تماس سریع

آموزش گرامر Adjectives and prepositions - درس اول

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
آموزش گرامر  Adjectives and prepositions - درس اول آموزش گرامر  Adjectives and prepositions - درس اول

میدونید چه طوری باید از صفت ها و حرف اضافه هاشون استفاده کنید؟ ترکیب هایی مثل intersted in ... به این مثال ها توجه کنید تا ببینیم حرف اضافه ی هر صفت چیه؟!

adjective + prepositions

I'm interested in the idea.

My jacket is similar to yours.

She's brilliant at math.

.My neighbor is angry about the party

بعضی از صفت ها حرف اضافه های خاصی دارند. برای اینکه تشخیص بدیم کدام حرف اضافه برای کدام صفت است، هیچ قاعده ی گرامری وجود ندارد؛ پس بهتره که هر صفت رو با حرف اضافه ی خودش به خاطر بسپرید. برای راحتی کار، میتونید کلمات جدید رو توی دفترتون بنویسید و باهاشون جمله بسازید؛ اینطوری کلمات توی ذهنتون میموند. با استفاده از الگوهایی که آموزش میدیم میتونید حرف اضافه ی هر صفت رو شناسایی کنید. لازم به ذکره که بعد از حرف اضافه ها اسم و یا مصدر (verb+ing) قرار میگیره.

at

He's really good at English.

She's amazing at the piano.

They're terrible at organizing anything.

.I'm not very good at drawing

حرف اضافه ی at، برای نشان دادن توانایی در انجام کاری، با صفت هایی مثل good/bad/amazing/brilliant/terrible و ... استفاده می شود.

about

I'm angry about the decision.

He's nervous about the presentation.

She's excited about the new job.

.They were worried about the exam

حرف اضافه ی about، برای توصیف صفت ها، با فعل هایی مثل angry/excited/happy/nervous/sad/stressed/worried استفاده می شود.

of

She was afraid of telling her mum.

I'm frightened of having an accident.

He's scared of flying.

.You should be proud of your progress

حرف اضافه ی of، گاهی برای توصیف احساسات به کار برده می شود.
to

He's married to the director.

I'm addicted to my phone.

I'm allergic to nuts.

.It's similar to the old one

حرف اضافه ی to، برای نشان دادن ارتباط بین افراد و مسائل استفاده می شود.

to

They were really friendly to me.

Was he nice to you?

He is always polite to everyone.

.She was very rude to the waitress

همچنین از to برای نشان دادن رفتار یک فرد با دیگری، می توان استفاده کرد.

در اینجا مثال هایی با دیگر حرف اضافه های پرکاربرد آورده ایم.

for

Exercise is good for you.

Stress is bad for you.

The town is famous for its cheese.

.I'm responsible for the financial side of the business


in

She's interested in the project.

They want someone who's experienced in design.

I didn't want to get involved in the argument.


مطالب مرتبط

جملات شرطی مرکب
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-11

جملات شرطی مرکب

امروز ما می‌خواهیم به 2 نوع جمله شرطی مرکب بپردازیم. استفاده از این جملات شرطی پیشرفته در آزمونهای IELTS - TOEFL و همچنین مکاتبات بازرگانی پیشرفته امری لازم به نظر میرسد ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-13

گرامرتون رو بررسی کنید

گرامر یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام صحبت کردن باید صحیح باشد، در این مقاله به شما می گوییم چگونه اشتباهات خود را تصحیح کنید. ...

گرامرتون رو بررسی کنید
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-12-21

گرامرتون رو بررسی کنید

استفاده از حرف معین یا نامعین برای تغریف اسامی و مشخص کردن آن ها ...

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی