Introduction To Research In Education

دانلود کتاب Introduction To Research In Education

این کتاب برای استفاده در دوره های مقدماتی تحقیقات آموزش طراحی شده است که تقریباً در هر برنامه تحصیلات تکمیلی در مدارس و کالج های آموزشی یک پیشنهاد معمول است. این دوره ها به منظور ارائه مروری بر روش های تحقیق کمی و کیفی، پرداختن به موضوعاتی مانند طرح های تحقیق، انتخاب نمونه، جمع آوری داده ها، تحقیقات تجربی و تجزیه و تحلیل داده ها، به دانشجویان ارائه شده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter