مشاوره رایگان 02145328

آموزش گرامر Conditionals 2 – درس بیست و یکم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر Conditionals 2 – درس بیست  و یکم آموزش گرامر Conditionals 2 – درس بیست  و یکم

به مثال های زیر توجه کنید تا کاربرد صحیح کاندیشنال های ترکیبی را متوجه شوید.

mixed conditionals
.We would have walked to the top of the mountain if the weather hadn't been so bad
.If we'd moved to Scotland when I was a child, I would have a Scottish accent now
If she was really my friend, she wouldn't have lied to me.

کاندیشنال ها برای بیان نتایج شرطی استفاده می شود. یک بخش از عبارت شرط و بخش دوم نتیجه را بیان می کند.

mixed conditionals
.If I hadn't been ill, I would have gone to the party
.I would have gone to the party if I hadn't been ill

کاندیشنال نوع سوم مربوط به پشیمانی و regretهای ما در گذشته هستند.

Third conditional
.If I had understood the instructions properly, I would have passed the exam
.We wouldn't have got lost if my phone hadn't run out of battery

در این کاندیشنال از قاعده ی If + past perfect >> would have + past participle استفاده می شود. از کاندیشنال ترکیبی برای تصور ایجاد تغیراتی در گذشته با نتیجه ای در حال، یا تغییراتی در حال نتیجه ای در گذشته به کار می رود.

Past/Present mixed conditionals
.If I hadn't got the job in Tokyo, I wouldn't be with my current partner

قاعده ی این کاندیشنال: If + past perfect >> would + infinitive

Present/Past mixed conditionals
.It's really important. If it wasn't, I wouldn't have called you on your holiday

قاعده ای این کاندیشنال: If + past simple >> would have + past participle

مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-11

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی