مشاوره رایگان 02145328

آموزش گرامر Passives – درس بیست و نهم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر Passives – درس بیست و نهم آموزش گرامر Passives – درس بیست و نهم

چگونگی استفاده از افعال مجهول را می دونید؟ به این مثال ها توجه کنید تا بدانید چگونه یک جمله مجهول می شود.

Passive
Passive

A lot of olive oil is produced in Italy.

This book was written by Angela Davis.

The suspect will be released tomorrow.

This product has not been tested on animals.

از افعال مجول برای تغییر تمرکز جمله استفاده می کنیم.

Passive
Passive

My bike was stolen. (passive – focus on my bike)

Someone stole my bike. (active – focus on someone)

به طور معمول در شرایط زیر از جملات passive استفاده می کنیم؟

زمانی که ترجیح می دهیم از فرد یا اقدام اتفاق افتاده صحب نکنیم (for example، it's not known، it's obvious or we don't want to say)، بنابراین ما می توانیم جکلات را با اطلاعات اصلی یا منطقی آغاز کنید و این اتفاق در متن های رسمی و علمی رایج است.

چگونه جمله ی مجهول بنویسیم؟

ما می توانیم با استفاده از the verb be + past participle جمله ی مجهول بنویسیم و جمله را با فاعل آغاز می کنیم.

جمله مجهول در زبان انگلیسی
directed by James CameronwasAvatar
past participle+ be +Object

و لازم نیست بنویسید که چه کسی کار را انجام داده است و اتفاق چه بوده.

جمله مجهول در زبان انگلیسی
cancelledisMy flight
past participle+ be +Object

در جدول زیر جملات مجهول در زمان های مختلف آورده شده است.

جمله مجهول در زبان انگلیسی
Structure
Example
Tense
is/are + past participle
Alioli is made from oil, garlic and salt
Present simple
is/are being + past participle
The hall is being painted this week
Present continuous
was/were + past participle
John F. Kennedy was assassinated in 1963
Past simple
was/were being + past participle
The signs were being put up last week
Past continuous
has/have been + past participle
Oranges have been grown here for centuries
Present perfect
had been + past participle
When he got home, he found that his flat had been burgled
Past perfect
will be + past participle
The work will be finished next week.
Future simple

مطالب مرتبط

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-26

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

با اینکه در آزمون آیلتس تست های گرامری وجود ندارد، ولی عملا یک چهارم نمره بر اساس دانش و مهارت درک و تولید جملات گرامری درست و متنوع میباشد. ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی