آموزش گرامر 'used to' + infinitive and 'be' or 'get used to' + '-ing' – درس پانزدهم

آموزش گرامر

تفاوت دو جمله ی زیر در چیست؟

I used to drive on the left.

I'm used to driving on the left.

به مثال های زیر توجه کنید تا کاربرد used to, get used to, be used to را متوجه شوید.

used to, get used to, be used to
!I used to want to be a lawyer but then I realized how hard they work
?How's Boston? Are you used to the cold weather yet
!No matter how many times I fly, I'll never get used to take-off and landing

از used to + infinitive برای بیان موقعیت هایی در گذشته استفاده می شود که در حال حاضر صحت ندارد. این موقعیت ها می تواند عادت ها یا اتفاقات تکراری در گذشته باشد که در حال حاضر تغییر کرده است.

used to
.She used to be a long-distance runner when she was younger
.I didn't use to sleep very well, but then I started doing yoga and it really helps
?Did you use to come here as a child

be used to به معنای 'be familiar with' یا 'be accustomed to' می باشد. be used to و get used to به همراه یک اسم، ضمیر و یا فعل با ing می آید. همچنین برای تمامی زمان ها (گذشته، حال، آینده) کاربرد دارد.
be used to and get used to
.She's used to the city now and doesn't get lost any more
.He wasn't used to walking so much and his legs hurt after the hike
.I'm a teacher so I'm used to speaking in public
.I'm finding this new job hard but I'm sure I'll get used to it soon
.It took my mother years to get used to living in London after moving from Pakistan
.I'm getting used to the noise now. I found it really stressful when I first moved in


این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter