تماس سریع

نوع سوال واژگان در متن تافل (Vocabulary in Context)

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
نوع سوال واژگان در متن تافل (Vocabulary in Context) نوع سوال واژگان در متن تافل (Vocabulary in Context)

در این نوع سوالات به دنبال یافتن بهترین معادل برای واژه ای مشخص شده در سوال هستیم. غالبا این نوع سوال جزسوالات راحت محسوب می شود اما اگر واژه ای عمومی مدنظر باشد که بتواند معانی گسترده ای داشته باشد اغلب درجه دشواری سوال بالا می رود.

1)    در وهله اول با تکنیک کلی این سوال آشنا می شویم که به آن Partial Skimming می گوییم.

 این تکنیک به این معناست که اول واژه را در متن می یابیم، سپس جمله ی حاوی واژه را مشخص کرده و از لغات پیرامون واژه ی مدنظر سراغ گزینه ها می رویم؛ اگر پاسخ هنوز مشخص نبود، سراغ جمله ی ماقبل آن رفته و دو جمله را باهم می خوانیم. درصورتی که همچنان سوال مشکل بود، سراغ جمله ی بعد رفته و سه جمله را با هم مدنظر قرار داده و واژگان کلیدی ای که به یافتن معنای لغت مدنظر کمک می کند را مطالعه می کنیم.

  • نکته مدنظر این است که در تکنیک Partial Skimming باید تسلط کافی روی انواع ساختارهای جمله بندی و قواعد داشته باشیم تا بتوانیم ارتباطات بین لغات کلیدی و واژه ی مدنظر سوال را بیابیم.
  • سرنخ or و to be:

 این دوسرنخ دو تکه از سوال را مستقیما به هم متصل کرده و درواقع معنای واژه را بدست می دهند.

ii. سرنخ Adjective Clause و  Appositive: این دو ساختار جمله که رفتاری توصیفی دارند، به مشخص سازی لغت مدنظر سوال با استفاده از صفت و جملات وصفی می پردازند

  • سرنخ List or Series:

 در این نوع سرنخ، توجه به لغات قبل و بعد لغت مدنظر، که همسان هم می باشند می تواند به درک معنای واژه ی مدنظر سوال کمک کند.

2) در این قسمت پس از مطمئن شدن از حد و حدود معنای لغت مربوطه با استفاده از Partial Skimming، سراغ تکنیک Elimination یا همان رد گزینه می رویم. توجه کنید که رد

گزینه در این نوع سوال عضوی لاینفک می باشد.

3)    در کنار دوتکنیک بالا، باید به نکات مربوط به Word Parts نیز توجه داشت که به کمک Prefix، Stem ، و Suffix می توان بدون توجه به متن بهترین معادل لغت مدنظر را به دست آورد 

Example: It is a popular notion that autumn leaves are tinted by freezing temperatures. In truth, the foliage is dulled, not colored, by frost.

 The word foliage in the passage means

a. season of year

b. type of chemical

c. mass of leaves

d. species of tree

در این سوال همانطور که مشخص است، In Truth رابطی برای تاکید می باشد، پس با Partial Skimming متوجه می شویم که عناصری از جمله قبل با عناصر داخل جمله ای که واژه foliage را دربرگرفته است ارتباط مستقیم دارند یعنی:

Tinted = no colored, freezing temperatures = frost

پس نتیجه می شود که لغت foliage با autumn leaves  برابرا می باشد.

 There is increasing evidence that the impacts of meteorites have had important effects on Earth, particularly in the field of biological evolution. Such impacts continue to pose a natural hazard to life on Earth. Twice in the twentieth century, large meteorite objects are known to have collided with Earth.

The word “pose” on line 2 is closest in meaning to

a. claim

b. model

c. assume

d. present

با توجه به لغات مشخص شده و ارتباط معنایی کلمات مرتبط یا همان context می توان پی برد که بهترین گزینه برای این لغت با اعمال تکنیک رد گزینه، d یا همان present خواهد بود که نشان دهنده مخاطره انگیز بودن شرایط و طبیعتا مشخص شدن یا ارائه آن مخاطره می باشد که با لغت evidence به عنوان clue می توان مطمئن تر عمل کرد.

 This impact released an enormous amount of energy, excavating a crater about twice as large as the lunar crater Tycho. The explosion lifted about 100 trillion tons of dust into the atmosphere, as can be determined by measuring the thickness of the sediment layer formed

The word “excavating” is closest in meaning to

a. digging out

b. extending

c. destroying

d. covering up

لغت فوق با استفاده از word parts به راحتی به ex و  cave تقسیم میگردد که اولی به معنای بیرون و دومی که از همان غار می آید به معنای کندن می باشد. پس درکل حفر کردن 

بهترین گزینه است. از طرفی با Partial Skimming از لغتی همچون crater، explosion  و lift می توان پی برد که کنده شدن مطرح می باشد.


مطالب مرتبط

4راه برای تقویت Listening در آزمون تافل iBT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-23

4راه برای تقویت Listening در آزمون تافل iBT

Listening تافل ترکیبی ازمکالمات پیرامون زندگی و تجارت می باشد.در این مبحث با چگونگی ارتقاء مهارت listening برای آزمون TOEFL و چگونگی کسب نمره قابل قبول در این بخش آشنا می شوید. ...

برای بهبود Listening در آزمون تافل این نکات را بدانید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-23

برای بهبود Listening در آزمون تافل این نکات را بدانید

TOEFL یک نگرش خوب بیان علمی از سخنرانی ها و گفتگوهای آکادمیک در محوطه دانشگاه یا کلاس را مهیا می کند. در این پست، به راهکارهایی که واقعا می توانند به توسعه مهارت های Listening TOEFL دانشگاهی که برای آزمون TOEFL و گرفتن نمره خوب در این بخش است بیانجامند، می ...

٥ استراتژدي مهم برای موفقیت در آزمون TOEFL
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-23

٥ استراتژدي مهم برای موفقیت در آزمون TOEFL

شركت در TOEFL هميشه استرس زا بوده و هست. چراكه بايد يك نمره دقيق و مشخص بگيرين. واسه اين امتحان كلي هزينه ميكنين و ماه ها صرف آماده شدن واسه اون وقت ميزارين.ممكنه جلسه امتحان شلوغ و پر سر و صدا باشه يا اينكه شب قبل امتحان به اندازه كافي نخوابيده باشين. راج ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی