر نمره، آمار گروهی و مطالعات تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد. پاسخ های متنی شرکت کنندگان، ممکن است در دوره های ETS برای آموزش مصححان، برای کمک به تفسیر نمره ها توسط گیرنده ها یا کمک به شرکت کننده های دیگر برای آماده شدن برای آزمون استفاده شود. در تمامی مورد، تمام اطلاعات شناسایی حذف خواهد شد.

بررسی سوالات آزمون ETS

ETS به طور مرتب به دنبال بازرسی گسترده و روش های کنترل کیفیت برای شناسایی و اجتناب از سوالات ناقص و خطاهای مربوط به نتیجه گیری می باشد. چنین رویه هایی عبارتند از:

 • بررسی مستقل توسط افراد واجد شرایط
 •  سوالات پیش آزمون برای آزمون عمومی جی آر ای
 •  بازخورد از شرکت کنندگان پس از شرکت در آزمون
 •  تجزیه و تحلیل دقیق داده های عملکرد در هر سوال پس از آن که آن سوال در یک آزمون استفاده می شود
 • با این وجود، گاهی اوقات ممکن است خطایی پس از نمره دهی گزارش شده باشد. هر گاه این اتفاق می افتد، شرایط خاص را با دقت بررسی می کنیم و اقدام اصلاحی را که برای همه افراد مربوطه عادلانه تر است، انجام می دهیم.
 • لغو نمرات توسط ETS
مسائل مربوط به امنیت آزمون GRE

ETS تلاش می کند تا نمراتی را گزارش دهد که دقیقا عملکرد هر شرکت کننده را نشان می دهد. بر این اساس، استانداردها و روال های ETS برای آزمون ها دو هدف اصلی دارند: دادن فرصت های معادل به هر شرکت کننده برای نشان دادن توانایی های خود و جلوگیری از از دستیابی هر شرکت کننده به مزیتی ناعادلانه نسبت به دیگران. برای ترویج این اهداف، ETS حق لغو هر نمره آزمون یا عدم گزارش آن و یا هر اقدام دیگری را که مناسب می داند دارد، اقداماتی نظیر محرومیت شرکت کننده از آزمون های آینده و یا ارجاع موضوع به مقامات مجری قانون، در صورتی که ETS معتقد باشد بی نظمی ای در جلسه ی آزمون اتفاق افتاده است.همچنین، ETS حق لغو نمره یا عدم گزارش آن یا هر اقدام مناسب دیگری را در این شرایط دارد: اگر یک تفاوت ظاهری واضح در مدارک شناسایی شرکت کننده وجود داشته باشد؛ شرکت کننده درگیر سوء رفتار شده باشد، برای مثال اینکه شخص دیگری را به جای خود به جلسه ی آزمون فرستاده باشد، دسترسی نادرست به سوالات آزمون یا پاسخ آنها داشته باشد، سوالات آزمون یا پاسخ آن را به اشخاص ثالث افشا کرده باشد ، سرقت ادبی یا تقلب کرده باشد؛ یا نمره به هر دلیل دیگری نامعتبر باشد. ETS حق دارد که اطلاعاتی را که در مورد شرکت کننده و شرایط و ضوابط آزمون در اختیار وی قرار دارد با (الف) هر نهادی که ETS به عنوان یک کاربر مجاز از نمرات آزمون بشناسد، از جمله هر موسسه ای که ETS به درخواست شرکت کننده گزارش نمرات آزمون را با آن به اشتراک می گذارد، (ب) هر سازمان دولتی که مسئولیت اجرای قوانین جزائی و / یا مهاجرتی ایالات متحده را دارد. هنگامی که ETS نمره آزمون را که قبلا گزارش شده لغو می کند، به گیرندگان نمره اطلاع می دهد که نمره لغو شده است و همچنین ممکن است توضیح دهد که چرا نمره لغو شده است. ما یک کپی از نامه لغو که شما دریافت می کنید، به گیرندگان گزارش نمرات شما هم می فرستیم.

ناهنجاری در آزمون GRE

'ناهنجاری در آزمون' به مشکلات مربوط به برگزاری یک آزمون اشاره دارد. ناهنجاری در آزمون ممکن است از اقدامات شرکت کنندگان، کارکنان مرکز آزمون ETS یا از علل طبیعی یا انسانی نشأت بگیرد. هنگامی که در آزمون بی نظمی رخ می دهد، این ممکن است بر روی یک فرد یا گروهی از شرکت کنندگان تاثیر بگذارد. چنین مشکلی شامل این موارد می شود: خطاهای اداری (مانند زمان نامناسب، صندلی نامناسب، مواد ناقص [مانند فرم های آزمون نادرست]، و تجهیزات معیوب)؛ دسترسی غیرمجاز به محتوای آزمون و سایر اختلالات برگزاری آزمون(مانند بلایای طبیعی یا موارد اضطراری دیگر). اگر بی نظمی در آزمون رخ دهد، ETS ممکن است آزمون را تصحیح نکرده یا نمره آزمون را لغو کند. هنگامی که به صلاح دید ETS این امر انجام می شود، ETS به شرکت کنندگان تحت تاثیر این امر، این فرصت را می دهد تا بدون پرداخت هزینه، در اسرع وقت دوباره در آزمون شرکت کنند.

عدم تطابق در شناسایی شرکت کننده ی آزمون GRE

هنگامی که به قضاوت ETS یا قضاوت مدیران مرکز آزمون، عدم تطابقی در شناسایی شرکت کننده وجود داشته باشد، شرکت کننده ممکن است از مرکز آزمون اخراج شود. علاوه بر این، اگر اسناد یا عکس، در روز آزمون تایید نشوند و یا ETS شواهدی داشته باشد که شما برای آزمون حضور نداشته اید، ممکن است آزمون را تصحیح نکرده یا نمره آزمون را لغو کند. همچنین اگر پس از اینکه نمره ی شما انتشار یافت، عدم تطابقی در نمرات شما دیده شود، ETS می تواند نمره ی شما را لغوکرده، شما را از شرکت در آزمون های بعدی محروم کند و گیرندگان گزارش نمره ی شما را از لغو نمره ی شما آگاه کند.

تبعات سوء ظن نسبت به شرکت کننده ی آزمون جی آر ای

هنگامی که ETS یا مسئولان مرکز آزمون متوجه می شوند که در ارتباط با یک شرکت کننده سوءظن وجود دارد، ممکن است شرکت کننده را از مرکز آزمون اخراج کند یا ETS ممکن است آزمون را تصحیح نکند یا نمره آزمون را لغو کند. متخلفان در آزمون که نمرات آنها لغو می شود، هزینه های پرداختی بابت آزمون خود را از دست می دهند و مجبور خواهند شد دوباره تمام هزینه را پرداخت کرده و در نوبت بعدی در آزمون جی آر ای شرکت کنند. هیچ یک از سوابق لغو نمره یا دلیل لغو در گزارش های نمره بعدی شرکت کننده که به کالج ها، دانشگاه ها و / یا اسپانسرها ارسال می شود، ذکر نخواهد شد.

نمرات نامعتبردر آزمون جی آر ای

ETS همچنین می تواند نمرات را، اگر در قضاوت آن شواهد قابل توجهی وجود داشته باشد که به دلایلی دیگر نامعتبر هستند، لغو کند. شواهد قابل توجه یعنی شواهدی که برای متقاعد کردن یک فرد معقول کافی است. استاندارد شواهد حائز اهمیت (به عنوان مثال، مستلزم اثبات) نسبت به شکایات معقول، واضح و متقاعد کننده، پایین تر است. شواهد نمره های نامعتبر ممکن است شامل دست خط متناقض، الگوهای پاسخ غیر معمول و عملکرد غیر منسجم در بخش های مختلف آزمون باشد. قبل از لغو نمرات مطابق با این پاراگراف، ETS این مسائل را با شرکت کننده در میان می گذارد، به شرکت کننده حق انتخاب یک راه از بین تعدادی گزینه را می دهد. گزینه ها ممکن است شامل این موارد باشد: لغو داوطلبانه نمره، شرکت مجدد رایگان در همان آزمون ، کوپن برای آزمون آینده یا داوری در مطابقت با توافقنامه استاندارد دادرسی ETS. علاوه بر این، یک کپی از بروشوری درباره ی نحوه ی نمره دهی که این جزئیات را بیشتر توضیح می دهد، برای شرکت کننده ارسال می شود.

توجه:

گزینه شرکت دوباره در آزمون فقط برای شرکت کنندگان در آمریکا و کانادا در دسترس است. گزینه داوری تنها برای آزمودن کسانی است که در امریکا در آزمون شرکت می کنند.

فعالیت فکری مستقل

پاسخهای تشریحی شما در بخش تحلیلی نوشتار توسط نرم افزار شناسایی شباهت مقاله ETS و توسط خوانندگان writing با تجربه در طول فرایند نمره دهی بررسی خواهد شد. با توجه به ارزش بالایی که فعالیت های فکری مستقل در مدارس و دانشگاه ها  دارند، پاسخ تشریحی شما باید نتیجه ی کارِ خود شما باشد. ETS حق دارد نمره ی شرکت کننده ای را زمانی که پاسخ مقاله شامل هر یک از موارد زیر است، لغو کند:

 • متنی که به طرزی غیرعادی مشابه آنچه در یک یا چند پاسخ دیگر مقاله جی آر ای دیده می شود، باشد؛
 • نقل قول بدون عنوان، زبانی که در هر منبع منتشر شده یا منتشر نشده، از جمله منابع اینترنتی و / یا منابع ارائه شده توسط هر شخص ثالث دیده می شود؛
 • استفاده از متنی که از طریق همکاری با دیگران نوشته شده بدون اشاره به سهم دیگران
 • Writing ی که به عنوان کار شرکت کننده ارائه شده اند که ظاهرا به طور کامل یا تا حدودی از جای دیگر قرض گرفته شده یا توسط فرد دیگری تهیه شده است.

هنگامی که یک یا چند مورد از موارد فوق رخ می دهد، ETS می تواند در قضاوت حرفه ای خود نتیجه گیری کند که این پاسخ تشریحی، مهارت های نوشتن مستقل را که این آزمون به دنبال اندازه گیری آنهاست نشان نمی دهد. هنگامی که ETS به این نتیجه برسد، نمره نوشتن تحلیلی را لغو می کند و به دلیل آنکه نمرات نوشتار تحلیلی به طور کلی بخشی جدایی ناپذیر از آزمون است، نمرات آزمون عمومی جی آر ای نیز لغو می شود.
آزمون عادلانه و استفاده از نمره

ETS و برنامه GRE گام هایی برای اطمینان از اینکه تا حد ممکن، آزمون ها و نمرات آزمون برای همه شرکت کنندگان در آزمون، صرف نظر از عضویت گروهی، منصفانه است، برداشته است. علاوه بر این، هیئت مدیره GRE راهنمای استفاده از نمرات را ایجاد کرده است، که خلاصه ای از ملاحظات برای استفاده مناسب از نمرات آزمون GRE، طراحی شده برای تشویق موسسات به استفاده مناسب از نمرات GRE است.

نمرات موجود در سوابق قابل گزارش شما

برای آزمون های انجام شده در تاریخ 1 جولای 2016 یا بعد از آن، نمرات به مدت پنج سال پس از تاریخ آزمون تان قابل گزارش هستند. به عنوان مثال نمرات برای آزمونی که در تاریخ 3 ژوئیه 2017 گرفته شده است، تا 2 ژوئیه 2022 قابل گزارش است.

برای آزمونهای انجام شده قبل از 1 ژوئیه 2016 نمرات می توانند پنج سال پس از سال آزمونی که شما در آن شرکت کردید (1 ژوئن تا 30 ژوئن)، قابل گزارش باشد. به عنوان مثال، نمرات برای آزمونی که در تاریخ 15 می 2015 انجام شده است، تا 30 ژوئن 2020 قابل گزارش است.

نمرات جی آر ای قبل از ژوئیه 2012 دیگر قابل گزارش نیستند.

مطالب مرتبط

6 نکته برای اینکه در طول آزمون GRE خونسردی تون رو حفظ کنید!
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

6 نکته برای اینکه در طول آزمون GRE خونسردی تون رو حفظ کنید!

شما هم قبل از امتحان دلتون هُرّی می ریزه؟ حتی سر جلسه ی آزمون آزمایشی GRE ؟ منم همین طور، با اینکه هشت ساله دارم توی آزمون های GRE شرکت می کنم. من در طول این سالها چندتا فن یاد گرفتم که کمکم میکنه در طول آزمون GRE آرامش خودمو حفظ کنم و نمره ی عالی بگیرم، ا ...

5 راه برای انتخاب برنامه کارشناسی ارشد
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

5 راه برای انتخاب برنامه کارشناسی ارشد

پیدا کردن برنامه های تحصیلات تکمیلی متناسب با حرفه و نیاز های شما می تواند خسته کننده باشد. با توجه به میانگین هزینه یک فارغ التحصیل در ایالات متحده حدودا از $ 30،000 تا $ 120،000 ، سرمایه گذاری بزرگی در آینده است که نمی توانید به آسانی از آن بگذرید.حتی پی ...

6 ایراد معمول در رایتینگ تحلیلی GRE
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

6 ایراد معمول در رایتینگ تحلیلی GRE

مفروضات بدون ارائه دلیل یکی از معمول ترین ایرادهای موجود در بخش تحلیل استدلال در آزمون GRE است. میدونید که توی این بخش شما باید یک استدلال داده شده رو نقد کنید و ایرادهای معمولش رو پیدا کنید. این Unjustified Assumption خیلی مهمه. ...

328 45 - 021کلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی