مشاوره رایگان 02145328

هرآنچه لازم است برای جی مت حفظ کنید

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
هرآنچه لازم است برای جی مت حفظ کنید هرآنچه لازم است برای جی مت حفظ کنید

قبل از وارد شدن به موضوع اصلی، بگذارید یک هشدار مهم به شما بدهم؛ حفظ کردن، بهترین روش آمادگی برای آزمون جی‌مت نیست. جی‌مت یک آزمون تفکر نقادانه است، نه یک آزمون محتوا محور. آزمون جی‌مت قرار است آمادگی شما را برای موفقیت در دانشکده‌ی تجارت محک بزند، یعنی از شما انتظار نمی‌رود دانش خاصی داشته باشید. درعوض، از شما انتظار می‌رود که توانایی جدی برای مواجهه با سوالات جدید و حل آن‌ها داشته باشید.

با این وجود، چند مفهوم پایه‌ای وجود دارد که باید آن‌ها را بدانید تا بتوانید کاملاً بر جنبه‌ی تفکر نقادانه‌ی سوالاتی که در حال حل آن‌ها هستید، تمرکز کنید. این مقاله به چگونگی انجام این کار و اینکه کدامیک از مطالب خاص به شما در بخش‌های وربال و Quantitative کمک می‌کند، می‌پردازد. بنابراین، بدون فوت وقت، در این مقاله، هر آنچه که باید برای آزمون جی‌مت به ‌خاطر داشته باشید و بهترین روش برای انجام این کار، به شما ارائه می‌شود.

اول تمرین، بعد فلش ‌کارت

بسیاری از افراد از فلش‌ کارت‌ها برای به‌ خاطر سپردن مفاهیم کلیدی این آزمون سود می‌برند، چه این استفاده از فلش‌کارت‌های قدیمی 3 در 5 اینچ مدرسه‌ی ابتدایی باشد و چه برنامه‌ای در گوشی‌های هوشمند جدید که به شما کمک می‌کند به فلش‌ کارت‌های خود، در هر مکان و زمانی دسترسی پیدا کنید. اما قبل از درست کردن فلش ‌کارت‌ها، حتماً در آزمون آزمایشی شرکت کنید. شما باید از مراحل آزمون جی‌مت، سردربیاورید و هیچ راه بهتری برای انجام آن به‌ جز شرکت در یکی از آزمون‌های آزمایشی رایگان ارائه شده توسط GMAC- نهاد تهیه‌ی این آزمون- وجود ندارد. از این آزمون آزمایشی، شما خواهید فهمید که آیا در بخش تصحیح جمله مشکل دارید یا اینکه باید بر اصول پایه‌ی ریاضی خود کار کنید.

اولین مجموعه از فلش ‌کارت‌های خود را بر اساس محتوایی بنویسید که در آزمون آزمایشی، از دست داده‌اید. بر روی قوانین و فرمول‌ها تمرکز کنید تا مهارت‌هایی را در خود توسعه دهید که بتوانید انواع سوالات را حل کنید. فلش ‌کارت‌ها نباید مرتباً به شما یاد دهند که چگونه یک سوال خاص را حل کنید، زیرا آن سوال خاص را هرگز در آزمون دیگری، نخواهید دید.

مطمئن شوید که پیوسته سوالات تمرینی را جواب می‌دهید. از راهنمای اصلی GMAT که توسط GMAC منتشر شده استفاده کنید تا قوانین در حال مطالعه را تمرین کنید. کار با سوالات تمرینی نیز راه مناسبی برای یافتن مطالب جدیدی است که به فلش‌ کارت نیاز دارند. موثرترین روش برای به ‌خاطر سپردن این مطالب، ترکیب درس خواندن و تمرین است. بنابراین، مطمئن شوید که فلش ‌کارت‌های خود را با مجموعه‌ی سوالات و تست‌های تمرینی ترکیب می‌کنید.

از ابزارهای تقویت حافظه و تفکر بصری استفاده کنید

ابزارهای تقویت حافظه، عبارت‌های کوچکی هستند که به شما کمک می‌کنند ایده‌های پیچیده را به‌ خاطر بسپارید. یکی از اشکال رایج، استفاده از مخفف‌هاست و این می‌تواند برای به‌ خاطر سپردن قوانین عالی باشد. برای مثال، مخفف PEMDAS برای به‌ خاطر سپردن این موارد مفید است: پرانتز (Parentheses)، توان (Exponents)، ضرب (Multiplication) و تقسیم (Division)، جمع (Addition) و تفریق (Subtraction).

به ‌همین ترتیب، از مخفف FANBOYS برای یادآوری حروف ربط شایع زیر استفاده کنید:

For ،And ،Not ،But ،Or ،Yes ،So.

تفکر بصری می‌تواند هنگام به‌ خاطر سپردن قوانین مختلف ریاضی مفید باشد. برای مثال، هنگام حفظ فرمول محیط دایره، طرح یک دایره و هنگام حفظ فرمول مساحت دایره، یک دایره‌ی با هاشور بکشید.

به‌خاطر سپردن قوانین و فرمول‌های بخش Quantitative آزمون جی‌مت

فهرست پایین، به ‌سختی فهرستی جامع از تمامی مفاهیم ریاضی است که برای موفقیت در آزمون جی‌مت (یا برای هر استراتژی)، باید از آن‌ها آگاهی پیدا کنید. اما این لیست را بخوانید و از خود بپرسید: 'آیا می‌توانم بلافاصله این فرمول را به‌ یاد بیاورم؟' اگر نمی‌توانید، آن را جستجو کنید و روی یک فلش‌ کارت بنویسید تا آن را حفظ کنید.

 • همانی اعداد (Number identities)
 • فاکتورها (Factors)
 • مضرب‌ها (Multiples)
 • اعداد اول (Prime numbers)
 • منفی‌ها: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم (Negatives: adding, subtracting, multiplying, dividing)
 • کسرها: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم (Fractions: adding, subtracting, multiplying, dividing)
 • ساده کردن کسرها و (Cross-Reducing Simplifying fractions and cross-reducing)
 • خطوط اعداد (Number Lines)
 • درصد و احتمالات (Percents and probabilities)
 • محاسبه‌ی درصد تغییر (Calculating percent change)
 • محاسبه‌ی درصد افزایش و کاهش (Calculating percent increase and decrease)
 • تخفیف و مالیات بر فروش (Discounts and sales tax)
 • یافتن احتمال یک مورد واحد (Finding probability of a single case)
 • یافتن احتمال دو مورد (Finding probability of two cases)
 • حرکت (Motion)
 • D = RT
 • فرمول نرخ ترکیبی (Combined rate formula)
 • جبر (Algebra)
 • مهارت‌های جبری (Algebraic manipulation)
 • عملیات متغیّر (Variable operations)
 • نامعادله‌ها (Inequalities)
 • هندسه‌ی مسطحه (Plane Geometry)
 • محیط و مساحت مستطیل‌ها و مربع‌ها (Perimeter and area of rectangles and squares)
 • محیط و مساحت دایره (Circumference and area of a circle)
 • مساحت یک مثلث (Area of a triangle)
 • قضیه و سه ‌گانه‌‌ی فیثاغورث (Pythagorean theorem and Pythagorean triples)
 • مثلث‌های قائم الزاویه‌ی خاص (Special right triangles)
 • اندازه‌ گیری‌های درجه‌ی یک خط، زاویه‌ی قائم، دایره، نیم ‌دایره و مثلث (Degree measures of a line ،right angle ،circle ،semi-circle ،and triangle)
 • همانی زاویه شامل: زاویه‌های عمودی، زاویه‌های مکمل، زاویه‌های جایگزین داخلی (Angle identities including: vertical angles ،supplementary angles ،interior alternate angles)
 • فرمول اندازه ‌گیری درجه‌ی یک چند ضلعی (Formula for degree measure of a polygon)
 • هندسه‌ی مختصات (Coordinate geometry)
 • پیدا کردن شیب یک خط (Finding the slope of a line)
 • شناسایی مختصات (x ،y) (Identifying the (x ,y) coordinates)
 • شناسایی محور مختصات y یک خط (Identifying the y-intercept of a line)
 • صورت طول و عرض از مبدا-شیب (Slope-intercept form)
 • محاسبه‌ی طول یک قطعه خط (Calculating length of a line segment)
 • ربع صفحه‌ی مختصات (Quadrants of a coordinate plane)
 • نماها و رادیکال‌ها (Exponents and radicals)
 • تعاریف پایه و نماد (Definitions of base and exponent)
 • مربع‌های 1 در 15 (Squares of 1 through 15)
 • ضرب اعداد نمایی با یک پایه‌ی مشابه (Multiplying exponential numbers with the same base)
 • تقسیم اعداد نمایی با یک پایه‌ی مشابه (Dividing exponential numbers with the same base)
 • بالا بُردن یک توان بر روی توان دیگر (Raising a power to a power)
 • نمایه‌های منفی (Negative exponents)
 • نمایه‌های عدد 0 (Exponent of 0)
 • نمایه‌های کسر (Fraction exponent)
 • تقلیل یک رادیکال به ساده‌ ترین شکل خود (Reducing a radical to its simplest form)

به‌ خاطر سپردن قوانین وربال برای آزمون جی‌مت

برای داشتن عملکرد خوب در بخش وربال، نیازی به دانستن خیلی از قوانین نیست. تنها سوالات قانون ‌محور، سوالات تصحیح جمله هستند و در هر آزمون، فقط 12 تا 14 سوال از این نوع وجود دارد. علاوه بر این، وقتی روی معنا تمرکز کنید و نه گرامر، کار با سوالات تصحیح جمله، ساده ‌تر است. البته، چند دستور العمل و قانون گرامری وجود دارد که باید در مورد این بخش بدانید. بنابراین، روی به ‌خاطر سپردن هر یک از موارد زیر که کاملاً با آن‌ها آشنا نیستید، کار کنید. تطابق فعل و فاعل، فقط زمانی صورت می‌پذیرد که فعل (عمل اصلی جمله)، به ‌درستی با فاعل (چیزی که آن عمل را انجام دهد)، تطابق داشته باشد.

برای مثال، جمله‌ی The chef cook a delicious Italian meal صحیح نیست. شکل فعل صحیح در جمله، باید 'cooks' باشد.

توصیف‌ کننده‌های معلق (Dangling Modifiers) موضوع دیگری است. شما باید مطمئن شوید که هر عبارتی در ابتدای جمله به ‌درستی فاعل را توصیف می‌کند.

'Frustrated by the exam, my pencil broke in half.'       نادرست

در این جمله، I فاعل است.

'Frustrated by the exam ,I broke my pencil in half.'     درست

فعل ‌واره (Verbals) در مقابل فعل (Verb). فعل عملی است که فاعل انجام می‌دهد، در حالی که فعل ‌واره اسمی است که یک فاعل را توصیف می‌کند. خُب، شاید خیلی ساده نباشد! بیایید آن را در یک جمله با یک مثال عملی بررسی کنیم.

My daughter doesn’t know that throwing a temper tantrum will make me less likely to buy her ice cream.

در این جمله 'throwing' فعل ‌واره است، زیرا 'throwing a temper tantrum' کاری است كه دختر من انجام می‌دهد. فعل‌ واره مانند یک اسم عمل می‌کند، زیرا اسم‌ها یک شخص، مکان یا چیزی را توصیف می‌کنند. مراقب کلماتی باشید که به ing ختم می‌شود و به‌عنوان فعل اصلی در جمله استفاده می‌شود. برای اصلاح آن، یا ing را حذف کنید یا از یک فعل کمکی مانند is، was یا am استفاده کنید.

نادرست:

My daughter throwing a temper tantrum at the grocery store.

درست:

My daughter was throwing a temper tantrum at the grocery store.

مراقب عبارت‌های وسط جمله باشید. آن‌ها اغلب فاعل را از فعل جدا می‌کنند.

نادرست:

Each player on the team, even the most fit ones, exercise every day.

عبارت ' even the most fit ones' را از وسط جمله حذف کنید تا ببینید آیا جمله درست است یا نه: '.Each player on the team exercise every day' فعل 'exercise' با فاعل 'Each player' مطابقت ندارد، بنابراین نادرست است. وقتی عبارتی را در وسط جمله می‌بینید که در ویرگول احاطه شده است، فقط آن را از جمله بیرون بیاورید تا ببینید آیا فاعل و فعل با هم مطابقت دارند یا نه.

عبارت‌های چند جمله‌ای را می‌توان به 4 روش برطرف کرد. آن‌ها را با یک نقطه، نقطه-ویرگول (Semicolon)، یک علامت دو نقطه‌ای (Colon) یا کاما به ‌همراه یک حرف ربط از هم جدا کنید.

متداول‌ ترین نوع این جملات، کاما نامیده می‌شود که به ‌شکل زیر است:

I went to the store, I bought ice cream for my daughter.

شما دو جمله‌ی کامل دارید که با کاما به هم پیوسته‌اند که این درست نیست. شما می‌توانید آن را این ‌گونه تصحیح کنید:

درست:

I went to the store. I bought ice cream for my daughter.

نقطه:

I went to the store. I bought ice cream for my daughter.

نقطه-ویرگول:

I went to the store; I bought ice cream for my daughter.

دو نقطه:

I went to the store: I bought ice cream for my daughter.

کاما به ‌همراه یک حرف ربط:

I went to the store, and I bought ice cream for my daughter.

مطالب مرتبط

GMAT یا GRE؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

GMAT یا GRE؟

خیلی از کسانی که هدفشون ورود به MBA هست مردد هستن که آزمون GRE رو انجام بدن یا GMAT ؟اساسا آزمون GMAT همواره معیار تعیین سطح استعداد تحصیلی در Business Schools بوده اما مدتی میشه که آزمون GRE البته بعد از تغییراتی که در سال 2011 انجام داد، تونست رقیب خوب ...

اشتباهات رایج در حل سوالات DATA Sufficiency جی مت
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

اشتباهات رایج در حل سوالات DATA Sufficiency جی مت

آیا دقت کرده اید که تحلیل یک گزاره در واقع سخت تر از دو گزاره است. زیرا گزاره دیگر اغلب یک نکته، یک راهنمایی یا پاره ای از اطلاعات را به همراه دارد که می توان برای تشخیص حقه یا تله سوال از آن استفاده کرد. ...

آشنایی با سوالات ریاضی آزمون GMAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-24

آشنایی با سوالات ریاضی آزمون GMAT

همانطور که میدونید آزمونGMAT آزمونی بین المللی است جهت ادامه تحصیل درزمینه های تجارت، بازرگانی ومدیریت. مدت زمان GMAT سه ساعت ونیم می باشد، ولی بطورکلی با احتساب زمان استراحت بین آزمون، حدود 4 ساعت به طول می انجامد. ...

328 45 - 021کلاس‌های خصوصیدوره های مجازی