The Fourth Grade Reading Classroom

دانلود کتاب The Fourth Grade Reading Classroom

معلمان و کلاس درس خط مقدم حرکتی است که در آن، تمام کشور سعی در عملی کردن طرح ملی 'هیچ کودکی فراموش نمی شود' (No Child Left Behind Act) را دارند. این طرح سعی دارد تا همه دانش آموزان فرصت برابر برای موفقیت داشته باشند. سواد کافی و توانایی خواندن از جمله کلیدی ترین ملزومات برای عملی کردن این طرح است. شواری ملی تحقیقات (The National Research Council) به این نتیجه رسیده است که 'آموزش های با کیفیت بالا در کلاس درس در دوره های مهد کودک و ابتدایی میتواند تا حد زیادی باعث تقویت مهارت خواندن در افراد شود.' نتیجه این تحقیقات سوالات بسیار مهمی را برمی انگیزد، که از آن میان میتوان به این سه مورد اشاره کرد: تدریس مهارت های خواندن در کلاس درس های ما چگونه بوده است؟ آیا نحوه تدریس این مطلب برای گروه های مختلف دانش آموزان متفاوت است؟ و در نهایت معلمانی که از کیفیت تدریس مناسبی برخوردار هستند، چه ویژگی هایی دارند؟

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter