Begining Teacher Engagement

دانلود کتاب Begining Teacher Engagement

این گزارش اولین شماره از نسخه ی چهار جلدی از مطالعاتی راجع به تأثیر برنامه های القایی تأیید شده بر یادگیری دانش آموزان (IAIPSL)، ارائه شده توسط مرکز آموزشی طراحی آزمون (Educational Testing Service)، با پشتیبانی مالی کمیسیون اعتبار سنجی معلمان در کالیفرنیا (California Commission on Teacher Credentialing) است. مطالعات IAIPSL در ماه جولای سال 2002 آغاز شدند، و تا ماه آوریل سال 2004 ادامه یافتند. هدف از این تحقیقات، بررسی عملکرد و آثار سیستم حمایتی و ارزیابی معلمان در کالیفرنیا (California Formative Assessment and Support System for Teachers)، در قالب برنامه شروع برنامه حمایت و ارزیابی معلم (Beginning Teacher Support and Assessment) بود. این تحقیق به سوال تحقیقاتی پاسخ می دهد:

  • تاثیر برنامه های کمیسیون اعتبار سنجی معلمان در کالیفرنیا و برنامه شروع برنامه حمایت و ارزیابی معلمان تازه کار (BTSA/CFASST) بر روی عملکرد معلمانی که در این دوره ها شرکت می کنند چیست؟
  • تاثیر برنامه های کمیسیون اعتبار سنجی معلمان در کالیفرنیا و برنامه شروع برنامه حمایت و ارزیابی معلمان تازه کار (BTSA/CFASST) بر روی یادگیری دانش آموزانی که در کلاس های معلمان این دوره ها شرکت می کنند چیست؟
  • ویژگی های برنامه های موفق کمیسیون اعتبار سنجی معلمان در کالیفرنیا و برنامه شروع برنامه حمایت و ارزیابی معلمان تازه کار (BTSA/CFASST) چیست و برای افزایش رشد معلمانی که در این دوره ها شرکت می کنند چه باید کرد؟
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter