تماس سریع

اصطلاحات مهم در GRE (بخش هشتم)

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
اصطلاحات مهم در GRE (بخش هشتم) اصطلاحات مهم در GRE (بخش هشتم)

83. An albatross around one’s neck         وبال گردن کسی بودن، مانع بودن

The drive toward privatization could become a political albatross around the party’s neck.

84. Be agog at s.th                                   هیجان زده از چیزی، مشتاق به چیزی

Her supporters were agog at the idea.

85. Keep abreast of s.th                           به روز بودن، مطلع بودن از

She keeps abreast of new developments.

86.To the untrained eye/ear                     به چشم /گوش انسان بی تجربه و بی مهارت

To the untrained eye ,the horses looked the same.

87. X cancels out Y                                  (Y) باعث بی اثر شدن (X)

The new tax effectively cancels out my raise.

88. Let alone                                             چه برسد به اینکه

She can’t boil tomatoes, let alone cook a meal.
89. A guinea pig                                        موش آزمایشگاهی) به انسانی که چیز جدید روی آن آزمایش می شود)

They are looking for volunteers to act as guinea pigs for a new AIDS vaccine.

90. Cast aspersions on s.b                          به شخصیت کسی توهین کردن/ زیر سوال بردن

His opponents cast aspersions on his patriotism.

91. Turn / cast a blind eye to s.th                 چشم را بروی چیزی بستن/ به روی خود نیاوردن

The usher turned a blind eye to the little boy who sneaked into the theater.

92. In the first place                                      از ابتدای امر، از اول

Why didn’t you tell me in the first place that you’ve decided to leave ?

93. On s.b’s behalf                                       از طرف کسی، به نمایندگی از کسی

He was hardly artful enough to bargain on the company’s behalf.

94. A stew of / A hodgepodge of                  ترکیبی از

A stew of people of every race.

95. Lay garlands at the altar of s.th              نسبت به چیزی ادای احترام کردن

Verbal and writing garlands were laid at the altar of his war time exploits.

مطالب مرتبط

6 نکته برای اینکه در طول آزمون GRE خونسردی تون رو حفظ کنید!
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

6 نکته برای اینکه در طول آزمون GRE خونسردی تون رو حفظ کنید!

شما هم قبل از امتحان دلتون هُرّی می ریزه؟ حتی سر جلسه ی آزمون آزمایشی GRE ؟ منم همین طور، با اینکه هشت ساله دارم توی آزمون های GRE شرکت می کنم. من در طول این سالها چندتا فن یاد گرفتم که کمکم میکنه در طول آزمون GRE آرامش خودمو حفظ کنم و نمره ی عالی بگیرم، ا ...

5 راه برای انتخاب برنامه کارشناسی ارشد
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

5 راه برای انتخاب برنامه کارشناسی ارشد

پیدا کردن برنامه های تحصیلات تکمیلی متناسب با حرفه و نیاز های شما می تواند خسته کننده باشد. با توجه به میانگین هزینه یک فارغ التحصیل در ایالات متحده حدودا از $ 30،000 تا $ 120،000 ، سرمایه گذاری بزرگی در آینده است که نمی توانید به آسانی از آن بگذرید.حتی پی ...

6 ایراد معمول در رایتینگ تحلیلی GRE
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

6 ایراد معمول در رایتینگ تحلیلی GRE

مفروضات بدون ارائه دلیل یکی از معمول ترین ایرادهای موجود در بخش تحلیل استدلال در آزمون GRE است. میدونید که توی این بخش شما باید یک استدلال داده شده رو نقد کنید و ایرادهای معمولش رو پیدا کنید. این Unjustified Assumption خیلی مهمه. ...

328 45 - 021کلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی