آموزش گرامر Past continuous and past simple – درس هفتم

آموزش گرامر Past continuous and past simple – درس هفتم

با قاعده های past simple و past continuous آشنایی دارید؟ به مثال های زیر توجه کنید تا کاربرد این دو را در جمله ببینید.

past continuous and past simple

When I woke up this morning, it was snowing.

I was sleeping when you called me.

past continuous و past simple به ما کمک می کند که ادامه دار بودن موقعیت ها را در گذشته نشان دهیم.

past simple اتفاقات را در گذشته نشان می دهد. اگر بخواهیم فعل های regular را به صورت past simple استفاده کنیم، به انتهای فعل ed- اضافه می کنیم.(called ,played ,arrived) گذشته ی فعل های Irregular شکل های متفاوتی دارند و معمولا شکل این فعل ها تغییر می کند. (wake → woke, break → broke, feel → felt)

past simple

My parents called me yesterday.

I woke up early this morning.

.Sam played basketball when he was at university
.We make the negative with didn't and the infinitive verb
.My parents didn't call me yesterday
.I didn't wake up early this morning

برای سوالی کردن جملاتی که زمانشان past simple هستند، فعل به شکل ساده می آید و از فعل کمکی did استفاده می شود.

past simple question

Did you wake up early this morning?

Did Sam play basketball when he was at university?

past continuous برای اتفاق هایی استفاده می شود که در گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه یافته است.

What were you doing at 8 p.m. last night? I was studying.
در این جمله فعل study قبل از 8 عصر شروع شده و تا بعد از ساعت 8 ادامه پیدا کرده.

past continuous برای نشان دادن پیشرفت هم استفاده می شود.

past continuous: was/were+(verb+ing)

past continuous

We were cleaning the house all morning.

She couldn't come to the party. She was working.

.Three years ago, we were living in my home town
.I tried to give him some advice, but he wasn't listening
?What were you doing this time last year

زمانی که از past simple و past continuous در یک جمله باهم استفاده می کنیم، فعل past simple در حین انجام فعل past continuous اتفاق افتاده است.

past continuous and past simple

While I was studying, I suddenly felt sleepy.

I broke my leg when I was skiing.

.As I was going to work, I saw an old friend
.We were watching television when the power went off
.When the guests arrived, Jane was cooking dinner
.When the guests arrived, Jane cooked dinner


این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter