Key Questions In Second Language Acquisition

دانلود کتاب Key Questions In Second Language Acquisition

این کتاب با دقت به بررسی اصلی ترین موضوعاتی می پردازد که زمینه تحقیق در مورد تحصیل زبان دوم را فراهم آورده است. این کتاب برای دانش آموزان با سابقه کم یا بدون سابقه در زمینه زبان شناسی یا روانشناسی زبان در نظر گرفته شده است، و سعی دارد تا مفاهیم مهم زبانی را توضیح داده و به چگونگی و چرایی ارتباط آن ها با یادگیری زبان دوم بپردازد. تمامی مباحث این کتاب از طریق ساختار 'سوالات کلیدی' ارائه می شود که به لطف آن، خواننده میتواند بهتر درک کند که سوالات کلیدی چگونه سنگ شروع تحقیقات در این زمینه و همچنین راهنمای حل مسائلی هستند که محققان با آن دست و پنجه نرم می کنند. این کتاب یک بسته کامل برای هر دوره مقدماتی در مورد یادگیری زبان دوم است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter