مشاوره رایگان 02145328

آموزش گرامر Past habits – 'used to', 'would' and the past simple – درس سی و یکم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر Past habits – آموزش گرامر Past habits –

در درس گذشته درباره ی مهارت هایی که در گذشته داشته ایم و نحوه ی صحبت درباره ی آنها توضیح دادیم، در این درس به این موضوع می پردازیم که با استفاده از used to، would به همراه گذشته ی ساده درباره ی عادت های گذشته صحبت کنیم. به مثال های زیر توجه کنید تا چگونگی استفاده از این افعال را بیاموزید.

Past Simple
used to, would and the past simple

They used to live in London.

I didn't use to like olives.

We would always go to the seaside for our holidays.

But one holiday we went to the mountains instead.

زمانی که از مواردی در گذشته صحبت می کنیم که در زمان حال صحت ندارند، می توانیم از روش های مختلفی این موارد را بیان کنیم:

استفاده از Used to + infinitive

می توانیم از used to برای صحبت درباره ی وقایع گذشته که در زمان حال صحت ندارند، صحبت کنیم.


used to

We used to live in New York when I was a kid.

There didn't use to be a supermarket there. When did it open?

Did you use to have a garden?

همچنین برای صحبت درباره ی عادت ها گذشته که در زمان حال دیگر وجود ندارند، میتوانیم از used to استفاده نماییم


used to

I used to go swimming every Thursday when I was at school.

She used to smoke but she gave up a few years ago.

این نکته را به خاطر داشته باشید که used to + infinitive را نباید با be/get used to + -ing اشتباه گرفت این دو از یکدیگر متفاوت هستند.

استفاده از Would

از would to می توانیم برای کارهایی که به صورت مکرر در گذشته تکرار می شده و دیگر انجام نمی شود، صحبت کنیم


would to

Every Saturday I would go on a long bike ride.

My dad would read me amazing stories every night at bedtime.

استفاده از would در مقابل used to برای صحبت درباره ی کارهای گذشته رسمی تر است و به طور معمول در داستان ها از آن استفاده می شود و این افعال حالت پرسشی و منفی نمی گیرند.

استفاده از Past simple- گذشته ی ساده

می توانیم از گذشته ی ساده به جای used to و would برای صحبت درباره ی عادات گذشته یا اتفاقات گذشته استفاده کنیم. تفاوت اصلی در این است که به هنگام استفاده از گذشته ی ساده تمرکز برروی عادتی که تکرار می شود و ادامه دار بودن یک اتفاق نیست، همچنین این موضوع را نشان نمی دهد که این اتفاق دیگر رخ نمی دهد.


used to, would and the past simple

We went to the same beach every summer.

We used to go to the same beach every summer.

We would go to the same beach every summer.

If something happened only once, we must use the past simple.

I went to Egypt in 2014.

مطالب مرتبط

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-26

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

با اینکه در آزمون آیلتس تست های گرامری وجود ندارد، ولی عملا یک چهارم نمره بر اساس دانش و مهارت درک و تولید جملات گرامری درست و متنوع میباشد. ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی