مشاوره رایگان 02145328

تکنیک های پاسخگویی به سوالات ریدینگ آیلتس

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
تکنیک های پاسخگویی به سوالات ریدینگ آیلتس تکنیک های پاسخگویی به سوالات ریدینگ آیلتس

در ریدینگ آیلتس 14 نوع متفاوت از سوال ها هست که به شما داده می شود. در آیلتس شما فقط یک ساعت زمان دارید که 3 متن را بخوانید و 40 سوال را پاسخ دهید.این سوال ها به گونه های سوألی متفاوت دسته بندی می شوند که شما باید به آنها پاسخ دهید .هر پاراگراف معمولاً دارای3 یا 4 گونه ی متفاوت از سوأل ها یا  Question Batch می باشد. به منظور بهتر آماده شدن برای IELTS شما باید مطمئن باشید که تمامی انواع سئوال ها را تمرین کرده و مسلط می باشید. در زیر لیستی از انواع سوأل ها به همراه مهارت های پاسخ دهی به آن ها  به طور مختصر تهیه شده است.

Matching Headings Questions

انتخاب عنوان برای پاراگراف یا بخش

شما در این گونه از سوال ها می بایست عنوانی(heading) انتخاب کنید که برای پاراگراف داخل متن مناسب باشد.

     مهارت ها:

 • فهمیدن مقصود و هدف هر پاراگراف؛
 • تشخیص تفاوت بین ایده اصلی (main idea) و نکات فرعی و کمکی (supporting points)؛
 • درک هدف های پاراگراف ها و بخش ها؛
 • درک محتوای کلی هر پاراگراف یا بخش؛

    نکات:

 • عنوان ها (heading)  را بخوانید قبل از اینکه پاراگرافها را بخوانید.
 • معمولاً عنوان ها (headings) از آنچه که شما نیاز دارید ،بیشتر هستند.
 • عنوان ها (headings) را تحلیل کنید قبل از اینکه آن ها را به پاراگراف یا بخش مورد نظر ربط بدهید.
 • پاسخ ها همیشه اعداد رومی هستند (i,ii,iii,iv,…) موقع پاسخ دهی حتما از این اعداد استفاده نمایید
 • پاسخ ها به ترتیب نمی ایند.


True False Not Given/Yes No Not Given Questions

اطلاعات درست/غلط و داده نشده

شما در این گونه سوأل ها می باست به درستی یا غلطی و همچنین اطلاعات داده نشده در پاراگراف پاسخ دهید.

مهارت ها:

 • تشخیص اطلاعات خاص و مشخص در پاراگراف؛
 • بررسی اجمالی (scanning )  و درک متن (T/F/NG questions)؛
 • فهم نظر و عقیده ی نویسنده (Y/N/NG questions)؛

 نکات:

 • فهم معنی هر گزینه بسیار مهم است؛
 • بله /صحیح ،به معنی یافتن همان اطلاعات در متن می باشد.(yes/true=the same information)؛
 • خیر/غلط ، به معنی یافتن اطلاعاتی مغایر با اطلاعات داده شده در سوأل می باشد.(no/false=the opposite information)؛
 • اطلاعات داده نشده به معنی اطلاعاتی می باشد که در گزینه های سوال وجود دارد اما در متن وجود ندارد.( not given=the information is not found)؛
 • paraphrase گزینه ها قبل از نهایی نمودن پاسخ ها؛
 • پاسخ ها معمولا به ترتیب می آیند؛

Matching Paragraph Information Questions

ارتباط دادن اطلاعات متن به گزینه های داده شده

در این نوع از سئوالات IELTS می بایست اطلاعات داده شده در سوآل با اطلاعاتی که در یکی از پاراگراف های داخل متن آمده است،ارتباط داده شود.

مهارت ها:

 • تشخیص اطلاعات خاص؛
 • بررسی اجمالی (scanning) اطلاعات پاراگراف؛

نکات:

 • Paraphrase  اطلاعات داده شده در سوال؛
 • پیدا کردن اطلاعات در پاراگراف ها؛
 • پاسخ ها به ترتیب نمی آیند؛
 • پاسخ ها معمولاً یک حرف است (A,B,C,D,…) با دقت بررسی نمائید؛
 • دقت داشته باشید تمامی پاراگراف ها ممکن است مورد سوال قرار نگیرند؛

 Summary Completion Question

تکمیل خلاصه متن

در این گونه از سوالات می بایست خلاصه ای از متن تکمیل گردد و یا جای خالی با استفاده از کلمات داده شده داخل کادر تکمیل گردند.

مهارت ها:

 • بررسی اجمالی( Scanning ) اطلاعات خاص داخل متن
 • فهم ایده های اصلی  و نکات فرعی
 • انتخاب کلمات مناسب

نکات:

 • تشخیص اینکه چه نوع کلمه ای لازم دارید برای فضای خالی (اسم،فعل،صفت و ...) .
 • مکان یابی و شناسایی اطلاعات داخل متن به منظور انتخاب کلمه صحیح
 • اگر کلمات را از داخل پاراگراف انتخاب می کنید با دقت بررسی کنید ، ممکن است چند کلمه برای هر سئوال صحیح به نظر برسند ولی گزینه صحیح هرگز با بخشی از صورت سئوال همپوشانی معنایی یا ظاهری (redundancy)  ندارد.
 • پاسخ ها معمولاً به ترتیب می آیند.
 • جملات می بایست از لحاظ گرامری صحیح باشند که این امر می تواند در انتخاب کلمه مناسب برای جای خالی کمک کند.


 Sentence Completion Questions

تکمیل جملات

در این نوع سوالات می بایست جای خالی با کلماتی که دقیقا  از متن انتخاب میگردد تکمیل گردد.

مهارت ها:

 • بررسی اجمالی (Scanning) برای اطلاعات خاص؛
 • انتخاب واژه مناسب؛
 • فهم اطلاعات داخل متن؛

نکات:

 • تشخیص اینکه چه نوع کلمه ای برای جای خالی لازم دارید Part of speech (اسم،فعل، صفت و..).
 • مکان یابی و معین کردن جای اطلاعات داخل متن به منظور انتخاب کلمه صحیح
 • جملات می بایست از لحاظ گرامری صحیح باشند که این امرمی تواند در انتخاب کلمه صحیح برای جای خالی کمک کند.
 • بررسی نمائید چند کلمه می تواند مناسب باشد برای هر پاسخ و در نهایت با حفظ معنا انتخاب را انجام دهید.
 • پاسخ ها معمولاً به ترتیب می آیند.

سوالات چند گزینه ای

در این نوع از سوالات می بایست گزینه صحیح یا پایان صحیح یک جمله correct ending را از بین 3 یا  4 گزینه ممکن انتخاب نمایید.

مهارت ها:

 • بررسی اجمالی (Scanning)  برای اطلاعات خاص؛
 • درک اطلاعات متن؛

نکات:

 • Paraphrase اطلاعات در سوال و  نظرات؛
 • مکان یابی دقیق اطلاعات در متن؛
 • پاسخ ها به ترتیب می آیند؛
 • پاسخ ها معمولاً حروف هستند (A,B,C,D,…) به هنگام پاسخ دهی به دقت بررسی نمائید؛

انتخاب از یک لیست List Selection 

در این نوع از سوال ها می بایست، گزینه صحیح را از یک لیست از کلمات، اطلاعات یا نام ها انتخاب نمائید.این نکته را هم در نظر داشته باشید که این نوع از سوال ها با سوال های چند گزینه ای (multiple choice) تفاوت دارد زیرا در اینجا سوالات تماماً مربوط هستند فقط به یک لیست بلند از پاسخ های ممکن.

مهارت ها:

 • بررسی اجمالی (Scanning)  برای اطلاعات
 • درک اطلاعات متن
 • تشخیص ایده هایی که به یکدیگر مربوط می باشند

نکات:

 • لیست را بخوانید و  paraphrases را آماده کنید.
 • سوالات را بخوانید و واژگان اصلی را تشخیص دهید.
 • مکان یابی اطلاعات داخل متن
 • پاسخ ها به ترتیب می آیند.
 • پاسخ ها معمولاً حروف (A-G) هستند با دقت بررسی نمائید.


انتخاب عنوان Choosing a Title

در اینجا می بایست مناسب ترین عنوان را از لیست انتخاب نمائید.

مهارت ها:

 • تشخیص هدف ها از متن؛
 • تمیز قائل شدن بین جزئیات و هدف های اصلی؛

نکات:

 • به تفاوت های بین عنوان های ممکن توجه کنید.
 • به شروع و پایان پاراگراف ها توجه داشته باشید.
 • برای هر سوال خیلی زمان صرف نکنید.این یک مساله با ارزش است.

 Categorisation Questions

دسته بندی سوالات

در اینجا می بایست تشخیص دهید اطلاعات به کدام لیست تعلق دارد.

مهارت ها:

 • مکان یابی اطلاعات داخل متن؛
 • دسته بندی (Categorising ) اطلاعات؛

نکات:

 • پیدا کردن اطلاعات داخل متن.
 • تصمیم بگیرید اطلاعات داده شده به کدام دسته بندی تعلق دارد.
 • به Paraphrases توجه داشته باشید.
 • پاسخ ها به ترتیب می آیند.

 ارتباط دادن انتهای جمله Matching Sentence Endings

در اینجا شروع جملات با پایان های صحیح داده شده در لیست تکمیل می گردد.

مهارت ها:

 • مکان یابی اطلاعات در متن؛
 • درک و فهم اطلاعات؛

نکات:

 • ابتدا جملات را بخوانید سپس پایان هایی که مناسب هستند برای تکمیل جملات داده شده را بخوانید.
 • Paraphrases  را آماده کنید.
 • اطلاعات را داخل متن پیدا کنید.
 • بهترین و مناسب ترین پایان را برای اطلاعات داخل متن انتخاب کنید.
 • جمله کامل می بایست از لحاظ گرامری صحیح باشد.
 • ابتدای هر جمله ادامه اطلاعات داخل متن می باشد.
 • پاسخ ها معمولاً حروف هستند (A-G) با دقت بخوانید و پاسخ دهید.
 • معمولاً پایان های  بیشتری نسبت به آنچه که لازم دارید داده شده است.

 تکمیل جدول Table Completion 

در اینجا جدول با استفاده از کلمات صحیح داخل متن تکمیل می گردد.

مهارت ها:

 • مکان یابی اطلاعات مشخص در متن؛
 • درک جزئیات؛

نکات:

 • عنوان ستون ها در جدول را بخوانید.
 • تشخیص نوع کلمه ای که هر قسمت از جدول لازم دارید.
 • بررسی اجمالی (Scanning)  متن
 • پاسخ ها معمولاً در قسمت مناسبی از متن قرار داده شده اند.
 • بررسی کنید برای هر پاسخ چند کلمه می توانید بکار ببرید.


Flow Chart Completion Questions

تکمیل  فلوچارت

در اینجا با استفاده از واژگان صحیح نمودار تکمیل می گردد.

مهارت ها:

 • مکان یابی اطلاعات مشخص داخل متن؛
 • انتخاب واژگان مناسب؛
 • فهم جژئیات؛

نکات:

 • تشخیص اینکه چه نوع کلمه ای از مناسب است برای هر بخش از نمودار؛
 • بررسی اجمالی (Scan) متن؛
 • پاسخ ها همیشه به ترتیب نمی آیند؛
 • برای تکمیل اطلاعات داخل نمودار از ترتیب فلش ها و باکس ها استفاده کنید؛
 • واژگان مناسب را از داخل متن انتخاب نمایید؛
 • تعداد کلماتی که می تواند برای هر پاسخ استفاده شود ،بررسی کنید؛

 Diagram Completion Questions

تکمیل دیاگرام

در اینجا دیاگرام را برچسب گذاری (نام گذاری) می کنیم.

مهارت ها:

 • مکان یابی اطلاعات داخل متن؛
 • ارتباط اطلاعات به دیاگرام؛
 • انتخاب واژگان مناسب؛

نکات:

 • تشخیص اینکه کدام نوع از کلمه برای پاسخ دادن و تکمیل دیاگرام مناسب است (اسم/فعل و ...)؛
 • یافتن اطلاعات داخل متن؛
 • اطلاعات معمولاً در یک پاراگراف مشخص یا دو پاراگراف متن جایگذاری شدند؛
 • بررسی اینکه چند کلمه می تواند برای پاسخ دهی صحیح باشد؛
 • پاسخ ها همیشه به ترتیب نمی آیند؛

 Short Answer Questions

پاسخ های کوتاه

در اینجا سوالات با توجه  و معطوف به جزئیات داخل متن پاسخ داده می شود.

مهارت ها:

 • مکان یابی اطلاعات داخل متن؛
 • درک جزئیات و اطلاعات مشخص؛

نکات:

 • تشخیص نوع کلمه (اسم،فعل،صفت و ..) مناسب برای پاسخ دهی؛
 • Paraphrase لغات داخل سوالات؛
 • بررسی اجمالی (Scan)  متن برای مکان یابی اطلاعات؛
 • بررسی اینکه چند کلمه می تواند برای پاسخ دهی مناسب باشد؛
 • پاسخ ها به ترتیب می آیند؛

مطالب مرتبط

پنج نکته برای آمادگی در رایتینگ تسک 2
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-20

پنج نکته برای آمادگی در رایتینگ تسک 2

اطمینان از خارج نشدن از موضوع، کنترل انسجام متن، استفاده از گرامر و لغات خوب، پرهیز از تکرار، استفاده کافی از جملات پیچیده و کلمات ربط در 280 کلمه و تنها در 40 دقیقه، اصلا کار آسونی نیست. پس نوشتن یک پلان ، ساختار بهتری رو به رایتینگ آیلتس تون میده. این pl ...

پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس

برای اونکه این ترس از بین بره، فقط یک راه‌حل وجود داره- تمرین کردن. تمرین کردن اعتماد به نفس رو بالا می‌بره و به شما یاد میده در صورتی‌که یک یا دو سوال رو از دست دادین، چه طوری خودتون رو جمع و جور کنین؛ یعنی چه جوری ادامه داده و به سوالات دیگه پاسخ بدین. ...

پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

پنج نکته ی مهم درباره ی ریدینگ آیلتس

متحان ریدینگ سه بخش داره، یعنی شما باید 3 متن مجزا رو بخونید. چند سوال برای هر بخش وجود داره و شما 60 دقیقه برای خوندن متن‌ها و جواب دادن به تمام سوالا زمان دارید. ممکنه قبلاً چند تا تست ریدینگ رو دیده و متوجه شده باشین که برخی سوالات بر حسب اونچه که از ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی