Curriculum Development In Language Teaching

دانلود کتاب Curriculum Development In Language Teaching

این متن پیش درآمدی سیستماتیک در مورد موضوعاتی است که در برنامه ریزی، توسعه و مدیریت برنامه های موثر زبانی مورد استفاده قرار می گیرند. نسخه شومیز (جلد کاغذی) این کتاب، پیش درآمدی دقیق در مورد مسائل مربوط به توسعه، مدیریت و ارزیابی برنامه های موثر زبان دوم و مطالب آموزشی مرتبط با آن را شامل می شود. در کتاب Curriculum Development In Language Teaching، مراحل اصلی در فرآیند تدوین برنامه درسی مورد بررسی قرار می گیرند، از آن جمله میتوان به تجزیه و تحلیل وضعیت، تجزیه و تحلیل نیازها، تعیین هدف، طراحی برنامه درسی، توسعه و انطباق مواد، حمایت از مدرسان و ارزیابی اشاره کرد. فعالیت های مباحثه ای در سراسر کتاب این امکان را فراهم می آورد که از آن به عنوان یک متن مرجع برای معلمان و مدیران استفاده شود.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter