مشاوره رایگان 02145328

آموزش گرامر Participle clauses – درس بیست و هشتم

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر Participle clauses – درس بیست و هشتم آموزش گرامر Participle clauses – درس بیست و هشتم

آیا می دانید برای اینکه اطلاعات خود را به صورت رسمی و با زبان اقتصادی بیان کنید، چگونه باید از Participle clauses استفاده نمایید؟ به این مثال ها دقت فرمایید تا نحوه استفاده از Participle clauses را در زبان انگلیسی بیاموزید.

Participle clauses
Participle clauses

Looked after carefully, these boots will last for many years.

Not wanting to hurt his feelings, I avoided the question.

Having lived through difficult times together, they were very close friends.

همانطور که گفتیم Participle clauses این امکان را به ما می دهند که لحن اقتصادی داشته باشیم، انها به صورت present participles (going، reading، seeing, walking، etc.), past participles (gone، read، seen، walked، etc.) or perfect participles (having gone، having read، having seen، having walked، etc.).استفاده می شوند. ما می توانیم از participle clauses در زمان هایی استفاده کنیم که وجه وصفی (participle) و فعل هر دو یک فاعل دارند.

Participle clauses
Participle clauses

Waiting for Ellie, I made some tea. (While I was waiting for Ellie, I made some tea.)

participle clauses زمان مشخصی ندارند و زمانشان براساس فعل در عبارت اصلی مشخص می شود و به طور معمولی در متن های نوشتاری ادبی، آکادمیک و مجلات به کار برده می شود.

در اینجا چندین راه برای استفاده از present participle clauses را به شما نشان می دهیم، این نکته را بخاطر داشته باشید که معنی present participles همانند فعل های فعال (active verbs) می باشد.

present participle clauses

بدست آوردن نتیجه ی یک عمل (To give the result of an action)

The bomb exploded, destroying the building.

To give the reason for an action

Knowing she loved reading, Richard bought her a book.

صحبت درباره ی یک اتفاق که همرمان با اتفاقی دیگر به وقوع پیوسته است

present participle clauses
To add information about the subject of the main clause

Standing in the queue, I realised I didn't have any money.

To add information about the subject of the main clause

Starting in the new year, the new policy bans cars in the city centre.

در اینجا چندین راه برای استفاده از past participle clauses را به شما نشان می دهیم، این نکته را بخاطر داشته باشید که معنی past participles به طور معمول passive (مجهول) می باشد. استفاده از past participle clauses با معنای جملات شرطی (if condition)، از روش زیر participles را در رایتینگ خود استفاده نمایید تا رایتینگ شما شکل آگاهانه تری داشته باشد.

دادن دلیل برای یک عمل (To give the reason for an action)

past participle clauses
To give the reason for an action

Worried by the news, she called the hospital.

To add information about the subject of the main clause

Filled with pride, he walked towards the stage.

Perfect participle clauses معرف پایان یک اتفاق است که قبل از اتفاق اصلی عبارت پایان یافته است، Perfect participles میتواند passive یا active باشد.

Perfect participle clauses
Perfect participle clauses

Having got dressed, he slowly went downstairs.

Having finished their training, they will be fully qualified doctors.

Having been made redundant, she started looking for a new job.

استفاده از Participle clauses بعد از حرف ربط و حرف اضافه

به طور معمول participle clauses که همراه با ing هستند همراه با before ،after ،instead of ،on ،since ،when ،while و in spite of می آیند.

Participle clauses
Participle clauses

Before cooking, you should wash your hands.

Instead of complaining about it, they should try doing something positive.

On arriving at the hotel, he went to get changed.

While packing her things, she thought about the last two years.

In spite of having read the instructions twice, I still couldn’t understand how to use it.

مطالب مرتبط

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-26

چرا گرامر آیلتس مهم می باشد؟

با اینکه در آزمون آیلتس تست های گرامری وجود ندارد، ولی عملا یک چهارم نمره بر اساس دانش و مهارت درک و تولید جملات گرامری درست و متنوع میباشد. ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی