تماس سریع

آموزش گرامر Verbs followed by '-ing' or by 'to' + infinitive – درس دهم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
 آموزش گرامر Verbs followed by  آموزش گرامر Verbs followed by

آیا زمان استفاده از verb + to و verb + ing را میدانید؟ به مثال های زیر توجه کنید تا کاربرد هر یک در جمله را دریابید.

verb + to and verb + ing

I enjoy learning languages.

I want to learn a new language.

گاهی در یک جمله، دو فعل پشت هم می آید؛ در اینجا فعل دوم به یکی از حالت های همراه با ing- یا to استفاده می شود. این که کدام یک از این دو استفاده شود به فعل اول بستگی دارد.

verb + ing

I enjoy travelling.

He admitted stealing the necklace.

.I don't mind waiting if you're busy

اگر هر کدام از افعال admit, enjoy, mind با فعل دیگری همراه شود، فعل دوم با ing- استفاده می شود.
فعل های دیگری که در این دسته قرار می گیرند:

avoid, can't help, consider, dislike, feel like, finish, give up, like, live, miss, practice, suggest.

verb + to

I want to speak to the manager.

She's learning to play the piano.

.He offered to help us wash up

اگر هر کدام از افعال want, learn, offer با فعل دیگری همراه شود، فعل دوم با to استفاده می شود.

فعل های دیگر که در این دسته قرار می گیرند:

afford, agree, ask, choose, decide, expect, hope, plan, prepare, promise, refuse, would like.

مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-11

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی