مشاوره رایگان 02145328

The Routledge Hand book of Language Testing

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

The Routledge Hand book of Language Testing

این کتاب یک گزارش جامع راجع به روش های آزمون و ارزیابی توانایی زبان آموزان می باشد. این کتاب که توسط نویسندگان مطرح در این زمینه تدوین شده، حاوی 35 مقاله تخصصی (هرکدام بالغ بر 8000 کلمه) در این موضوع است. طرح کلی ارائه شده برای این کتاب به ده قسمت تقسیم شده است. عنوان هر بخش نمایانگر محتوای آن در موضوع روش های آزمون و ارزیابی توانایی زبان آموزان بوده و یک نگاه کلی از نحوه کار را ارائه می دهد. هر فصل بسیار با دقت انتخاب شده تا با موضوعاتی که در این کتاب مطرح شده، به طور کامل همخوانی داشته باشد. از این رو، این کتاب حاوی موضوعاتی همچون گذشته تاریخی، مباحثات انتقادی، مطالعه روش های تحقیقاتی، و ارزیابی کلی از آنچه در آینده ممکن است رخ دهد است.

The Routledge Hand book of Language Testing دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع