مشاوره رایگان 02145328

آموزش گرامر Future plans – درس بیست و سوم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر Future plans – درس بیست و سوم آموزش گرامر Future plans – درس بیست و سوم

می دونید چجوری باید درباره ی برنامه هایی که در آینده دارید با استفاده از 'will، going to و present continuous'  صحبت کنید؟ به این جملات توجه کنید تا استفاده ی صحیح از این کلمات را بیاموزید.

نوشتن برنامه های آینده به زبان انگلیسی
will, going to and the present continuous
Oh great! That meeting after work's been cancelled. I'll go to that yoga class instead.

I'm going to try to visit my relatives in Australia this year.

The restaurant is reserved for 8. We're having a drink at Beale's first.

ما از فرم های مختلف افعال برای صحبت درباره ی آینده استفاده می کنیم و این به نوع برنامه بستگی داره: برنامه ای بدون تصمیم گیری قبلی یا برنامه ای از قبل هماهنگ شده…

نوشتن برنامه های آینده به زبان انگلیسی
will

We use will to talk about spontaneous plans decided at the moment of speaking.

Oops, I forgot to phone Mum! I'll do it after dinner.

I can't decide what to wear tonight. I know! I'll wear my green shirt.

There's no milk. I'll buy some when I go to the shops.

نوشتن برنامه های آینده به زبان انگلیسی
going to

We use going to to talk about plans decided before the moment of speaking.

I'm going to phone Mum after dinner. I told her I'd call at 8 o'clock.

I'm going to wear my black dress tonight.

I'm going to go to the supermarket after work. What do we need?

به طور معمول زمانی از Present continuous استفاده می کنیم که حداقل با یک نفر قراری هماهنگ شده داریم و زمان و مکان قرار رو می دونیم

نوشتن برنامه های آینده به زبان انگلیسی
Present continuous

I'm meeting Jane at 8 o'clock on Saturday.

We're having a party next Saturday. Would you like to come?

We often use the present continuous to ask about people's future plans.

Are you doing anything interesting this weekend?

مطالب مرتبط

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-26

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

با اینکه در آزمون آیلتس تست های گرامری وجود ندارد، ولی عملا یک چهارم نمره بر اساس دانش و مهارت درک و تولید جملات گرامری درست و متنوع میباشد. ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی