برنامه کلاس های آنلاین

Longman Dictionary of Language Teaching

دانلود کتاب Longman Dictionary of Language Teaching

کتاب Longman Dictionary of Language Teaching فرهنگ لغت برای دانشجویان زبان شناسی کاربردی، آموزش زبان، TEFL، و دوره های مقدماتی در رشته های عمومی زبان شناسی وسیله ای بسیار ضروری است، زیرا که این کتاب توضیحات جامعی راجع به اصطلاحات تخصصی و تئوریک بسیاری در این زمینه ها به دانشجویان ارائه می دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter