آموزش گرامر 'as' and 'like' – درس نهم

آموزش گرامر

جایگاه صحیح استفاده از as و like را می دانید؟ به مثال های زیر توجه کنید تا ببینید as و like چگونه به کار می روند.

as and like

I worked as an actor for two years.

I went home early as I felt ill.

.He looks as if he hasn't slept
.As you know, this is the third time I've had to complain
.He looks like his dad
.She's like a sister to me
.Try to do something relaxing, like reading a book or having a bath

as و like، هردو برای مقایسه کردن استفاده می شود. اما تفاوت های مهمی دارند که باید به آن ها توجه شود.

as + adjective + as and as much as

از این قاعده معمولا برای بیان تشابه کیفیی و کمی، یا عدم تشابه بین دو چیز استفاده می شود.

as + adjective + as and as much as

She loves curry as much as I do.

He's not as tall as his brother.

.It's not as expensive as the other hotel
.That dog is as big as that child
.He looks like his dad
.She's like a sister to me
.Try to do something relaxing, like reading a book or having a bath

یا می توانید از the same as استفاده کنید.

the same as

Your phone is the same as mine.

Texting is not the same as speaking in person.

در ادامه برای بیان مقایسه با استفاده از like، باید بدانید که like برای مقایسه بین دو اسم به کار می رود.

like + noun

like + noun

He's like a father to me.

She's acting like a child.

.It's like a burger but with big mushrooms instead of bread
.There are lots of people like us
استفاده از like به همراه افعال حسی نیز بسیار روتین و معمول است.

like + verbs of the senses

She looks like her mother.

It sounds like a cat.

.Nothing tastes like homemade lemonade
.It smells like medicine
.It feels like cotton

ترکیب های as if و as though برای مقایسه ی میان واقعیت و تخیل به کار می رود.

as if/as though + clause

as if/as though + clause

You look as if you've seen a ghost.

I felt as if I was floating above the ground.

.You talk as though we're never going to see each other again

از like و such as برای مثال زدن استفاده می شود.

such as and like

You could try a team sport like football, basketball or hockey.

You should take something soft, such as a towel, to lie on.

برای بیان یک موقعیت شغلی و کاربرد یک چیز، از ترکیب as + noun استفاده می کنیم.

as + noun

I worked as a shop assistant for two years.

He used his coat as a blanket to keep warm.

as میتواند حرف ربط بین دو جمله باشد که در هر جمله معنای مختلفی دارد.

as to connect two phrases
as = 'because'

All the tickets were sold out as we got there too late.

As the road was closed, I had to park on the next street.


as to connect two phrases
as = 'while' or 'during the time that'

She called as I was getting out of the bath.

As they were arriving, we were leaving.


as to connect two phrases
as = 'in the way that'

As we expected, it started to rain.

As you know, classes restart on 15 January.

.As I said, I think this project will be a challenge

در مکالمات روزمره، گاهی از like در معنای in the way that استفاده می شود

Like I said, I didn't know her.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter