برنامه کلاس های آنلاین

An Introduction To Applied Linguistics

دانلود کتاب An Introduction To Applied Linguistics

Applied Linguistics چیزهای زیادی برای ارائه به معلمان زبان دارد. این شاخه، دانش فراوانی راجع‌ به زبان (KAL) ایجاد کرده است: از استفاده از سیستم صوتی یک زبان برای ایجاد معنی گرفته تا عواملی که یادگیری زبان را تحت تاثیر قرار می‌دهد تا دانش چگونگی ایجاد مکالمات تا روش‌های استفاده از زبان برای نشان دادن عضویت در جوامع زبانی خاص. دوره‌های زبان‌ شناسی کاربردی، نقش مهم و اساسی در برنامه‌های آموزش معلمان سراسر جهان دارد و زبان‌ شناسان کاربردی در تمام بحث‌های مرتبط با آموزش زبان برجسته هستند. با این حال، هرگونه دوره، برنامه‌ی درسی یا تعامل با دانشجویان تدریس را می‌توان به‌ عنوان یک تئوری عملی تلقی کرد. نظریه‌های مورد نیاز برای معلمان زبان و نوع تجربه‌های یادگیری که به آن‌ها در توسعه‌ی این دانش کمک می‌کند، در این کتاب آورده شده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter