مشاوره رایگان 02145328

آموزش گرامر Question forms – درس هشتم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر Question forms – درس هشتم آموزش گرامر Question forms – درس هشتم

برای سوالی کردن جملاتتان از چه قاعده ای استفاده می کنید؟

question forms

Is he a teacher?

Does she eat meat?

?When did you get here
?How much does a train ticket cost

برای سوالی کردن جملات باید verb قبل از subject قرار بگیرد.

Question Affirmative

Am I late?

I am late.

?Can I help
.I can help
?Is she sleeping
.She is sleeping
?Have we met before
.We have met before

اگر کلمه ی پرسشی داشته باشیم، قبل از فعل قرار می گیرد.

Question with question word
Question

Why are you late?

Are you late?

?When was she there
?Was she there
?How can I help
?Can I help
?Where have we met before
?Have we met before

جملاتی که در آن ها از افعال modal استفاده شده، این افعال به عنوان کلمه ی پرسشی خواهند بود مثل: can, should, may

در جملاتی که از افعال کمکی استفاده شده، مثل present simple و past simple برای سوالی شدن از do/did/does کمک می گیریم.

Question with question word
Question
Affirmative

Where do you work?

Do you work at home?

You work at home.  

?How much does it cost
?Does it cost £10
.It costs £10
?Where did she go
?Did she go home
.She went home
?Where did they go ?Did they go to the cinema
.They went to the cinema

در بعضی از سوالات، فاعل مورد پرسش قرار میگیرد که میتوان انسان یا شی باشد.

Subject questions

Who broke the window?

Who is knocking on the door?


مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-11

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی