MCAT Physics and Math

دانلود کتاب MCAT Physics and Math

آماده شدن برای آزمون MCAT یک چالش واقعی است. کپلن می‌تواند در این مسیر شریک شما باشد و شما را راهنمایی کند که باید تلاش‌هایتان را بر چه چیزهایی متمرکز سازید و چگونه مرورکردن‌هایتان را سامان ‌دهی کنید. کتاب MCAT Physics and Math برای مطابقت صد درصدی با راهنماهای AAMC به ‌روزرسانی شده است. شما با مطالعه ی این کتاب نگران جمع بندی برای آزمون MCAT نخواهید بود.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter