آموزش گرامر use the in common phrases and place names – درس چهارم

آموزش گرامر  use the in common phrases and place names – درس چهارم

چه زمانی از حرف تعریف the استفاده می کنیم؟

the

I'm going to bed.

I walk to work.

My children are going to start school.

.I visited the school yesterday
.Mount Everest is in the Himalayas

در اینجا نکاتی آورده ایم تا کاربرد صحیح حرف the، در مکان ها و عبارات را متوجه شوید.

کاربرد حرف تعریف the
 common phrases with: bed, work, home

go to bed / be in bed

go to work / be at work / start work / finish work

go home / be at home / get home / stay at home

برای کلمات bed ,work ,home از حروف تعریف استفاده نمی کنیم.

کاربرد حرف تعریف the
 common phrases with: school, university, prison, hospital

start school / go to school / be at school

go to university / be at university

be sent to prison / go to prison / be in prison

go to hospital / be in hospital

برای کلمات school ,university ,prison ,hospital از حروف تعریف استفاده نمی کنیم.
کاربرد حرف تعریف the
visiting place

My son has started school now. I went to the school to meet his teacher.

I went to the prison a lot when I was a social worker.

I'm at the hospital. My sister has just had a baby.

زمانی که فقط به عنوان ملاقات کننده به مکان های بالا میرویم و نقش student ،prisoner ،patient یا غیره نداریم می توانیم از the استفاده کنیم.

کاربرد حرف تعریف the
place names

Africa, Asia, Europe

India, Ghana, Peru, Denmark

Addis Ababa, Hanoi, New York, Moscow

Lake Victoria, Lake Superior, Lake Tanganyika
Mount Everest, Mount Kilimanjaro, Mount Elbrus
Cardiff University, Harvard University, Manchester University

برای بیشتر کشورها، شهرها، شهرک ها، چشمه ها، دانشگاه ها و کوه ها از حروف تعریف استفاده نمی کنیم.

کاربرد حرف تعریف the
place names

the United Arab Emirates, the United Kingdom, the United States of America

the Bahamas, the Gambia

the Atlantic, the Pacific, the Mediterranean

the Andes, the Himalayas, the Alps
the Nile, the Amazon, the Yangtze
the University of Cape Town, the University of Delhi, the University of Tokyo

در حدول بالا اسامی مکان های خاصی که حرف تعریف the می گیرند نام برده شده است.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

بیشتر بخوانید
گرامرتون رو بررسی کنید

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter