مشاوره رایگان 02145328

Testing For Language Teachers

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Testing For Language Teachers

این ویرایش دوم عملی ترین راهنما برای معلمانی است که می خواهند درک بهتری از نقش آزمون ها در آموزش زبان داشته باشند. این کتاب یک فصل جدید در موضوع آزمون زبان آموزان جوان و فصل های بیشتری در مورد تکنیک های آزمون معمول و تست توانایی کلی دارد.

Testing For Language Teachers دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع